Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Παπαστόφας, Σωτήριος (Έτος Αποδήμου Ελληνισμού)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Παπαστόφας, Σωτήριος (Έτος Αποδήμου Ελληνισμού)

  • GR ELIA-MIET A.E. 42/98
  • Αρχείο
  • 1950-1952

Το αρχείο περιέχει εκθέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Υπηρεσίας και του Παπαστόφα, πρακτικά των επιτροπών Ξενίας και Εκδρομών και αλληλογραφία. Από το υλικό αντλούμε πληροφορίες για τα οργανωτικά της υπηρεσίας, την προσπάθεια οργάνωσης τουριστικής υποδομής στη χώρα, τις σχέσεις των αποδήμων με την Ελλάδα και τη συμβολή τους στην εθνική οικονομία.

Παπαστόφας, Σωτήριος