Εμφανίζει 2 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας Ιδιωτικό σχολείο Δημητριάδη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Δημητριάδη

  • EDU046
  • Αρχείο
  • 1961 - 1984

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα, βιβλία Πρακτικών Επιτροπών Εισητηρίων Εξετάσεων, Πράξεων Συλλόγου καθηγητών, πράξεων απολυτηρίων εξετάσεων, Ειδικού και Γενικού Ελέγχου, μητρώα μαθητών, αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, αντίγραφα ατομικών δελτίων μαθητών, ατομικός φάκελος του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου Δημητρίου Δημητριάδη.

Ιδιωτικό σχολείο Δημητριάδη

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Δημητριάδη

  • EDU046
  • Αρχείο
  • 1961 - 1984

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα, βιβλία Πρακτικών Επιτροπών Εισητηρίων Εξετάσεων, Πράξεων Συλλόγου καθηγητών, πράξεων απολυτηρίων εξετάσεων, Ειδικού και Γενικού Ελέγχου, μητρώα μαθητών, αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, αντίγραφα ατομικών δελτίων μαθητών, ατομικός φάκελος του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου Δημητρίου Δημητριάδη.

Ιδιωτικό σχολείο Δημητριάδη