Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Αναγνώστη Παπατσώρη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Αναγνώστη Παπατσώρη

  • GR HESG-NHM/1992/1-2
  • Αρχείο
  • 1798-1876

Έγγραφα που αφορούν κυρίως τη δράση του Αναγνώστη Παπατσώρη ως στρατιωτικού, βουλευτή κλπ. Περιλαμβάνονται ομολογίες, επιστολές, αποδείξεις, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, επίσημα έγγραφα, πωλητήρια, παραχωρητήρια εθνικών γαιών, δικαστικά έγγραφα κ.α.

Παπατσώρης, Αναγνώστης