Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
ΑΡΧΕΙΟΝ ΜΝΗΜΟΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΑΣ
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

ΑΡΧΕΙΟΝ ΜΝΗΜΟΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΑΣ

  • Ν
  • Αρχείο
  • 1831-1846

Ι. Κατάστιχα μεγάλου σχήματος, εν οις καταγράφονται αι συμβολαιογραφικαί πράξεις (Ν 01-017) ετών 1831-1836. (βλ. κατάλογο)
ΙΙ. Έγγραφα σχετικά συμβολαίων, αντίγραφα ή και (εις τα τελευταία) και
Φάκελος εγγράφων αρχών περί μνημόνων (1831-1846)
Φάκελος διαθηκών 1825
Φάκελος περιέχων ολίγα έγγραφα 1837/38 και τινα

Μνήμων Ναυπλίας