Εμφανίζει 50 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές ανώτατου επιπέδου Πρωτοδικείο Πατρών
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS002.46
 • Αρχείο
 • 1999-2004

Δικογραφίες των υπ' αριθ. 4933/1999, 736/1999, 4409/2004, 2623/2002, 762/2000 αποφάσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών.

Πρωτοδικείο Πατρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS002.25
 • Αρχείο

Γραμματεία: διάφορα ευρετήρια, πινάκια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Πρωτοδικείο Πατρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS002.47
 • Αρχείο
 • 1950-1961

Αγωγές, προτάσεις, αποφάσεις και πρακτικά Α.Ν. 1323/1949 περί των επί κατοχής αγοραπωλησιών ακινήτων.

Πρωτοδικείο Πατρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα, Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλανδρίτσας, Μονομελές Τριταίας, Μονομελές Ερυμάνθειας

 • GR GRGSA-ACH JUS002.40
 • Αρχείο
 • 1951-1960

8 τόμοι αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλανδρίτσας (1954-1960)
1 κυτίο αποφάσεων Μονομελούς Ερυμάνθειας (1955)
4 κυτία αποφάσεων Μονομελούς Τριταίας (1951-1960)

Πρωτοδικείο Πατρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS002.24
 • Αρχείο
 • 1937-1939

Αποφάσεις-πρακτικά-αιτήσεις Επιτροπής Παλαιών Πολεμιστών (η -κατά το άρθρο 7 του 244/1936 αναγκαστικού νόμου και 771/1937 αναγκαστικού νόμου- επιτροπή), πρακτικά, αιτήσεις παλαιών πολεμιστών.

Πρωτοδικείο Πατρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS002.49
 • Αρχείο
 • 1962-1964

Αποφάσεις δικαστικές (υπ' αριθ. 1-713, 1962-1964) κατά το υπ' αριθμ. 4178/1961 Νομοθετικό Διάταγμα "Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας συμβάσεως περί παροχών υπέρ Ελλήνων υπηκόων θιγέντων υπό εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεως και άλλων τινών συναφών διατάξεων" ( γερμανικές αποζημιώσεις θυμάτων).

Πρωτοδικείο Πατρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS002.50
 • Αρχείο
 • 1937-1976

Αποφάσεις, πρακτικά, αιτήσεις, ευρετήριο αποφάσεων της -κατά το άρθρο 7 του Αναγκαστικού Νόμου (Α.Ν.) 244/1936 "περί προστασίας Παλαιών Πολεμιστών"- περιφέρειας Επιτροπής Πρωτοδικείου Πατρών.

Πρωτοδικείο Πατρών