Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Καρίπης, Σ. Κωνσταντινούπολη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Σ. Καρίπη (φωτογράφου) (Οπτικ. 19)

  • GRGSA-CA- AUV005.01
  • Αρχείο
  • 1920 - 1930

Συλλογή εκατόν πενήντα (150) αναμνηστικών και οικογενειακών φωτογραφιών στη δεκαετία 1920-1930. Περιλαμβάνονται και φωτογραφίες διαφόρων άλλων φωτογράφων της Κωνσταντινούπολης.

Καρίπης, Σ.