Εμφανίζει 58 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
"Πρωτόκολλον Εξόδου του δημοσίου υπογραφέως της νήσου Ανδρου Γαβριήλ Δελαγραμμάτικα" (Χφ60)
"Πρωτόκολλον Εξόδου του δημοσίου υπογραφέως της νήσου Ανδρου Γαβριήλ Δελαγραμμάτικα" (Χφ60)
Κώδικας δικαστικών αποφάσεων, μαρτυρικών καταθέσεων και νοταριακών γραμμάτων Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ105)
Κώδικας δικαστικών αποφάσεων, μαρτυρικών καταθέσεων και νοταριακών γραμμάτων Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ105)
Κώδικας κοινοτικών και νοταριακών πράξεων Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ95)
Κώδικας κοινοτικών και νοταριακών πράξεων Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ95)
Κώδικας νοταριακός Αντωνίου Καρόρη (Χφ11)
Κώδικας νοταριακός Αντωνίου Καρόρη (Χφ11)
Κώδικας νοταριακός Αποστόλου Πορτάρη (Νάξος) (Χφ120)
Κώδικας νοταριακός Αποστόλου Πορτάρη (Νάξος) (Χφ120)
Κώδικας νοταριακός Βασιλοκάδων Κεφαλλονιάς (Χφ169)
Κώδικας νοταριακός Βασιλοκάδων Κεφαλλονιάς (Χφ169)
Κώδικας νοταριακός Γερασίμου Βίδου (Μύκονος) (Χφ77)
Κώδικας νοταριακός Γερασίμου Βίδου (Μύκονος) (Χφ77)
Κώδικας νοταριακός Γεωργίου Λεντούδη (Νάξος) (Χφ124)
Κώδικας νοταριακός Γεωργίου Λεντούδη (Νάξος) (Χφ124)
Κώδικας νοταριακός Γεωργίου Λεντούδη (Νάξος) (Χφ126)
Κώδικας νοταριακός Γεωργίου Λεντούδη (Νάξος) (Χφ126)
Κώδικας νοταριακός Γεωργίου Πούλου (Αθήνα) (Χφ14)
Κώδικας νοταριακός Γεωργίου Πούλου (Αθήνα) (Χφ14)
Κώδικας νοταριακός Γρηγορίου Αρτακηνού (Μύκονος) (Χφ90)
Κώδικας νοταριακός Γρηγορίου Αρτακηνού (Μύκονος) (Χφ90)
Κώδικας νοταριακός Γρηγορίου Αρτακηνού (Μύκονος) (Χφ94)
Κώδικας νοταριακός Γρηγορίου Αρτακηνού (Μύκονος) (Χφ94)
Κώδικας νοταριακός Δημητρίου Βούλη (Αίγινα) (Χφ141)
Κώδικας νοταριακός Δημητρίου Βούλη (Αίγινα) (Χφ141)
Κώδικας νοταριακός Δημητρίου Κόκκου (Νάξος) (Χφ97)
Κώδικας νοταριακός Δημητρίου Κόκκου (Νάξος) (Χφ97)
Κώδικας νοταριακός Δημητρίου Λιανού (Νάξος) (Χφ118)
Κώδικας νοταριακός Δημητρίου Λιανού (Νάξος) (Χφ118)
Κώδικας νοταριακός Ιγνατίου Παρθένη (Μύκονος) (Χφ96)
Κώδικας νοταριακός Ιγνατίου Παρθένη (Μύκονος) (Χφ96)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Λαγάνη (Αθήνα) (Χφ15)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Λαγάνη (Αθήνα) (Χφ15)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Λαγάνη (Αθήνα) (Χφ16)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Λαγάνη (Αθήνα) (Χφ16)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Λαγάνη (Αθήνα) (Χφ17)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Λαγάνη (Αθήνα) (Χφ17)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Μηνιάτη (Νάξος) (Χφ85)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Μηνιάτη (Νάξος) (Χφ85)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Μηνιάτη (Νάξος) (Χφ86)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Μηνιάτη (Νάξος) (Χφ86)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννου Κανίσκα (Μύκονος) (Χφ127)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννου Κανίσκα (Μύκονος) (Χφ127)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ100)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ100)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ101)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ101)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ102)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ102)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ106)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ106)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ109)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ109)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ111)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ111)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ112)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ112)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ114)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ114)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ115)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ115)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ117)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ117)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ119)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ119)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ121)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ121)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ122)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ122)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ125)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ125)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ128)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ128)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ130)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ130)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ133)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ133)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ91)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ91)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ99)
Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ99)
Κώδικας νοταριακός Λάμπρου, Ανδρέα και Νικολή Νέρη (Αθήνα) (Χφ12)
Κώδικας νοταριακός Λάμπρου, Ανδρέα και Νικολή Νέρη (Αθήνα) (Χφ12)
Κώδικας νοταριακός Λαγάνη, Πούλου, Λιανοσταφίδα και άλλων νοταρίων (Αθήνα) (Χφ13)
Κώδικας νοταριακός Λαγάνη, Πούλου, Λιανοσταφίδα και άλλων νοταρίων (Αθήνα) (Χφ13)
Κώδικας νοταριακός Μακαρίου και Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ110)
Κώδικας νοταριακός Μακαρίου και Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ110)
Κώδικας νοταριακός Μαντζαβινάτων Κεφαλληνίας (Χφ3)
Κώδικας νοταριακός Μαντζαβινάτων Κεφαλληνίας (Χφ3)
Κώδικας νοταριακός Παναγή Πούλου (Αθήνα) (Χφ1)
Κώδικας νοταριακός Παναγή Πούλου (Αθήνα) (Χφ1)
Κώδικας νοταριακός Περράκη Φοσκόλου (Μύκονος) (Χφ88)
Κώδικας νοταριακός Περράκη Φοσκόλου (Μύκονος) (Χφ88)
Κώδικας νοταριακός Τζαματή Κορονέλου (Νάξος) (Χφ87)
Κώδικας νοταριακός Τζαματή Κορονέλου (Νάξος) (Χφ87)
Κώδικας νοταριακός Τζαμπατή Μπαρότζη (Νάξος) (Χφ103)
Κώδικας νοταριακός Τζαμπατή Μπαρότζη (Νάξος) (Χφ103)
Κώδικας νοταριακός Τζαμπατή Μπαρότζη (Νάξος) (Χφ104)
Κώδικας νοταριακός Τζαμπατή Μπαρότζη (Νάξος) (Χφ104)
Κώδικας νοταριακός Φιλίππου Σουμαρίπα (Νάξος) (Χφ89)
Κώδικας νοταριακός Φιλίππου Σουμαρίπα (Νάξος) (Χφ89)
Κώδικας νοταριακός Φραγκίσκου Μπαρότζη (Νάξος) (Χφ93)
Κώδικας νοταριακός Φραγκίσκου Μπαρότζη (Νάξος) (Χφ93)
Κώδικας νοταριακών πράξεων και αποφάσεων του Κοινοτικού Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ98)
Κώδικας νοταριακών πράξεων και αποφάσεων του Κοινοτικού Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ98)
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ58η)
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ58η)
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ8ια)
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ8ια)
Νοταριακός κώδικας Χίου (Χφ46)
Νοταριακός κώδικας Χίου (Χφ46)
Νοταριακός κώδικας Χίου (Χφ47)
Νοταριακός κώδικας Χίου (Χφ47)
Νοταριακός κώδικας Χίου (Χφ48)
Νοταριακός κώδικας Χίου (Χφ48)