Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
ΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

ΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

  • Μ10
  • Αρχείο
  • 1830-1884

Ι. Έγγραφα επισήμων αρχών 1830-1880 (Μ10 1-66)
ΙΙ. Διπλώματα επιστημονικών Σωματείων (Μ10 67-86)
ΙΙΙ.Επιστολαί, Εκθέσεις, Διάφορα (Μ10 87-99) Χαρ. Τικούπη (1882), Εκθέσεις εκ Πετρουπόλεως κ.ά. Δημητρίου Στ. Μπουντούρη ή Βουδούρη (υδραίου φυσικού,
διπλωμάτου, βουλευτού,υπουργού)

Μπουντούρης, Δημήτριος