Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας Κτηματολογικό Γραφείο Κιλκίς [Αβρέτ Χισάρ] (Οθωμ.)