Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Κωνσταντινούπολη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Χώτζη, Ιωάννη (συλλογή) (Κ48ιη)

  • GRGSA-CA- COL155.03
  • Αρχείο
  • 1697-1825

Συλλογή Ιωάννη Χώτζη:

  1. Οθωμανικό έγγραφο σχετικά με ειδήσεις από το Ναύπλιο (1825).
  2. Επιστολή με πολιτικές ειδήσεις από την Κωνσταντινούπολη (1789).
  3. Τρία (3) ενετικά έγγραφα του τέλους του 17ου αι.
  4. Πενήντα εννιά (59) οθωμανικοί φετφάδες.
  5. Έγγραφο που περιέχει έκθεση υπαλλήλου του σουλτάνου.
  6. Επτά (7) αυτοκρατορικά φιρμάνια και βεράτια.
  7. Δεκαπέντε (15) εκθέσεις μεγάλων βεζιρηδων (τακρίρια) προς τους σουλτάνους.

Χώτζης, Ιωάννης