Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεανώ Ζωγιοπούλου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεανώ Ζωγιοπούλου

  • GR MUN001.03
  • Αρχείο
  • 1959-1976 (1982;)

Περιλαμβάνονται : Περιεχόμενα ΓΑΚ (τόμοι 1-5), Αρχεία Π. & Γ. Κουντουριώτου (τόμοι 4ος,7ος, 8ος, 9ος, 10ος), Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας, Συλλογή Νομοθεσίας του 1959, Η Συμβουλευτική Επιτροπή και το έργο αυτής (3τ.), Περί Νομαρχών και Επάρχων, Σπηλιάδου Ν. Απομνημονεύματα - Ι.Καποδίστριας (4ος τ.), Νομοθεσία για την εκλογή Βουλευτών, Νόμος 1270/1982 και ερμηνευτική εγκύκλιος.

Δήμος Βέροιας