Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Πετροπουλάκη, οικογένεια
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Πετροπουλάκη, οικογένεια

  • GR ELIA-MIET αρ.comp 311
  • Αρχείο
  • 1828-1939

Το αρχείο, παρά τον μικρό όγκο του, παρακολουθεί την πορεία της οικογένειας που συνδέεται με μεγάλες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Περιέχει κυρίως στρατιωτικά έγγραφα (διαταγές, αναφορές, πορίσματα ανακριτικών επιτροπών, εκθέσεις πεπραγμένων, ποικίλο υλικό για τη Σχολή Ευελπίδων), ημερολόγια, αλληλογραφία, αποκόμματα και δημοσιεύματα εφημερίδων, βιογραφικά σημειώματα, χειρόγραφα, σχολικούς ελέγχους κά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ημερολόγια (όπως του Πετρόπoυλου για τη δράση της στρατιάς Ηπείρου στους Βαλκανικούς πολέμους, και το ημερολόγιο του Λεωνίδα Πετροπουλάκη για το Μακεδονικό αγώνα), η "Εκθεσις πεπραγμένων" του Δημητρίου Πετροπουλάκη, σχετική με τη δράση του 30ου Συντάγματος πεζικού στη Μικρά Ασία, τα στρατιωτικά έγγραφα για τον οπλισμό του στρατού, αλλά και υλικό που αφορά τη στρατιωτική διοίκηση την περίοδο 1937 - 1938. Υπάρχει επίσης υλικό που αφορά τον σκοπευτικό σύλλογο "Ο Αρης" και τον προσκοπισμό στην Κόρινθο.

Πετροπουλάκη, οικογένεια