Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Γυμνασίου Μαραθοκάμπου (Σάμος)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Γυμνασίου Μαραθοκάμπου (Σάμος)

  • Αρχείο
  • 1888-1965

Μαθητολόγια (1888-1939) του Ελληνικού Σχολείου (Σχολαρχείου), Ημιγυμνασίου και Γυμνασίου Μαραθοκάμπου, Πρακτικά Σχολαρχείου Μαραθοκάμπου και Ημιγυμνασίου, Ημερολόγιο σχολείου (1947-1948), φάκελοι εμπιστευτικών εγγράφων.

Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου (Σάμος)