Εμφανίζει 63 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Άγνωστος
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Συλλογή Ελλήνων Ποντίων εκ Ρωσίας Ν. Πιερίας
Συλλογή Ελλήνων Ποντίων εκ Ρωσίας Ν. Πιερίας
Κεντρικό Ταμείο του Βασίλειου της Ελλάδας (Κ208)
Κεντρικό Ταμείο του Βασίλειου της Ελλάδας (Κ208)
Συλλογή Συμβολαιογραφικών Πράξεων
Συλλογή Συμβολαιογραφικών Πράξεων
Συλλογή Επιτροπής Μητρόπολης Κίτρους
Συλλογή Επιτροπής Μητρόπολης Κίτρους
Συλλογή οθωμανικών εγγράφων
Συλλογή οθωμανικών εγγράφων
Συλλογή εγγράφων Θεσσαλονίκης
Συλλογή εγγράφων Θεσσαλονίκης
Συλλογή επαγγελματικών επιστολόχαρτων
Συλλογή επαγγελματικών επιστολόχαρτων
Εμπορικά κατάστιχα Σηλυβρίας
Εμπορικά κατάστιχα Σηλυβρίας
Συλλογή χωρίου Γιάννες (Μεταλλικό Κιλκίς)
Συλλογή χωρίου Γιάννες (Μεταλλικό Κιλκίς)
Ιχνογραφία τεύχος Β΄
Ιχνογραφία τεύχος Β΄
Διαφημιστικά και αφίσες
Διαφημιστικά και αφίσες
Χάρτης Κωνσταντινουπόλεως
Χάρτης Κωνσταντινουπόλεως
Χάρτης Αγίου Όρους
Χάρτης Αγίου Όρους
Χάρτης Ελμπασάν
Χάρτης Ελμπασάν
Χάρτες Θεσσαλονίκης
Χάρτες Θεσσαλονίκης
Χάρτης Φιλιππουπόλεως
Χάρτης Φιλιππουπόλεως
Κτηματολόγιο Μικρού Καραμπουρνού (Οθωμ.)
Κτηματολόγιο Μικρού Καραμπουρνού (Οθωμ.)
Συλλογή καρτ-ποστάλ Θεσσαλονίκης
Συλλογή καρτ-ποστάλ Θεσσαλονίκης
Συλλογή Φωτογραφιών Κατερίνης
Συλλογή Φωτογραφιών Κατερίνης
Συλλογή καρτ-ποστάλ Κωνσταντινούπολης
Συλλογή καρτ-ποστάλ Κωνσταντινούπολης
Κινηματογραφικά Θεσσαλονίκης
Κινηματογραφικά Θεσσαλονίκης
Αφίσες βουλευτών Θεσσαλονίκης
Αφίσες βουλευτών Θεσσαλονίκης
Συλλογή καρτ-ποστάλ Μακεδονίας
Συλλογή καρτ-ποστάλ Μακεδονίας
Συλλογή καρτ-ποστάλ με εθνικές ενδυμασίες
Συλλογή καρτ-ποστάλ με εθνικές ενδυμασίες
Συλλογή καρτ-ποστάλ Αχρίδος
Συλλογή καρτ-ποστάλ Αχρίδος
Συλλογή καρτ-ποστάλ Αγίου Όρους
Συλλογή καρτ-ποστάλ Αγίου Όρους
Συλλογή καρτ-ποστάλ Μοναστήριου
Συλλογή καρτ-ποστάλ Μοναστήριου
Συλλογή εφημερίδων
Συλλογή εφημερίδων
Συλλογή διαφόρων εφημερίδων
Συλλογή διαφόρων εφημερίδων
Συλλογή Εφημερίδων
Συλλογή Εφημερίδων
Αποδείξεις πληρωμής εφημερίδων Θεσσαλονίκης
Αποδείξεις πληρωμής εφημερίδων Θεσσαλονίκης
Συλλογή οθωμανικών/τουρκικών εφημερίδων
Συλλογή οθωμανικών/τουρκικών εφημερίδων
[ΔΙΑΦΟΡΑ]
[ΔΙΑΦΟΡΑ]
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ γαλλιστί
ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ γαλλιστί
ΠΕΝΤΕ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΠΕΝΤΕ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΑΞΩΝ I
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΑΞΩΝ I
ΕΞ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΞ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΑΞΩΝ (II)
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΑΞΩΝ (II)
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΑΞΩΝ (III)
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΑΞΩΝ (III)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ Ι. Μ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΝΕΟΥ (ΝΕΜΕΑ)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ Ι. Μ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΝΕΟΥ (ΝΕΜΕΑ)
ΕΠΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑΝ
ΕΠΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΕΝΕΤΟΤΟΥΡΚΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΕΝΕΤΟΤΟΥΡΚΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΙΚΙΛΑ
ΠΟΙΚΙΛΑ
ΠΟΙΚΙΛΑ
ΠΟΙΚΙΛΑ
Εκλογές 1843
Εκλογές 1843
Σύμμεικτα (1822, 1829, 1871)
Σύμμεικτα (1822, 1829, 1871)
ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑΣ (ΠΩΠ)
ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑΣ (ΠΩΠ)
ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΠΑΠΥΡΟΙ
ΠΑΠΥΡΟΙ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΣΙΓΙΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΣΙΓΙΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ
Ποιήματα προς Αχ. Παράσχον
Ποιήματα προς Αχ. Παράσχον
Πόλεμος 1897
Πόλεμος 1897
Βουλγαρική Κατοχή στη Μακεδονία και Θράκη
Βουλγαρική Κατοχή στη Μακεδονία και Θράκη
Πόλεμος 1940-1941 (Συλλογή τεκμηρίων)
Πόλεμος 1940-1941 (Συλλογή τεκμηρίων)