Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  • Αρχείο
  • 2006 - 2014

Όλοι οι φάκελοι αφορούν σε καταγγελίες κακής εφαρμογής της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος