Εμφανίζει 2 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος Καποδίστριας, Ιωάννης
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος

  • GR ELIA-MIET αρ. comp. 454
  • Αρχείο
  • 1828-1874

Υπομνήματα Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (μέλους της Οικονομικής Επιτροπής) προς τον Ι.Καποδίστρια (1828-1834), αναφορές και εκθέσεις σχετικές με τη λειτουργία και διαχείριση του Νομισματοκοπείου στην Αίγινα και τη δίκη του Αλ.Κοντόσταυλου κατά του Δημοσίου (1830-1857), γαλλικό σχέδιο νόμου και αγγλικός κώδικας εμπορικής ναυτιλίας, αλληλογραφία Ευθ.Πύρρου (διαχειριστή κτημάτων Ευβοίας της οικογένειας) με τον Αλ.Κοντόσταυλο και τους γιους του Αλέξανδρο και Λεονάρδο (1863-1868) καθώς και αλληλογραφία σχετική με τη μεταλλευτική εταιρεία “Η Αντίπαρος” (1872-1874).

Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος

Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος (Κ86ε)

  • GRGSA-CA- PRI028.37
  • Αρχείο
  • 1827-1828
  1. Επιστολή του Μ.Ν. Μαυρογορδάτου από την Μάλτα προς τον Αλέξανδρο Κοντόσταυλο,
  2. Έγγραφο του Κυβερνήτη της Ελλάδας (Ιωάννης Καποδίστριας) από τον Πόρο προς τον Αλέξανδρο Κοντόσταυλο.

Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος