Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο ΟΑΕΔ Υ.Ν. Ημαθίας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο ΟΑΕΔ Υ.Ν. Ημαθίας

  • GR ADM002.02
  • Αρχείο
  • 1984-1993

Περιλαμβάνει : Καταστάσεις νέων επιδοτούμενων ανέργων (1989-1993), επιδόματα τάξεων υποδοχής (1984-1988), Στελέχη ελέγχου εργοδοτών (1988-1993), επιδόματα Μητρότητας (1985-1989), Επιδόματα παλιννοστούντων (1986-1989).

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)