Εμφανίζει 2 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας Ιδιωτικό σχολείο Δέλλιου "Ιωακείμειο Λύκειο"
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Δέλλιου "Ιωακείμειο Λύκειο"

  • EDU044
  • Αρχείο
  • 1937 - 1982

Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, βιβλίο Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, βιβλία Γενικού Ελέγχου, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πράξεων, Πρακτικά Συνεδριάσεων, Πρακτικά Συλλόγου, έγγραφα ποικίλου περιεχομένου

Ιδιωτικό σχολείο Δέλλιου "Ιωακείμειο Λύκειο"

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Δέλλιου "Ιωακείμειο Λύκειο"

  • EDU044
  • Αρχείο
  • 1937 - 1982

Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, βιβλίο Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, βιβλία Γενικού Ελέγχου, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πράξεων, Πρακτικά Συνεδριάσεων, Πρακτικά Συλλόγου, έγγραφα ποικίλου περιεχομένου

Ιδιωτικό σχολείο Δέλλιου "Ιωακείμειο Λύκειο"