Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ)

  • GR PIOP FOL1
  • Αρχείο
  • 1914-2012

Το αρχείο περιλαμβάνει:
Πρακτικά Δ.Σ., Ετήσιοι απολογισμοί, Εγκύκλιες Διαταγές, Γενικές Διαταγές,
Φακέλους εγγράφων περιόδου μεταπολεμικής Οικονομικής Ανασυγκρότησης (Εφόδια Εξωτερικού (Εφ-Εξ), Δάνεια Ανασυγκρότησης (ΑΜΑΓΚ, ΔΟΣ)
Φακέλους εγγράφων: Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Γεωργικές Βιομηχανίες, Καρτέλες Πιστούχων, Τεχνικά Έργα, Δημόσιες Σχέσεις κ.ά.

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος