Εμφανίζει 2 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας Ιδιωτικό σχολείο "Προκόπης Τζημουρώτας"
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Προκόπης Τζημουρώτας"

  • EDU041
  • Αρχείο
  • 1954 - 1980

Μαθητολόγια, Βιβλία Πράξεων, βιβλία Γενικού Ελέγχου, αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, βιβλία Πρωτοκόλλων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, έγγραφα άδειας ιδρύσεως- λειτουργίας- κατάργησης του Ιδιωτικού σχολείου, αιτήσεις καθηγητών, βιβλία Μητρώου μαθητών, Απολυτήρια

Ιδιωτικό σχολείο "Προκόπης Τζημουρώτας"

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Προκόπης Τζημουρώτας"

  • EDU041
  • Αρχείο
  • 1954 - 1980

Μαθητολόγια, Βιβλία Πράξεων, βιβλία Γενικού Ελέγχου, αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, βιβλία Πρωτοκόλλων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, έγγραφα άδειας ιδρύσεως- λειτουργίας- κατάργησης του Ιδιωτικού σχολείου, αιτήσεις καθηγητών, βιβλία Μητρώου μαθητών, Απολυτήρια

Ιδιωτικό σχολείο "Προκόπης Τζημουρώτας"