Εμφανίζει 261 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Έβρου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Ελαίας

 • EDU081
 • Αρχείο
 • 1927-1991

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, απολογισμοί, μητρώα, τίτλοι εγγραφής.

Δημοτικό Σχολείο Ελαίας

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Ελληνοχωρίου

 • EDU118
 • Αρχείο
 • 1947-1994

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλία ημερήσιου έλεγχου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Ελληνοχωρίου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Ζώνης

 • EDU111
 • Αρχείο
 • 1967-1988

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, μητρώο προσωπικού, βιβλίο βιβλιοθήκης.

Δημοτικό Σχολείο Ζώνης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Θεραπειού

 • EDU110
 • Αρχείο
 • 1976-1987

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Θεραπειού

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Θουρίου

 • EDU085
 • Αρχείο
 • 1953-2005

Μητρώο προσωπικού, βιβλία ημερήσιου ελέγχου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Θουρίου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Κίρκης

 • EDU038
 • Αρχείο
 • 1960-1996

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο γενικού έλεγχου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο νοσηρότητας.

Δημοτικό Σχολείο Κίρκης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Καβύλης

 • EDU093
 • Αρχείο
 • 1924-1993

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, μητρώο συνεταίρων σχολικού συνεταιρισμού, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, λευκώματα-άλμπουμ με φωτογραφίες.

Δημοτικό Σχολείο Καβύλης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας

 • EDU141
 • Αρχείο
 • 1949-1999

Φάκελος στατιστικών στοιχείων, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εγκύκλιων.

Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Καστανιών

 • EDU071
 • Αρχείο
 • 1919-1979

Βιβλίο πράξεων, μαθητολόγια, ημερολόγια σχολικής ζωής, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλίο υλικού.

Δημοτικό Σχολείο Καστανιών

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Κομάρων

 • EDU074
 • Αρχείο
 • 1950-2009

Βιβλίο πρωτόκολλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, μητρώο προσωπικού, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς

Δημοτικό Σχολείο Κομάρων

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Κοτρωνιάς

 • EDU042
 • Αρχείο
 • 1954-1982

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μητρώο προσωπικού, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο βιβλιοθήκης.

Δημοτικό Σχολείο Κοτρωνιάς

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Κριού

 • EDU120
 • Αρχείο
 • 1951-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Κριού

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Κυπρίνου

 • EDU107
 • Αρχείο
 • 1946-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Κυπρίνου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Λέπτης

 • EDU078
 • Αρχείο
 • 1932-1992

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο υλικού, βιβλίο μαθητικού συσσιτίου, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Λέπτης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Λουτρού

 • EDU044
 • Αρχείο
 • 1923-2000

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Λουτρού (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Μάκρης

 • EDU131
 • Αρχείο
 • 1945-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Μάκρης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Μέστης

 • EDU132
 • Αρχείο
 • 1945-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος διδακτηρίου.

Δημοτικό Σχολείο Μέστης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Μαΐστρου

 • EDU039
 • Αρχείο
 • 1946-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Μαΐστρου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Μεταξάδων

 • EDU127
 • Αρχείο
 • 1948-2001

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, βιβλία ημερήσιου ελέγχου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελος μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Μεταξάδων

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Πέπλου

 • EDU104
 • Αρχείο
 • 1958-1987

Βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, μητρώα συσσιτούντων μαθητών, βιβλία μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Πέπλου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου

 • EDU076
 • Αρχείο
 • 1978-2003

Βιβλίο πρωτόκολλου, βιβλίο πράξεων σχολικής επιτροπής, βιβλίο περιουσίας, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς

Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Πλάτης

 • EDU079
 • Αρχείο
 • 1934-1996

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Πλάτης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Ποταμού

 • EDU058
 • Αρχείο
 • 1945-1964

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό Σχολείο Ποταμού

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Πύργου

 • EDU117
 • Αρχείο
 • 1929-1996

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Πύργου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων

 • EDU067
 • Αρχείο
 • 1926-1973

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, βιβλίο γενικού έλεγχου, μαθητολόγιο.

Δημοτικό Σχολείο Ριζίων

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Σπηλαίου

 • EDU080
 • Αρχείο
 • 1950-2000

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, βιβλίο παρουσίας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής.

Δημοτικό Σχολείο Σπηλαίου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Στέρνας

 • EDU101
 • Αρχείο
 • 1946-2004

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Στέρνας

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Τυχερού

 • EDU024
 • Αρχείο
 • 1949-1996

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο υλικού, βιβλία γενικού ελέγχου.

Δημοτικό Σχολείο Τυχερού

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Φυλακίου

 • EDU061
 • Αρχείο
 • 1952-2011

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο περιουσίας-εποπτικών μέσων, βιβλίο ιστορίας σχολείου, φάκελος εγγράφων συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Φυλακίου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Χανδρά

 • EDU103
 • Αρχείο
 • 1961-1993

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ημερήσιου ελέγχου, βιβλία διδαχθείσας ύλης, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Χανδρά

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Χιονάδων

 • EDU138
 • Αρχείο
 • 1965-1992

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλία εσόδων-εξόδων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Χιονάδων

Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας

 • ADM002
 • Αρχείο
 • 1923-1979

Ατομικοί φάκελοι για έκδοση-ανανέωση-αλλαγή αδειών λειτουργίας καταστημάτων. Στους φακέλους περιλαμβάνονται αιτήσεις, τοπογραφικά σχέδια, χάρτες.

Νομαρχία Έβρου, Διεύθυνση Βιομηχανίας

Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου

 • ADM003
 • Αρχείο
 • 1947-2008

Φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, στατιστικά δελτία κίνησης εμπορευμάτων, πρακτικά υπηρεσίας εφοδιασμού, βιβλίο ζαχάρεως και σίτου, φάκελος "Εργοστάσιο Ζάχαρης Ορεστιάδας", φάκελοι με δειγματοληψίες και ελέγχους, φάκελοι εισαγωγών-εξαγωγών και τιμών διάθεσης προϊόντων, φάκελοι εκθέσεων και ελέγχων.

Νομαρχία Έβρου, Τμήμα Εμπορίου

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου

 • ADM018
 • Αρχείο
 • 1945-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου, μητρώα ανταρτόπληκτων, μητρώα απόρων, μητρώα παιδικής προστασίας, πρακτικά επιτροπής ανταρτόπληκτων, πρακτικά επιτροπής παιδικής προστασίας, ημερολόγια κοινωνικών λειτουργών, ευρετήρια απόρων, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, φάκελοι οικονομικών εγγράφων, φάκελοι εγγράφων και ατομικοί φάκελοι περιπτώσεων παιδικής προστασίας, φάκελοι αμερικάνικης βοήθειας, φάκελοι αποφάσεων δωρεάν περίθαλψης, φάκελοι εγγράφων για τους άπορους-ανάπηρους-παραπληγικούς-τυφλούς, φάκελοι θεμάτων προσωπικού, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νομαρχία Έβρου, Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

 • ADM028
 • Αρχείο
 • 1924-2012

Βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι με εκθέσεις πεπραγμένων, φάκελοι των κέντρων λαϊκής επιμόρφωσης, φάκελοι για τα μισθώματα κτιρίων-αιθουσών διδασκαλίας, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, βιβλία πράξεων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, βιβλία πράξεων επιθεωρητών, βιβλία πράξεων εποπτικού συμβουλίου, μητρώα διδακτικού προσωπικού, μητρώα διδακτηρίων.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Αρχείο Διεύθυνσης Υγείας

 • ADM034
 • Αρχείο
 • 1961-2003

Φάκελοι δαπανών λειτουργίας και μισθοδοσίας των υγειονομικών σταθμών του λογαριασμού "ιατρική αντίληψη και ασφάλιση", φάκελοι προσωπικού, φάκελος πιστοποιητικών μυοκτονίας, φάκελος υγειονομικών εκθέσεων, μητρώο βιβλιαρίων υγείας, βιβλίο παρουσίας προσωπικού.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

 • JUS001
 • Αρχείο
 • 1964-1994

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία εκθέσεων εμφανίσεως και αναχωρήσεως, βιβλία πρακτικών, φάκελοι εγκυκλίων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Αλεξανδρούπολης

 • JUS002
 • Αρχείο
 • 1930-2005

Βιβλία απολήψιμων, ευρετήριο εναγόντων-εναγομένων, πινάκια εγγραφής πολιτικών υποθέσεων, βιβλία πολιτικών εκθέσεων και πράξεων, φάκελοι και βιβλία ποινικών αποφάσεων τακτικής διαδικασίας, φάκελοι διαταγών πληρωμής, φάκελοι αγωγών και αποφάσεων μικροδιαφορών, βιβλία αποφάσεων αυτόφωρης διαδικασίας, βιβλία εκθέσεων και προγραμμάτων κατασχέσεων και πλειστηριασμών, βιβλία με αγωγές ειδικής-τακτικής διαδικασίας, βιβλία πρακτικών συμβιβασμού, βιβλία πολιτικών αποφάσεων και πρακτικών.

Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Σαμοθράκης

 • JUS003
 • Αρχείο
 • 1945-2007

Βιβλία πράξεων ADMητικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου, ευρετήρια πανικών αποφάσεων, βιβλία και φάκελοι αποφάσεων μονομελούς πλημμελειοδικείου, φάκελοι αποφάσεων Πταισματοδικείο, φάκελοι πολιτικών εκθέσεων και πράξεων, βιβλία εκθέσεων και προγραμμάτων κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Σαμοθράκης

Αρχείο Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Σουφλίου

 • JUS005
 • Αρχείο
 • 1920-2012

Βιβλία πρωτοκόλλου, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων, βιβλία αναβλητικών δικογραφιών, βιβλία πολιτικών εκθέσεων, βιβλία πολιτικών αποφάσεων και πρακτικών, βιβλία και φάκελοι αποφάσεων μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Σουφλίου

Αρχείο Εμπορικού Επιμελητηρίου Έβρου

 • PRI003
 • Αρχείο
 • 1951-1980

Φωτοαντίγραφο πίνακα μελών επιμελητηρίου το 1939, φάκελοι με τιμολόγια εισαγωγής-εξαγωγής, δελτία επιδημικών νόσων, μηνιαίοι πίνακες εισαγωγών, φάκελοι πιστοποιητικών προέλευσης εξαγόμενων προϊόντων.

Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου

Αρχείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αλεξανδρούπολης

 • ADM039
 • Αρχείο
 • 1961-2009

Φάκελοι βεβαιώσεων ημερομισθίων, φάκελοι εγγράφων ασφαλιστικών ταμείων, φάκελοι με θέματα του προσωπικού, φάκελοι δικαιολογητικών για βιβλιάρια ασθενείας, ευρετήριο συντάξεων, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι στατιστικών στοιχείων κλινικών, βιβλία κίνησης ασθενών, βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι αξονικών, βιβλία εξετάσεων, βιβλία ημερήσιων εκθέσεων ελέγχου κλινικών, βιβλία πρακτικών αναπηρίας, βιβλία πινάκων ιατρών που υπηρέτησαν, φάκελοι αποφάσεων διευθυντή, φάκελοι στατιστικών αποτελεσμάτων, οικοδομικά πρωτόκολλα.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης

Αρχείο ΚΤΕΟ Αλεξανδρούπολης

 • ADM017
 • Αρχείο
 • 1992-1998

Δελτία τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Αλεξανδρούπολης

Αρχείο ΚΤΕΟ Ξάνθης

 • ADM004
 • Αρχείο
 • 1987

Δελτία τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Νομαρχία Ξάνθης, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ξάνθης

Αρχείο Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αλεξανδρούπολης

 • ADM037
 • Αρχείο
 • 1993-2010

Βιβλίο μικρού ταμείου, δελτία εισαγωγής-εξαγωγής φαρμάκων, φάκελοι προγεννητικών έλεγχων-εξετάσεων-αποτελεσμάτων φάκελοι μηνιαίων στατιστικών κίνησης ιατρείων, φάκελοι αποτελεσμάτων ΤΕΣΤ ΠΑΠ.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης

 • ADM001
 • Αρχείο
 • 1935-2012

Φάκελοι επιθεωρήσεων πλοίων, φάκελοι οικονομικών, φάκελοι με στοιχεία πλοίων, ναυτικά φυλλάδια, έγγραφα τροχαίας κίνησης λιμένα, φάκελοι θαλάσσιων παραβάσεων, φάκελοι προσωπικού, φάκελοι με λίστες απαγόρευσης αποδημίας ατόμων, φάκελοι επιβολής πρόστιμων, φάκελοι αδειών αλιείας, βιβλία ημερήσιας αναφοράς, φάκελοι δελτίων απόπλου-κατάπλου πλοίων, βιβλία σημάτων, βιβλία πρωτοκόλλου.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Κοινότητας Άβαντα

 • MUN006
 • Αρχείο
 • 1945-1991

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, δημοτολόγιο, καθολικά εξόδων, μητρώα κτηνών-οχημάτων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι έργων, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής υπηρεσίας, φάκελοι αλληλογραφίας με δασαρχείο και γεωργική υπηρεσία.

Κοινότητα Άβαντα

Αρχείο Κοινότητας Άνθειας

 • MUN021
 • Αρχείο
 • 1951-1997

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, βιβλία βεβαιωμένων εσόδων, καθολικά εξόδων, μητρώο υπαλλήλων.

Κοινότητα Άνθειας

Αρχείο Κοινότητας Ασημένιου

 • MUN042
 • Αρχείο
 • 1935-1996

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία αποφάσεων και πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία κινητής και ακίνητης περιουσίας, ευρετήριο δημοτών, μητρώο θηλέων, μητρώο υπαλλήλων, μητρώα κτηνών και οχημάτων.

Κοινότητα Ασημένιου

Αρχείο Κοινότητας Δαδιάς

 • MUN031
 • Αρχείο
 • 1946-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα κτηνών, μητρώο οχημάτων, βιβλία προσωπικής εργασίας, φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικού, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλία εσόδων-εξόδων και χρηματικών ενταλμάτων.

Κοινότητα Δαδιάς

Αρχείο Κοινότητας Δωρικού

 • MUN009
 • Αρχείο
 • 1948-2003

Βιβλία πρωτοκόλλου, ευρετήρια δημοτών, καθολικά εξόδων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Κοινότητα Δωρικού

Αρχείο Κοινότητας Δόξας

 • MUN044
 • Αρχείο
 • 1962-1996

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία ζώων, βιβλία προσωπικής εργασίας.

Κοινότητα Δόξας

Αρχείο Κοινότητας Ελαφοχωρίου

 • MUN040
 • Αρχείο
 • 1945-1989

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία αποφάσεων και πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, δημοτολόγια.

Κοινότητα Ελαφοχωρίου

Αρχείο Κοινότητας Ελληνοχωρίου

 • MUN043
 • Αρχείο
 • 1926-1985

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία αποφάσεων και πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο δημοτών, μητρώο θηλέων και αρρένων, δημοτολόγια, μητρώα κτηνών, βιβλία πρωτοβάθμιας φορολογικής επιτροπής.

Κοινότητα Ελληνοχωρίου

Αρχείο Κοινότητας Ζώνης

 • MUN010
 • Αρχείο
 • 1979-2003

Φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελος απογραφής πληθυσμού.

Κοινότητα Ζώνης

Αρχείο Κοινότητας Κίρκης

 • MUN008
 • Αρχείο
 • 1945-2000

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, καθολικά εξόδων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι οικονομικών, φάκελοι αλληλογραφίας με στρατιωτικές αρχές, φάκελοι έργων, φάκελοι αλληλογραφίας με δασαρχείο και γεωργική υπηρεσία.

Κοινότητα Κίρκης

Αρχείο Κοινότητας Καβησσού

 • MUN022
 • Αρχείο
 • 1949-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, ευρετήρια δημοτών, μητρώα, καθολικά εξόδων, πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα, φάκελοι εγγράφων για τη διεξαγωγή εκλογών, φάκελοι έργων, φάκελοι οικονομικών.

Κοινότητα Καβησσού

Αρχείο Κοινότητας Καρωτής

 • MUN045
 • Αρχείο
 • 1945-1996

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο κοινοτικών αρχών.

Κοινότητα Καρωτής

Αρχείο Κοινότητας Κορνοφωλιάς

 • MUN030
 • Αρχείο
 • 1950-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο κτηνών, μητρώο οχημάτων, βιβλίο προσωπικής εργασίας.

Κοινότητα Κορνοφωλιάς

Αρχείο Κοινότητας Κυπρίνου

 • MUN011
 • Αρχείο
 • 1940-1997

Βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι κτηματολογίου και ADMητικών ορίων κοινότητας, φάκελοι απογραφής πληθυσμού-κτηνών-οχημάτων, βιβλία ληξιαρχικών πράξεων, φάκελοι οικονομικών, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής υπηρεσίας, φάκελοι αλληλογραφίας με στρατιωτικές αρχές, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα.

Κοινότητα Κυπρίνου

Αρχείο Κοινότητας Κυριακής

 • MUN035
 • Αρχείο
 • 1934-1988

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία ληξιαρχείου, δημοτολόγιο, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλία κτηνών, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων, βιβλία αθλητικού συλλόγου.

Κοινότητα Κυριακής

Αρχείο Κοινότητας Λάδης

 • MUN046
 • Αρχείο
 • 1959-1979

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο συνεδριάσεως ΚΕΚΑ, βιβλία προσωπικής εργασίας, βιβλίο ζώων.

Κοινότητα Λάδης

Αρχείο Κοινότητας Λαγυνών

 • MUN029
 • Αρχείο
 • 1946-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο υπαλλήλων, βιβλία οικονομικών, βιβλίο πληθυσμού, πρωτόκολλα ληξιαρχείου.

Κοινότητα Λαγυνών

Αρχείο Κοινότητας Λευκίμμης

 • MUN024
 • Αρχείο
 • 1936-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρωτοκόλλου ληξιαρχείου, μητρώο αρρένων, βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία εσόδων-εξόδων, βιβλία προσωπικής εργασίας, μητρώο υπαλλήλων, βιβλίο κτηματολογίου.

Κοινότητα Λευκίμμης

Αρχείο Κοινότητας Λουτρού

 • MUN019
 • Αρχείο
 • 1947-1997

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, φάκελοι οικονομικών, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι έργων, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα.

Κοινότητα Λουτρού

Αρχείο Κοινότητας Λυκόφωτος

 • MUN028
 • Αρχείο
 • 1946-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο υπαλλήλων, βιβλία οικονομικών, βιβλία επιτροπής απορίας, βιβλία δηλώσεων ζώων, βιβλία προσωπικής εργασίας.

Κοινότητα Λυκόφωτος

Αρχείο Κοινότητας Λύρας

 • MUN027
 • Αρχείο
 • 1959-1997

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία οικονομικών, βιβλία πρωτοκόλλου ληξιαρχείου, πρωτόκολλα ΟΓΑ.

Κοινότητα Λύρας

Αρχείο Κοινότητας Μάκρης

 • MUN004
 • Αρχείο
 • 1940-2004

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, ευρετήρια δημοτών, καθολικά εξόδων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, βιβλία ληξιαρχικών πράξεων, φάκελοι αλληλογραφίας με στρατιωτικές αρχές, φάκελοι έργων, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής υπηρεσίας, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα.

Κοινότητα Μάκρης

Αρχείο Κοινότητας Μάνδρας

 • MUN032
 • Αρχείο
 • 1929-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα κτηνών, βιβλία προσωπικής εργασίας, βιβλία εσόδων-εξόδων και χρηματικών ενταλμάτων, βιβλία πρωτοκόλλου ληξιαρχείου, ευρετήρια ληξιαρχείου, βιβλία πρακτικών επιτροπής απορίας.

Κοινότητα Μάνδρας

Αρχείο Κοινότητας Μαυροκλησίου

 • MUN034
 • Αρχείο
 • 1934-1984

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου.

Κοινότητα Μαυροκλησίου

Αρχείο Κοινότητας Μικρού Δερείου

 • MUN036
 • Αρχείο
 • 1954-1997

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία ληξιαρχείου, μητρώα προσωπικού, βιβλία κτηνών, φωτογραφίες.

Κοινότητα Μικρού Δερείου

Αρχείο Κοινότητας Νίψας

 • MUN020
 • Αρχείο
 • 1920-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, δημοτολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία προσωπικής εργασίας, μητρώα κτηνών, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι αλληλογραφίας με στρατιωτικές αρχές, φάκελοι έργων, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα.

Κοινότητα Νίψας

Αρχείο Κοινότητας Πετράδων

 • MUN037
 • Αρχείο
 • 1938-1992

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο προσωπικού, βιβλία κτηνών και οχημάτων, δημοτολόγιο.

Κοινότητα Πετράδων

Αρχείο Κοινότητας Ποιμενικού

 • MUN041
 • Αρχείο
 • 1972-1995

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο αποφάσεων προέδρου βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων ADMητικού συμβουλίου συνδέσμου κοινοτήτων Ποιμενικού-Αμπελακίων.

Κοινότητα Ποιμενικού

Αρχείο Κοινότητας Πραγγίου

 • MUN038
 • Αρχείο
 • 1946-1998

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο προσωπικού, μητρώο θηλέων, δημοτολόγια.

Κοινότητα Πραγγίου

Αρχείο Κοινότητας Πρωτοκλησίου

 • MUN033
 • Αρχείο
 • 1931-1994

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, ευρετήρια ληξιαρχείου, δημοτολόγιο, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων.

Κοινότητα Πρωτοκλησίου

Αποτελέσματα 101 έως 200 από 261