Εμφανίζει 2 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος Βελή πασάς
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Βελή Πασά

  • GR HESG-NHM/18901-18909
  • Αρχείο
  • 1717-1820

Επιστολές, αντίγραφα επιστολών, εμπορικές επιστολές, αναφορές, αποδείξεις κ.ά.

Βελή πασάς

Αρχείο Βελή Πασά

  • GR HESG-NHM/18771-18885
  • Αρχείο
  • 1717-1820

Επιστολές, αντίγραφα επιστολών, εμπορικές επιστολές, αναφορές, αποδείξεις κ.ά.

Βελή πασάς