Εμφανίζει 284 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
fonds
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας

 • ADM006.01
 • fonds
 • 1930-1980 (περ.)

Αρχείο τέως επιθεωρήσεων
Φάκελοι αλληλογραφίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων
Ατομικοί φάκελοι δημοδιδασκάλων
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας κλπ 3ης - 4ης εκπαιδευτικής περιφέρειας

1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νομαρχίας Αχαΐας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Μουρνιών

 • GRGSA-IAK EDU138.01
 • fonds
 • 1969 - 1998

Μαθητολόγια, βιβλίο μητρώου, βιβλία πρακτικών, φάκελος κτηρίου

2ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών

Αρχείο Αικατερίνης Αλλεγκρέττι (Allegretti) - Τάσση

 • PRI010.01
 • fonds
 • 1948-1990

3 φάκελοι με έγγραφα διάφορα του Ιταλικού Προξενείου στην Πάτρα και 3 φάκελοι με έγγραφα εμπορικών επιχειρήσεων.

Αλλεγκρέττι (Allegretti) - Τάσση, Αικατερίνη

Αρχείο Γενικού Χημείου του Κράτους

 • ADM005.01
 • fonds
 • 1975-1987

Αλληλογραφία αγορανομικών δειγμάτων, τελωνειακών δειγμάτων, δειγμάτων διαφόρων δημοσίων αρχών, αλληλογραφία οινοποιείων, οινοπνευματοποιείων, ποτοποιείων, οινοπνευματοποιείων, βιβλία δασμολογίου, στελέχη δελτίων ανάλυσης πάσης φύσεως δειγμάτων, στελέχη αδειών ζύθου, βύνης και παραπροϊόντων αυτών

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αρχείο Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας Αχαϊας

 • ADM011.01
 • fonds
 • 1970-1990 (περ.)

Φάκελοι παθόντων (τυφλών) με διάφορα δικαιολογητικά, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικονομικής αδυναμία, αποφάσεις παροχής εφάπαξ οικονομικού βοηθηήματος, αποφάσεις παροχής δωρεάν νοσοκομειακής ιατρικής περίθαλψης

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Αχαΐας

Αρχείο Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Τμήμα ΚΤΕΟ Πατρών

 • ADM013.03
 • fonds
 • 2000-2008

Το αρχείο αποτελείται από δελτία τεχνικού ελέγχου, μπλόκ ελέγχου καυσαερίων, ημερήσιες καταστάσεις Κ.Ε.Κ., πιστοποιητικά καρτέλες σημάτων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών

Αρχείο Δήμων και κοινοτήτων

 • ADM036.01
 • fonds
 • 1989-1995

πρακτικά δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, αποφάσεις και έγγραφα διαφόρων εργολαβιών κλπ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος , Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης

Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών

 • MUN001.01
 • fonds
 • 1942-1973

Βιβλία διπλοτύπων-τριπλοτύπων είσπραξης νοσηλείας, εξέταστρων και εξιτηρίων, καταστάσεις εμπορευμάτων, εκθέσεις δαπανών, τιμολόγια, διατακτικές, μισθοδοσίες, προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισοζύγια, εισηγητικές εκθέσεις, συμβάσεις, προσφορές, δημοπρασίες, διαγωνισμοί, διαιτολόγια, δελτία εισαγωγής τροφίμων, διατακτικές χορήγησης τροφίμων, βιβλία ασθενείας, καταστάσεις δυνάμεως και κινήσεως, φύλλα νοσηλείας συνταγολόγια, αλληλογραφία, κ.α.

Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών "ο Άγιος Ανδρέας"

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Αχαϊας

 • ADM034.01
 • fonds
 • 1937-1993

Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου Ν. Αχαΐας 1938-1939
Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου Ν. Αχαΐας 1939-1943
Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Γεργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Αχαΐας 1943-1945
Βιβλίο πρακτίκων της Δ/νσης Γεωργίας 1964-1978
Βιβλίο ατελειών 1939-1967
Βιβλία ελαιοτριβείων
Φάκελοι με στοιχεία απόδοσης αγελάδων, πριμοδοτήσεις, γεωργικά εισοδήματα, κλπ

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Γεωργίας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Ν,Αχαϊας

 • ADM008.02
 • fonds
 • 1987-1988

Λυτά έγγραφα που αφορούν σε: απασχόληση-Γραφεία εύρεσης εργασίας, Σχολές μαθητείας - προκήρυξη διαγωνισμού προς εισαγωγή, μηνύσεις (αντίγραφα), υγιεινη και ασφάλεια εργαζομένων, εργατικά ατυχήματα, εργασία κυριακής, εκθέσεις προς Νομαρχία κλπ

Νομαρχία Αχαΐας, Διευθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών και Ν. Αχαΐας

 • ADM044.01
 • fonds
 • 2001-2008

Διαταγές, αποφάσεις, διοικητική αλληλογραφία Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών, 1ου & 2ου πυροσβεστικού σταθμού

Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών και Νομού Αχαΐας

Αρχείο ΕΚΑΒ

 • ADM055.01
 • fonds

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Παράρτημα Πάτρας (1985-)

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών

 • JUS021.01
 • fonds

Αλφαβητικά ευρετήρια δελτίων ποινικού μητρώου
Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων δελτίων ποινικού μητρώου
Βιβλία αναβλητικών μονομελούς
Πινάκιο δικασίμων μεταβατικής έδρας Νέου Ερινεού
Βιβλίο μηνύσεων
Φάκελοι ανίσχυρων δελτίων ποινικού μητρώου

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρων

Αρχείο Επιθεώρησης Εργασίας

 • ADM008.01
 • fonds
 • 1985-1986

Αλληλογραφία σχετικά με συλλογικές συμβάσεις, υπερωριακή απασχόληση, άδεια εργασία Σαββάτου, εργασάι ανηλίκων κλπ

Νομαρχία Αχαΐας, Διευθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Επιθεώρησης Εργασίας Ν. Αχαΐας

 • ADM008.03
 • fonds
 • 1989-1994

Το αρχείο αποτελείται από λυτά έγγραφα σχετικά με χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, συγκροτήσης επιτροπών, άδεια κυριακάτικης εργασίας, εργατικές διαφορές, διάφορη αλληλογραφία κλπ

Νομαρχία Αχαΐας, Διευθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Επιθεώρησης Εργασίας Ν. Αχαΐας

 • ADM008.04
 • fonds
 • 1950-1970 (δεκ.)

Ατομικοί φάκελοι με αιτήσεις και δικαιολογητικά απολυόμενων από τις τάξεις του Στρατού ως προστατευόμενοι του Α.Ν. 1836/51 (περί προστασίας παλαιών πολεμιστών) και δικαιολογητικά για εύρεση εργασίας-διορισμό.

Νομαρχία Αχαΐας, Διευθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο ΚΤΕΟ Πατρών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας

 • ADM013.02
 • fonds
 • 1994-1999

Το αρχείο αποτελείται από ημερήσιες καταστάσεις οχημάτων, ημερήσιες αναλυτικές καταστάσεις εισπράξεων-στατιστικών.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας

 • ADM013.01
 • fonds
 • 1985-1986

Το αρχείο αποτελείται από ημερήσιες καταστάσεις οχημάτων και δελτία τεχνικού ελέγχου.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών

Αρχείο Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας

 • PRI008.01
 • fonds
 • 1975-1990 (περ.)

Αποκόμματα εφημερίδων, το περιοδικό «το δελτίο της κίνησης δημοκρατικών γυναικών», ενημερωτικά φυλλάδια, ψηφοδέλτια, κατάλογο μελών, καταστατικά-διακηρύξεις, αφίσες κλπ

Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας

Αρχείο Κακουργιοδικείου Πατρών

 • JUS006.02
 • fonds
 • 1943-1950

Πρακτικά και αποφάσεις Α, Β, Γ Κακουργιοδικείου Πατρών (Συνέδρων)

Κακουργιοδικείο Πατρών

Αρχείο Λιμεναρχείου Ηλείας(Κατακόλου)

 • ADM015.01
 • fonds
 • 1953-1995

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, διαταγές, αναφορές κατάπλου πλοίων ανατολικών χωρών, κλοπές-απώλειες λεμβών μηχανών, εισερχόμενη αλληλογραφία-ενημερώσεις από Νομαρχεία Ηλείας, δελτία ναυτιλιακής κίνησης, δικαιολογητικά εσόδων-εξόδων ναυτικής εβδομάδας 1986, αλληλογραφία φάρων, φάκελος κατασχέσεων πλοίων κλπ, φάκελος ναυτικής εβδομάδας 1988

Λιμεναρχείο Κατακόλου Ηλείας

Αρχείο Νυκτερινής Σχολής Αναλφαβήτων Αγίου Διονυσίου Πατρών

 • EDU020.01
 • fonds
 • 1946-1961

Το αρχείο αποτελείται από γενικούς ελέγχους, μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων.

Νυκτερινή Σχολή Αναλφαβήτων Αγίου ΔιουνυσίουΠατρών ή Δημοτική Νυκτερινή Σχολή Απόρων Αγίου Διονυσίου ή Ιδιωτικό Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Πατρών Εκπολιτιστικής Οργάνωσης Ενορίας Αγ. Διονυσίου

Αρχείο ΟΑΕΔ

 • ADM043.01
 • fonds
 • 1998-2000

διοικητικά έγγραφα

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου (1969-)

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 284