Εμφανίζει 874 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
fonds
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 5ης Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • ADM046.04
 • fonds

Ποινικές υποθέσεις Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, φάκελος special Olympics, επιστροφές αλλοδαπών από Ιταλία (Κ.Λ. Πάτρας) κλπ

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αρχείο Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

 • ADM045.02
 • fonds
 • 2000-2012

Διοικητικά έγγραφα σχετικά με επιθεωρήσεις, εκπαίδευση-μετεκπαίδευση αστυνομικών, συνδικαλιστικά θέματα κλπ

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Αρχείο 10ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU017.01
 • fonds
 • 1926-1949

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, γενικούς ελέγχους, μαθητολόγια.

10ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 11ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU019.01
 • fonds
 • 1930-1960

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία πρακτικών και βιβλία ταμείου, μαθητολόλιο, γενικού ελέγχου.

11ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU015.01
 • fonds
 • 1927-1991

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους αλληλογραφίας, εγκυκλίων κλπ, και βιβλία μαθητολογίων, γενικών ελέγχων, υλικού, βιβλιοθήκης, πρακτικών, σχ. εφορείας, περιουσίας, πιστοποιητικών σπουδής, πρωτοκόλλων κλπ

12ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 17ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU038.01
 • fonds
 • 1928-1961

Το αρχείο αποτελείται από μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πρακτικών.

17ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας

 • ADM006.01
 • fonds
 • 1930-1980 (περ.)

Αρχείο τέως επιθεωρήσεων
Φάκελοι αλληλογραφίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων
Ατομικοί φάκελοι δημοδιδασκάλων
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας κλπ 3ης - 4ης εκπαιδευτικής περιφέρειας

1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νομαρχίας Αχαΐας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU022.01
 • fonds
 • 1914-1947

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία γενικού ελέγχου, μαθητολόγια, καταστάσεις δαμαλισμού

1ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 20ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Αρόης)

 • EDU039.01
 • fonds
 • 1929-1984

Το αρχείο αποτελείται από γενικούς ελέγχους, μαθητολόγια, βιβλία πράξεων σχ. εφορείας, πιστοποιητικών σπουδής, δαμαλισμού, σχολικής ζωής, τίτλους σπουδών-εγγραφής, βιβλία ταμείου, βιβλία πρωτοκόλλων.

20ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 24ου Δημοτικού Σχολείου Γλαύκου Πατρών

 • EDU046.01
 • fonds
 • 1933-1967

Το αρχείο αποτελείται από γενικούς ελέγχους, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, αλληλογραφίας, πρακτικών και αποφάσεων, βιβλία Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων, αλληλογραφία σχολείου

24 Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 26ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU051.01
 • fonds
 • 1940-1953

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πρακτικών & αποφάσεων, μαθητολογίου, γενικού ελέγχου, αλληλογραφίας, πιστοποιητικών σπουδής.

26ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 2ου Ιδιωτικού Νυκτερινού Σχολείου Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών

 • EDU025.01
 • fonds
 • 1951-1965

Το αρχείο αποτελείται από βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτοκολλο αλληλογραφίας, μσθητολόγιο, γενικό έλεγχο, τίτλους σπουδών και ενδεικτικά, ημερήσιους ελέγχους τάξης κ.α.

2ο Ιδιωτικό Νυκτερινό Σχολείο Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Μουρνιών

 • GRGSA-IAK EDU138.01
 • fonds
 • 1969 - 1998

Μαθητολόγια, βιβλίο μητρώου, βιβλία πρακτικών, φάκελος κτηρίου

2ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Μικτό)

 • EDU006.01
 • fonds
 • 1937-1972

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία γενικών ελέγχων, μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, φακέλους με λυτά έγγραφα: τίλους εγγραφής, έγγραφα διδακτηρίου-απολογιστικά στοιχεία, εγκυκλίους,έγγραφα αλληλογραφίας, κ.α., βιβλία μαθητικών συσσιτίων κλπ

3ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Μικτό)

Αρχείο 5ης ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ.

 • ADM046.03
 • fonds
 • 2011-2012

Υπηρεσικά έγγραφα

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αρχείο 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοπλοΐας

 • ADM046.02
 • fonds
 • 2004-2008

διοικητική αλληλογραφία, διοικητικά έγγραφα, δημοσιεύματα τύπου, παραβάσεις αιγιαλού, επιθεωρήσεις πλοίων κλπ

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αρχείο 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • ADM046.01
 • fonds
 • 2000-2006

Το αρχείο περιλαμβάνει τριμηνιαίες επιθεωρήσεις του Γραφείου Κίνησης, αιτήσεις-αναφορές στελεχών και μετακινήσεις αξιωματικών, αλληλογραφία-δικαιολογητικά της Δ/νσης Ασφαλείας και της Δ/νσης Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας.

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αρχείο 6ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

 • ADM060.01
 • fonds
 • 1983-2007

Πολιτιστικές δράσεις, άδειες ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, άδειες κινηματογράφησης, παραχωρήσεις αρχαιολογικών χώρων κ.α.

6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU001.02
 • fonds
 • 1973-2005

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πράξεων, επιθεωρήσεων-εκθέσεων, πρακτικών και αποφάσεων κ.α. 6ου Δημ. Σχ. και 28ης Σχολικής Επιτροπής.

6ο Δημοτικό σχολείο Πατρών

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU001.01
 • fonds
 • 1927-1951

Το αρχείο περιλαμβάνει μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, γενικούς ελέγχους

6ο Δημοτικό σχολείο Πατρών

Αρχείο 8ου Δημοτικού Σχολέιου Πατρών

 • EDU009.01
 • fonds
 • 1927-1954

Το αρχείο αποτελείται από μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πρακτικών, βιβλίο υλικού

8ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο Α Γυμνασίου Αρρένων Πατρών

 • EDU034.01
 • fonds
 • 1870-1964

Το αρχείο περιλαμβάνει μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους, βιβλία πράξεων, βιβλία υλικού, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής

Α Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών

Αρχείο Α Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Πατρών (Α Δ.Ο.Υ.)

 • ADM059.01
 • fonds
 • 1969-2012 (περ.)

Βιβλία μεταγραφής δήλωσης δωρεών-φόρου μεταβίβασης ακινήτων-γονικές παροχές, φωτοτυπίες συμβολαίων γονικών παροχών, βιβλίο ημερησίων διαταγών (1970-1977).

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Α Πατρών

Αρχείο Α Ελληνικού Σχολείου Πατρών

 • EDU033.01
 • fonds
 • 1912-1929

Το αρχείο αποτελείται από μαθητολόγιο, γενικό έλεγχο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Α Ελληνικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο Αικατερίνης Αλλεγκρέττι (Allegretti) - Τάσση

 • PRI010.01
 • fonds
 • 1948-1990

3 φάκελοι με έγγραφα διάφορα του Ιταλικού Προξενείου στην Πάτρα και 3 φάκελοι με έγγραφα εμπορικών επιχειρήσεων.

Αλλεγκρέττι (Allegretti) - Τάσση, Αικατερίνη

Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Δικαιοσύνης - (Γεν. Διοίκησης Κρήτης)

 • GRGSA-IAK ADM011.01
 • fonds
 • 1899 - 1915

Αλληλογραφία-πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια, μητρώα υπαλλήλων, βιβλία πράξεων, βιβλία διαταγμάτων, βιβλία αδειών απουσίας δικαστικών υπαλλήλων, συμβολαιογραφικές καταστάσεις, καταστάσεις ανακριτικών πράξεων σε κάθε δικαστικό γραφείο, εκθέσεις επιθεωρήσεως λειτουργίας υποθηκοφυλακείων, κ.α.

Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Παιδείας και Γεν. Επιθεωρητού Κρήτης

 • GRGSA-IAK ADM014.01
 • fonds
 • 1899 - 1916

Εκθέσεις διδακτηρίων, Ελληνοδιδασκαλεία, αιτήσεις διδασκόντων, δελτία μητρώου εκπαιδευτικών λειτουργών, γραπτά διδασκαλικών εξετάσεων, προγράμματα, διδακτήρια, δελτία εξετάσεων, πιστοποιητικά, τίτλοι σπουδών, πρακτικά ορκομωσίας εκπαιδευτικών

Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης

 • GRGSA-IAK ADM011.02
 • fonds
 • 1904 - 1917

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλα καταχώρησης κατασχέσεων, μισθοδοσιών δημοσίων υπαλλήλων και αγωγών κατά του Δημοσίου

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Κάτω Αχαΐας

 • ADM027.01
 • fonds
 • 1985-2000

Υπηρεσιακά έγγραφα-αλληλογραφία σχετικά με άδειες λειτουργίας λούνα παρκ, εργοστασίων, οινοποιείων κ.α., αιτήσεις-απαντήσεις χορήγησης αντιγράφων του Βιβλίου Συμβάντος, αιτήσεις στρατολογικών γραφείων, συνοδείες υπόπτων στα δικαστήρια, φάκελος επιτροπών-συμβουλίων επιθεωρήσεων (αλληλογραφία), αλληλογραφία με Νομαρχία, αιτήσεις εκκλησιαστικών αρχών, αιτήσεις εκπαιδευτικών αρχών, αιτήσεις δημοτικών και κοινοτικών αρχών, αιτήσεις ναυτικών Αρχών,

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίσας

 • ADM026.02
 • fonds
 • 1969-1985
 1. Γενικός φάκελος με αριθ. 215 "Αθλητισμός - φυσική αγωγή"
 2. Γενικός φάκελος με αριθ. 216 "Κοινωνική αποστολή Χωροφυλακής"
 3. Γενικός φάκελος με αριθ. 218 "Εκδόσεις-περιοδικόν Χωροφυλακής-Ημερολόγιον Χωροφυλακής-έντυπα κλπ"
 4. Γενικός φάκελος με αριθ. 219 στατιστικοί πίνακες-απογραφές
 5. Γενικός φάκελος με αριθ. 220 "Μηχανογράφησις"
  6-8 Γενικός φάκελος με αριθ. 221 Κανονισμοί λειτουργίας Χωροφυλακής (3 φάκελοι)

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίτσας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίτσας

 • ADM026.03
 • fonds
 • 1971-1974, 1978

Εγκύκλιοι-έντυπα προσκλήσεων του Αρχηγείου Χωροφυλακής προς ιδιώτες για συμμετοχή στον εισιτήριο διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Οπλιτών Χωροφυλακής

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίτσας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίτσας Πατρών

 • ADM026.01
 • fonds
 • 1972-1985

14 γενικοί φάκελοι με υποφακέλους:

 1. Γενικός φάκελος με αριθμό 200: "Επιτελεία - Επιτελικού Υπηρεσίαι Σώματος" (περιέχει 6 ειδικούς φακέλους)
 2. Γενικός φάκελος με αριθμό 201 (περιέχει 10 ειδικούς φακέλλους)
 3. Γενικός φάκελος με αριθμό 202: "Τοπικής και καθ' ύλην αρμοδιότης" (περιέχει 3 ειδικούς φακέλους)
 4. Γενικός φάκελος με αριθμό 203 "Δύναμις χωροφυλακής" (περιέχει 2 ειδικούς φακέλους)
 5. Γενικός φάκελος με αριθμό 204 "Διοίκησις-Αρμοδιότης" (περιέχει 12 ειδικούς φακέλους)
 6. Γενικός φάκελος με αριθμό 205 "Συντονισμός-Έλεγχος" (περιέχει 8 ειδικούς φακέλους)
 7. Γενικός φάκελος με αριθμό 206 "Προγραμματισμός" (περιέχει 5 ειδικούς φακέλους)
 8. Γενικός φάκελος με αριθμό 207 "Τεκμηρίωσις" (περιέχει 2 ειδικούς φακέλους)
 9. Γενικός φάκελος με αριθμό 208 "Εσωτερικαί λειτουργίαι υπηρεσιών χωροφυλακής" (περιέχει 7 ειδικούς φακέλους)
 10. Γενικός φάκελος με αριθμό 209 "Δημόσιαι σχέσεις - οργάνωσις - αποστολή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων" (περιέχει 8 ειδικούς φακέλους)
  11 Γενικός φάκελος με αριθμό 210 "Εθνικαί - θρησκευτικαί εορταί" (περιέχει 11ειδικούς φακέλλους)
 11. Γενικός φάκελος με αριθμό 211 "Ειδικαί τελεταί - εκδηλώσεις Σώματος" (περιέχει 2 ειδικούς φακέλους)
 12. Γενικός φάκελος με αριθμό 212 "Σχέσεις Σώματος - Κοινωνικαί Υποχρεώσεις" (περιέχει 23 ειδικούς φακέλους)
 13. Γενικός φάκελος με αριθμό 213 "Φεστιβάλ - εκθέσεις - εκδηλώσεις πάσης φύσεως" (περιέχει 11 ειδικούς φακέλους)

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίτσας

Αρχείο Β Αστυνομικού Τμήματος Πατρών

 • ADM028.02
 • fonds
 • 1992-2006

Υπηρεσιακή αλληλογραφία, αναφορές, εκθέσεις κλπ σχετικά με λήψη μέτρων κατά τις εκδηλώσεις Καρναβαλιού, ποδοσφαιρικών αγώνων, ολυμπιακών αγώνων, γενικές διαταγές-οδηγίες σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, διαβιβαστικά δικογραφιών εργατικών ατυχημάτων, εκθέσεις μηνύσεως κ.α. περί αρπαγής ανηλίκων

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Β Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

Αρχείο Β Γυμνασίου Αρρένων Πατρών

 • EDU028.01
 • fonds
 • 1881-1949

Το αρχείο αποτελείται από μαθητολόγια, ειδικούς-γενικούς ελέγχους, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτοκολλά αλληλογρφίας, βιβλία πράξεων κ.α.

Β Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών

Αρχείο Β Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πατρών δημοτικής εκπαίδευσης

 • ADM056.01
 • fonds
 • 1945-1970

Πρωτόκολλα αλληλογραφία, βιβλία πρακτικών, βιβλία σχολικών εφορειών, διάφορες ετήσιες εκθέσεις σχολείων κππ

Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Β Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πατρών

Αρχείο Βουλής Κρητών

 • GRGSA-IAK ADM028.01
 • fonds
 • 1899 - 1912

Πρακτικά συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία επερωτήσεων

Αρχείο Βουλής Κρητών

 • GRGSA-IAK ADM028.01
 • fonds
 • 1899 - 1912

Πρακτικά συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία επερωτήσεων

Αρχείο Βουλής Κρητών

 • GRGSA-IAK ADM028.01
 • fonds
 • 1899 - 1912

Πρακτικά συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία επερωτήσεων

Αρχείο Γ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών

 • ADM022.02
 • fonds
 • 1989

1 έγγραφο με θέμα "Αντικατάσταση προσωπικού Δ.Α.Τ." από Αστυν. Δ/νση Αχαΐας προς Γ΄Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Γ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

Αρχείο Γ Γυμνασίου Αρρένων Πατρών

 • EDU041.01
 • fonds
 • 1914-1950

Το αρχείο αποτελείται από πρωτόκολλο, μισθολόγιο, γενικό-ειδικό έλεγχο, βιβλίο πράξεων, αλληλογραφίας, πιστοποιητικών σπουδής.

Γ Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών

Αρχείο Γ Ελληνικού Σχολείου Πατρών

 • EDU042.01
 • fonds
 • 1884-1953

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία γενικών-ειδικών ελέγχων, μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής

Γ Ελληνικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο Γεν. Διοίκησης Κρήτης - Νομαρχίας Χανίων

 • GRGSA-IAK MUN001.01
 • fonds
 • 1934 - 1963

Δηλώσεις ζημιών πολέμου, εκθέσεις πεπραγμένων, ψηφίσματα, αναφορές συμβάντων στο Νομό Χανίων, έγγραφα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, με την οργάνωση της πολιτικής άμυνας, με τη σύσταση των δήμων, με την κατάρτιση κτηματολογίων δήμων και κοινοτήτων

Αρχείο Γεν. Διοίκησης Κρήτης - Νομαρχίας Χανίων

 • GRGSA-IAK MUN001.01
 • fonds
 • 1934 - 1963

Δηλώσεις ζημιών πολέμου, εκθέσεις πεπραγμένων, ψηφίσματα, αναφορές συμβάντων στο Νομό Χανίων, έγγραφα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, με την οργάνωση της πολιτικής άμυνας, με τη σύσταση των δήμων, με την κατάρτιση κτηματολογίων δήμων και κοινοτήτων

Αρχείο Γεν. Διοίκησης Κρήτης - Νομαρχίας Χανίων

 • GRGSA-IAK MUN001.01
 • fonds
 • 1934 - 1963

Δηλώσεις ζημιών πολέμου, εκθέσεις πεπραγμένων, ψηφίσματα, αναφορές συμβάντων στο Νομό Χανίων, έγγραφα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, με την οργάνωση της πολιτικής άμυνας, με τη σύσταση των δήμων, με την κατάρτιση κτηματολογίων δήμων και κοινοτήτων

Αρχείο Γενικού Χημείου του Κράτους

 • ADM005.01
 • fonds
 • 1975-1987

Αλληλογραφία αγορανομικών δειγμάτων, τελωνειακών δειγμάτων, δειγμάτων διαφόρων δημοσίων αρχών, αλληλογραφία οινοποιείων, οινοπνευματοποιείων, ποτοποιείων, οινοπνευματοποιείων, βιβλία δασμολογίου, στελέχη δελτίων ανάλυσης πάσης φύσεως δειγμάτων, στελέχη αδειών ζύθου, βύνης και παραπροϊόντων αυτών

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αρχείο Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Χανίων

 • GRGSA-IAK ADM043.01
 • fonds
 • 1962 - 1990

Στοιχεία για σωματεία εργαζομένων, άδειες εργασίας αλλοδαπών, υπερωρίες, εργατικά ατυχήματα, εργασία γυναικών, απεργίες, βιβλία καταγραφής διαφόρων επιχειρήσεων με το εργατικό τους δυναμικό

Αρχείο Γραφείου Εσωτερικών Λειτουργιών Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊας

 • ADM030.02
 • fonds
 • 1985-1993

2 φάκελοι με έγγραφα, δαπάνες κλπ συντήρησης περιπολικών και επιβατικού αυτοκινήτου αστυνομίας, 1 φάκελος (με 9 υπο-φακέλους και λυτά έγγραφα) με κλητεύσεις αστυνομικών σε δικαστήρια κλπ

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών

Αρχείο Δ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών

 • ADM016.02
 • fonds
 • 2003-2008

Αναφορές-δηλώσεις χρήσης ημερήσιας ανάπαυσης προσωπικού

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Δ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 874