Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
ΑΡΧΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

ΑΡΧΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ

  • Ο (Ξ 1-39 (τα 1-10, 21-17, 31-35, 39 κατάστιχα))
  • Αρχείο

Αρχείον του εν Αιγίνη (είτα Ναυπλίω) Ορφανοτροφείου.- και Δημόσιας Βιβλιοθήκης
Ι. Ταμείον. Επιμελητεία. Διάφορα, 1833-1843 (Ξ 1-18): (1-10) Κατάστιχα δεμένα, (Ξ 11-18) Έγγραφα εντός κυτίου
ΙΙ. Πρωτόκολλα. Συνεδριάσεις , 1833-1842 (Ξ 21-28)
ΙΙΙ. Βιβλιοθήκη Ορφανοτροφείου – και Δημόσια Βιβλιοθήκη Αιγίνης. - Τυπογραφία, 1833-1861 (Ξ 31-39)
(Ξ 31-35) Κατάστιχα δεμένα, (Ξ 36-37) εις κυτίον, (Ξ 38-39) Τυπογραφείου.