Εμφανίζει 6 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος Διαμαντάρας, Αχιλλέας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Διαμαντάρα (Αίγινα)

  • GR HESG-NHM/19573-19765
  • Αρχείο
  • 1798-1827

Αντίγραφα επιστολών, λογαριασμών, ομολογιών, πωλητηρίων, ποιημάτων, διαθηκών κ.ά.

Διαμαντάρας, Αχιλλέας

Αρχείο Διαμαντάρα (Καστελλόριζο)

  • GR HESG-NHM/74871-74969
  • Αρχείο
  • 1834-1869

Ποίημα, επιστολές, κανονισμός της κοινότητας Καστελλορίζου, οθωμανικά έγγραφα, πιστοποιητικά ελευθέρας διάβασης, επίσημα έγγραφα κάποια εξ αυτών δίγλωσσα (οθωμανικά-ελληνικά) κ.ά.

Διαμαντάρας, Αχιλλέας

Αρχείο Διαμαντάρα (Καστελλόριζο)

  • GR HESG-NHM/14808-14822
  • Αρχείο
  • 1836-1868

Επιστολές, αυτοκρατορικές διαταγές, διορισμός, διαθήκη, σημείωμα κ.ά.

Διαμαντάρας, Αχιλλέας