Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο ΟΑΕΔ Τ.Υ. Αλεξάνδρειας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο ΟΑΕΔ Τ.Υ. Αλεξάνδρειας

  • GR ADM016.03
  • Αρχείο
  • 1996-2001

Ατομικοί φάκελοι ανεργίας, ατομικοί φάκελοι τριμήνου βοηθήματος και βοηθήματος αποφυλακισθέντων, ατομικοί φάκελοι στράτευσης, φάκελοι συμπληρωματικών παροχών μητρότητας, απορριπτικές αποφάσεις τακτικής ανεργίας, φάκελοι πρακτικής άσκησης, φάκελοι παλιννοστούντων, καταγγελίες σύμβασης εργασίας .

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας