Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Ελεγκτικού Συνεδρίου Σάμου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Ελεγκτικού Συνεδρίου Σάμου

  • Αρχείο
  • 1973-1992

Βιβλία: α. Πιστώσεων Χ.Ε.Π., Δημοσίου, ΝΠΔΔ, Αναπήρων θυμάτων πολέμου, β. Βιβλία εισερχομένων - εξερχομένων, γ. Χρηματικών ενταλμάτων.
Φάκελοι: α.Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου, β. Επιτροπικά χρηματικά εντάλματα.
Ένα δέμα με εντολές υγειονομικής περίθαλψης.

Ελεγκτικό Συνέδριο Σάμου