Εμφανίζει 29 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Δήμος Παγγαίου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Κοινότητας Αγίου Ανδρέα

 • GR GRGSA-KAV RLA. 37
 • Αρχείο
 • 1945-1990

Προκαταρκτικό δημοτολόγιο, μητρώα αρρένων, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία προσωπικής εργασίας, βιβλίο πληθυσμού κοινότητας, βιβλία γεννήσεων, γάμων και θανάτων, βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων επιτροπής διανομών, φάκελος καπνού, φάκελος απαλλοτριώσεων, κατάσταση φονευθέντων κατοίκων κατά την βουλγαρική κατοχή.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Ακροποτάμου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 28
 • Αρχείο
 • 1945-1980

Δημοτολόγιο προκαταρκτικό, μητρώο θηλέων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, βιβλία πρακτικών και φάκελοι επιτροπής εφοδιασμού και διανομών, πίνακας διανομής αγροκτήματος «Ακροπόταμος» (1950).

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Αμισιανών

 • GR GRGSA-KAV RLA. 42
 • Αρχείο
 • 1944-1989

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, δημοτολόγιο, βιβλίο πρακτικών κοινοτικής επιτροπής διανομών, μητρώα αρρένων και θηλέων, πίνακας διανομής αγροκτήματος Αμισιανών, φάκελοι γεωργικής αποκατάστασης, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Αντιφιλίππων

 • GR GRGSA-KAV RLA. 41
 • 1932-1987

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, δημοτολόγιο προκαταρκτικό, βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων και βαπτίσεων, βιβλίο προσωπικής εργασίας, φάκελος Τεχνικής Αγροτικής Σχολής Αντιφιλίππων,φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας, φάκελοι γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Αυλής

 • GR GRGSA-KAV RLA. 40
 • 1960-1998

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο πληθυσμού.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Γεωργιανής Παγγαίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 24
 • Αρχείο
 • 1932-1985

Δημοτολόγια, μητρώα αρρένων, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώο αγροτών και κτηνοτρόφων, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, φάκελος κτηματολογίου, χάρτες διανομών και οριστικής διανομής Νικήσιανης – Γεωργιανής Παγγαίου.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Δωματίων

 • GR GRGSA-KAV RLA. 46
 • Αρχείο
 • 1927-1994

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγιο, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώο αρρένων, βιβλίο πληθυσμού, βιβλίο επιστρατευμένων κοινότητας, μητρώο τροφοδοτούμενων, φάκελοι παιδικής διατροφής και μαθητικών συσσιτίων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Ελαιοχωρίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 32
 • Αρχείο
 • 1935-1997

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα αρρένων, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικής εργασίας, βιβλία κοινοτικών έργων, ευρετήρια γεννήσεων, γάμων και θανάτων, βιβλίο δημοτών, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, προσφύγων, καταστάσεις απαχθέντων από Βουλγάρους.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Ελευθερών

 • GR GRGSA-KAV RLA. 35
 • Αρχείο
 • 1940-1987

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια (αλφαβητικά) γεννήσεων, γάμων και θανάτων, φάκελοι διανομής ρουχισμού, εφοδίων από το εξωτερικό, φάκελοι θυμάτων πολέμου και πολεμικών αποζημιώσεων, κατάλογοι απόρων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Κάριανης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 27
 • Αρχείο
 • 1943-1987

Δημοτολόγια, μητρώο αρρένων, πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικούσας επιτροπής και κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας και ληξιαρχείου, βιβλίο καλλιέργειας και παραγωγής καπνού, φάκελος ζημιών πολέμου, φάκελοι πρόνοιας, απορίας και εφεδρικών επιδομάτων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Κηπιών

 • GR GRGSA-KAV RLA. 49
 • Αρχείο
 • 1939-1983

Δημοτολόγια κατοίκων Κηπιών, Εξοχής, Χορτοκοπίου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλίο πληθυσμού, βιβλίο αποφάσεων προέδρου κοινότητας, φάκελοι δασικής προστασίας και γεωργικών εφαρμογών, φάκελοι καλλιέργειας καπνού.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Κοκκινοχώματος

 • GR GRGSA-KAV RLA. 43
 • Αρχείο
 • 1939-1988

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο προσωπικής εργασίας, μητρώα απογραφής κτηνών, φάκελος απογραφής γεωργίας, κτηνοτροφίας, φάκελος «Οι Φίλοι του Στρατού».

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Μελισσοκομείου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 51
 • Αρχείο
 • 1949-1998

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρακτικών κοινοτικής επιτροπής διανομών, βιβλία γεννήσεων και θανάτων, δηλώσεις καλλιέργειας και παραγωγής καπνού, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Μεσιάς

 • GR GRGSA-KAV RLA. 39
 • 1952-1997

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο δημοτών Μεσιάς, Μέλισσας, Αετοπλαγιάς, βιβλίο εκτελεσθέντων κοινοτικών έργων, φάκελος οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Μεσορόπης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 44
 • Αρχείο
 • 1947-1998

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγια, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πληθυσμού, φάκελος οικισμού και σκαριφήματος κοινότητας, μελέτη υδρεύσεως κοινότητας.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Μουσθένης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 47
 • Αρχείο
 • 1921-1986

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλία προσωπικής εργασίας, πρωτόκολλα εξακριβώσεως απορίας, φάκελος εκπαίδευση και κοινοτικοί διδάσκαλοι, πίνακας διανομής αγροκτήματος, δηλώσεις παραχθέντος καπνού, φάκελοι υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Μυρτοφύτου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 33
 • Αρχείο
 • 1932-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα απογραφής κτηνών, φάκελος εποικισμού, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Νέας Ηρακλείτσας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 36
 • Αρχείο
 • 1931-1982

Δημοτολόγια, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο κτηματολογίου, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλίο γεωργικής παραγωγής, βιβλίο προσωπικής εργασίας, βιβλίο φόρου καπνού, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Νέας Περάμου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 34
 • Αρχείο
 • 1932-1975

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων, δημοτολόγιο, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, ευρετήρια (αλφαβητικά) γεννήσεων, γάμων και θανάτων, μητρώα προσωπικής εργασίας, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας και υγείας, φάκελοι Εφορείας Καπνού, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Νικήσιανης Παγγαίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 23
 • Αρχείο
 • 1927-1986

Δημοτολόγια, μητρώα αρρένων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πληθυσμού δημοτών, βιβλίο αποφάσεων προέδρου, βιβλία παρακολουθήσεως προσωπικής εργασίας δημοτών, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Ορφανίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 26
 • Αρχείο
 • 1943-1988

Δημοτολόγιο (βουλγαρικών αρχών Κατοχής, 1943), μητρώο αρρένων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, φάκελος αποφάσεων επιτροπής απαλλοτριώσεων Καβάλας.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Ορφυνίου (Κάτω Λακκοβικίων)

 • GR GRGSA-KAV RLA. 26
 • Αρχείο
 • 1927-1982

Δημοτολόγια, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλίο γεωργικής παραγωγής, βιβλίο φόρου καπνού, φάκελος ανέγερσης εκκλησίας, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, κτηματολογικός πίνακας αγροκτήματος Κάτω Λακκοβικίων (1935).

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Πλατανότοπου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 45
 • Αρχείο
 • 1944-1998

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο προσωπικής εργασίας, βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων επιτροπής διανομών, μητρώο ζώων, φάκελοι εφορίας καπνού, φάκελος απαλλοτριώσεων, φάκελος διαχείρισης ανταλλαξίμου περιουσίας, Δ.Α.Π.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Ποδοχωρίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 29
 • Αρχείο
 • 1932-1983

Δημοτολόγιο προκαταρκτικό, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο τροφοδοτουμένων, βιβλία πρακτικών επιτροπής εφοδιασμού και διανομών, φάκελος επιτροπής παιδικής διατροφής.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Σιδηροχωρίου (Σιδηροχώρι-Καραβαγγέλη-Μεσότοπος)

 • GR GRGSA-KAV RLA. 50
 • Αρχείο
 • 1927-1997

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων, βιβλίο προσωπικής εργασίας, μητρώα υποζυγίων, κτηματολογικός πίνακας οριστικής διανομής, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Φωλεάς

 • GR GRGSA-KAV RLA. 31
 • Αρχείο
 • 1946-1998

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο θηλέων, βιβλίο πληθυσμού κοινότητας, φάκελος ορίων κοινοτήτων Μυρτοφύτου και νεοσυσταθείσης Φωλεάς, φάκελος εφορείας καπνού, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Χρυσοκάστρου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 48
 • Αρχείο
 • 1946-1996

Δημοτολόγια κατοίκων Χρυσοκάστρου και Αετοπλαγιάς, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων, βιβλίο προσωπικής εργασίας, βιβλίο παραπόνων κατά αγροφυλάκων, φάκελοι γεωργικής αποκατάστασης.

Δήμος Παγγαίου