Εμφανίζει 930 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Ελευθερίου, Λευτέρης
Ελευθερίου, Λευτέρης
Ξύδης, Αλέξανδρος Γ.
Ξύδης, Αλέξανδρος Γ.
Κόρακας, Μανώλης
Κόρακας, Μανώλης
Αρχείο Νικολάου Π. Δελιαλή
Αρχείο Νικολάου Π. Δελιαλή
Αρχείο Μ.Τ.Ι.Α. Βέροιας
Αρχείο Μ.Τ.Ι.Α. Βέροιας
Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) - Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) - Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Θράκης
Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Θράκης
Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Θράκης
Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Θράκης
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου
Αρχείο Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ)/Δνση Στατιστικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας
Αρχείο Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ)/Δνση Στατιστικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας
Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπόλεως "Ελπίς"
Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπόλεως "Ελπίς"
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Ροδόπης
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Ροδόπης
Αρχείο Δασαρχείου Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Αρχείο Δασαρχείου Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας
Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας
Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας
Αρχείο Διευθύνσεως Εσωτερικών Νομού Ροδόπης
Αρχείο Διευθύνσεως Εσωτερικών Νομού Ροδόπης
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Δικαιοσύνης - (Γεν. Διοίκησης Κρήτης)
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Δικαιοσύνης - (Γεν. Διοίκησης Κρήτης)
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Κεντρικού Σωφρονιστηρίου
Αρχείο Κεντρικού Σωφρονιστηρίου
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Εσωτερικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Εσωτερικών
Αρχείο Γραφείου Διαχείρισης Ανταλλάξιμης Περιουσίας Μυτιλήνης
Αρχείο Γραφείου Διαχείρισης Ανταλλάξιμης Περιουσίας Μυτιλήνης
Αρχείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Αρχείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Αρχείο Γραφείου Διαχείρισης Ανταλλάξιμης Περιουσίας Μυτιλήνης
Αρχείο Γραφείου Διαχείρισης Ανταλλάξιμης Περιουσίας Μυτιλήνης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Υ.Δ.Ε. στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχείο Υ.Δ.Ε. στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Συγκοινωνιών και Δημοσίας Ασφάλειας
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Συγκοινωνιών και Δημοσίας Ασφάλειας
Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Πιερίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Πιερίας
Αρχείο Νοσοκομείου Κομοτηνής
Αρχείο Νοσοκομείου Κομοτηνής
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Μαράθου
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Μαράθου
Αρχείο Π.Ε.Δ.Υ Μυτιλήνης
Αρχείο Π.Ε.Δ.Υ Μυτιλήνης
Αρχείο Νομαρχίας Κυκλάδων
Αρχείο Νομαρχίας Κυκλάδων
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Μούδρου
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Μούδρου
Αρχείο Τελωνείου Καλαμάτας-Τμήματος Εφορίας Καπνού
Αρχείο Τελωνείου Καλαμάτας-Τμήματος Εφορίας Καπνού
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγίου Ευστρατίου
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγίου Ευστρατίου
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης
Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αρχείο Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Λέσβου
Αρχείο Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Λέσβου
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας (νυν ΕΦΚΑ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μεσσηνίας)
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας (νυν ΕΦΚΑ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μεσσηνίας)
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Αρχείο Βουλής Κρητών
Αρχείο Βουλής Κρητών
Αρχείο ΙΚΑ Σύρου
Αρχείο ΙΚΑ Σύρου
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Κεντρικού Μεταφραστικού Γραφείου (Χανίων)
Αρχείο Κεντρικού Μεταφραστικού Γραφείου (Χανίων)
Αρχείο Κεντρικού Μεταφραστικού Γραφείου (Χανίων)
Αρχείο Κεντρικού Μεταφραστικού Γραφείου (Χανίων)
Αρχείο Μεταφραστικού Γραφείου Ρεθύμνου
Αρχείο Μεταφραστικού Γραφείου Ρεθύμνου
Αρχείο Διεύθυνσης Διοίκησης Οργάνωσης/Τμήματος Γραμματείας και Διοίκησης
Αρχείο Διεύθυνσης Διοίκησης Οργάνωσης/Τμήματος Γραμματείας και Διοίκησης
Αρχείο Α' Δημόσιου Ταμείου Χανίων
Αρχείο Α' Δημόσιου Ταμείου Χανίων
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κυπαρισσίας
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κυπαρισσίας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης-Ψυχιατρικός Τομέας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης-Ψυχιατρικός Τομέας
Αρχείο Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (Υποκατάστημα Καλαμάτας)
Αρχείο Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (Υποκατάστημα Καλαμάτας)
Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου νομού Ρεθύμνου
Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου νομού Ρεθύμνου
Αρχείο Τοπικού Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης Ερμούπολης Σύρου
Αρχείο Τοπικού Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης Ερμούπολης Σύρου
Αρχείο Συκικής, Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων Ξηρών Καρπών
Αρχείο Συκικής, Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων Ξηρών Καρπών
Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου νομού Ηρακλείου
Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου νομού Ηρακλείου
Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου νομού Λασιθίου
Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου νομού Λασιθίου
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Καλαμάτας
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Καλαμάτας
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Πύλου
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Πύλου
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Μεθώνης
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Μεθώνης
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Μεσσήνης
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Μεσσήνης
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Πεταλιδίου
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Πεταλιδίου
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Κορώνης
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Κορώνης
Αρχείο 6ης Περιφερειακής Διοίκησης Ελληνικής Ακτοφυλακής
Αρχείο 6ης Περιφερειακής Διοίκησης Ελληνικής Ακτοφυλακής
Αρχείο Π.Ε.Δ.Υ. Αλεξάνδρειας
Αρχείο Π.Ε.Δ.Υ. Αλεξάνδρειας
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Φιλιατρών
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Φιλιατρών
Αρχείο Ναυτικού Ομίλου
Αρχείο Ναυτικού Ομίλου
Αρχείο Τμηματικής Εφορείας Σφακίων
Αρχείο Τμηματικής Εφορείας Σφακίων
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Κυπαρισσίας
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Κυπαρισσίας
Αρχείο Χωροφυλακής και Αστυνομίας
Αρχείο Χωροφυλακής και Αστυνομίας
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Χώρας
Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Χώρας
Αρχείο Συνδέσμου Κουρέων και Κομμωτών Σύρου
Αρχείο Συνδέσμου Κουρέων και Κομμωτών Σύρου
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)-Τ.Υ. Καλαμάτας
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)-Τ.Υ. Καλαμάτας
Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Χανίων
Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Χανίων
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) -Τ.Υ. Καλαμάτας
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) -Τ.Υ. Καλαμάτας
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου αρρένων Καλαμάτας
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου αρρένων Καλαμάτας
Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας
Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας
Αρχείο ΠΙΚΠΑ Καλαμάτας
Αρχείο ΠΙΚΠΑ Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Χανίων
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Μελιγαλά
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Μελιγαλά
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Μελιγαλά
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Μελιγαλά
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 930