Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Έγγραφα Γραφείου Νομομηχανικού Σάμου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Έγγραφα Γραφείου Νομομηχανικού Σάμου

  • Αρχείο
  • 1929-1932

Έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη διαγωνισμού περί προσλήψεως δύο γραφέων στο Γραφείο Νομομηχανικού Νομού Σάμου: Προκήρυξη διαγωνισμού, αιτήσεις, δικαιολογητικά υποψηφίων, γραπτά διαγωνιζομένων, αποτελέσματα του διαγωνισμού, πρόσληψη των επιτυχόντων, μονιμοποίησή τους.