Εμφανίζει 2 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γεωργία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας

  • GR GRGSA-PRE ADM007.01
  • Αρχείο
  • 1951-1986

Εδαφολογικοί χάρτες Πρέβεζας, φωτογραφικά λευκώματα γεωργικών εκθέσεων, φάκελοι σχετικοί με βοσκοτόπους, φάκελοι σχετικοί με κτηνοτροφικές μονάδες.

Διεύθυνση Γεωργίας Πρέβεζας