Εμφανίζει 12 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Εφετείο Αθηνών
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS016.02
 • Αρχείο
 • 1914-1975

Το αρχείο αποτελείται από 1708 κατάστιχα που αφορούν σε:
• Ποινικές Αποφάσεις κ’ Πρακτικά του Τριμελούς Ποινικού Εφετείου Αθηνών (1945-1970, 912 τ.)
• Βιβλία Δημ/σεως Ποινικών Αποφάσεων και Πρακτικά Τριμελούς Ποινικού Εφετείου Αθηνών (1955-1970, 13 τ.)
• Βιβλία Δημ/σεως Ποινικών Αποφάσεων Πενταμελούς (1954-1964, 2τ.)
• Πρακτικά κ’ Αποφάσεις Πολυμελούς Εφετείου Αθηνών (πολιτικές αποφάσεις) (1954-1970, 745 τ.)
• Πράξεις καταθέσεως αναιρέσεως αναιρέσεων (πολιτικών αποφάσεων) (1919-1975, 29 τ.)
• Εκθέσεις Καταθέσεως Ανακοπών (1914-1967, 5 τ.)
• Εκθέσεις Καταθέσεων Αναψηλαφήσεων (1917-1959, 1 τ.)
• Βιβλίο Εφέσεων (1969, 1 τ.)

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS016.04
 • Αρχείο
 • 1994

Το αρχείο του Εφετείου Αθηνών αποτελείται από 9 κιβώτια και αφορά σε : Πολιτικές Δικογραφίες (10 δικογραφίες) και Ποινικές Δικογραφίες (10 Δικογραφίες).

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS024.02
 • Αρχείο
 • 1971-1993

Το αρχείο του Εφετείου Αθηνών αποτελείται από 2.874 βιβλία και 35 φακέλους και αφορά σε :
• Πολιτικές αποφάσεις (1971-1980, 1544 β.)
• Αποφάσεις Τριμελούς (1971-1980, 871 β.)
• Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου (1971-1980, 86 β.)
• Αποφάσεις Επταμελούς Εφετείου (1980, 2 β.) (1-170 και 71-134)
• ΜΟΔ Αθήνας (1971-1980, 5 β.)
• ΜΟΔ Θήβας (1971-1980, 11 β.)
• ΜΟΔ Λαμίας (1971-1980, 12 β.)
• ΜΟΔ Λειβαδιάς (1971-1980, 10 β.)
• ΜΟΔ Άμφισας (1971-1980, 11 β.)
• ΜΟΔ Χαλκίδας (1971-1980, 18 β.)
• ΜΟΔ Καρπενησίου (1971-1976, 9 β.)
• Μειοψηφίες Τριμελούς (1971-1975, 1980, 5 β.)
• Μειοψηφίες Πενταμελούς (1964-1978, 1 β.)
• Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών (1980, 2 β.)
• ΒΑΒ (1978-1980, 21 β.)
• Πρακτικά (1971-1980, 12 β.)
• Εισηγητικές Εκθέσεις (1971-1980, 40 β.)
• Αναιρέσεις (1979-1980, 23 β.)
• Ανακοπές (1972-1980, 12 β.)
• Εκδόσεις (1975-1977, 1978-1979, 2 β.)
• Όρκοι (1964-1978, 1970-1985, 2 β.)
• Αναψηλαφίσεις (1963-1977, 1 β.)
• Αναιρέσεις (1979, 1 β.)
• Πραγματογνωμοσύνες (1971-1980, 35 φάκελοι)
• Υπόλοιπα δικογραφίας Νάσιουτζικ (1993, 20 β.)

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS049.04
 • Αρχείο
 • 1945-1976

Α) 111 τόμοι από το αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων Αθηνών: πρακτικά, αποφάσεις και βουλεύματα.

Β) 2 βιβλία: α) Βιβλίο Μηνύσεων Εγκληματιών Πολέμου και β) Βιβλίο Τακτικής Ανάκρισης Εγκληματιών Πολέμου

Γ) 14 φάκελοι με υποθέσεις δοσιλόγων και εγκληματιών πολέμου, καθώς και διάφορα διοικητικά έγγραφα

Δ) 4 κυτία που περιέχουν υλικό σχετικά με: Τμήμα Ν4351/1964 [Περί προστασίας της τιμής του πολιτικού κόσμου (πόθεν έσχες)] : Δικογραφίες - μηνύσεις εναντίον βουλευτών (1964-1968). Πενταμελές Εφετείο : Δικογραφία. Τριμελές Εφετείο : Δικογραφία ναυαγίου του επιβατηγού "Ηράκλειον" (1966-1968). Εφετείο Αθηνών, Γραμματεία, Τμήμα Πειστηρίων : Αλληλογραφία για την αποστολή πειστηρίων (1973).

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.06
 • Αρχείο
 • 1995, 1997-1998

45 δικογραφίες πλημμελημάτων και κακουργημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες όλων των συνθέσεων του Εφετείου Αθηνών (Ποινικό): Τριμελές Εφετείο, Πενταμελές Εφετείο, Μικτό Ορκωτό Εφετείο. Επίσης του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων. Τέλος υπάρχουν φάκελοι βουλευμάτων, μετατροπής ποινής, αναστολής εκτέλεσης, διατάξεων, τροποποίηση όρου εμφάνισης.

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.08
 • Αρχείο
 • 1952-1986

Βιβλία δημοσίευσης βουλευμάτων, βιβλία δημοσίευσης πολιτικών και ποινικών αποφάσεων. Βιβλίο δημοσιεύσεως αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρπενησίου. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Χαλκίδας. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Άμφισσας. Διάφορα βιβλία: κλήσεων, προσφυγών, ευρετηρίου αποφάσεων, βιβλία Β.Α.Β., ευρετήριο πραγματογνωμόνων, ενδίκων μέσων κ.ά.

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.07
 • Αρχείο
 • 1997-1999, 2011

Δικογραφίες Μικτού Ορκωτού Εφετείου, Πολυμελούς Κακουργημάτων, Τριμελούς Πλημμελημάτων. Φάκελοι δικογραφιών γνωστών υποθέσεων

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.01
 • Αρχείο
 • 1992-1997

54 δικογραφίες ποινικών υποθέσεων προσώπων, αποφάσεις οι οποίες εκδικάζονται από το 3μελές και 5μελές Εφετείο Κακουργημάτων και Πλημμελημάτων.

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.05
 • Αρχείο
 • 1975-2000

Δικογραφίες επί ποινικών υποθέσεων κυρίως αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Μικρό σε όγκο αρχειακό υλικό με δικογραφίες Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Μικτού Ορκωτού Εφετείου.

Εφετείο Αθηνών

Εφετείο Αθηνών

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 10/06
 • Αρχείο
 • 1891-1905

Πρακτικά συνεδριάσεων του Εφετείου Αθηνών: 1891, 1892, 1904, 1905.

Εφετείο Αθηνών