Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

  • GR ADM004.08
  • Αρχείο
  • 1996-2000

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ατομικοί φάκελοι ανέργων, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Ζήτηση μισθωτών, Δελτία εγγραφής ανέργων και Απορριπτικές αποφάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)