Εμφανίζει 261 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Έβρου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Κοινότητας Πυθίου

 • MUN039
 • Αρχείο
 • 1926-1996

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο αρρένων και θηλέων, βιβλία κτηνών, βιβλίο πληθυσμού δημοτών.

Κοινότητα Πυθίου

Αρχείο Κοινότητας Συκορράχης

 • MUN007
 • Αρχείο
 • 1940-2007

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, καθολικά εξόδων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι οικονομικών, φάκελοι αλληλογραφίας με στρατιωτικές αρχές, φάκελοι έργων, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα.

Κοινότητα Συκορράχης

Αρχείο Κοινότητας Τυχερού

 • MUN025
 • Αρχείο
 • 1949-1985

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρωτοκόλλου ληξιαρχείου, βιβλία βεβαιουμένων εσόδων, βιβλία καθολικά εξόδων.

Κοινότητα Τυχερού

Αρχείο Κοινότητας Φερών

 • MUN023
 • Αρχείο
 • 1930-1989

Βιβλία πρωτοκόλλου, ευρετήρια δημοτών, μητρώο θηλέων, μητρώα κτηνών, καθολικά εξόδων, φορολογικοί κατάλογοι, φάκελοι εγκυκλίων-διαταγών νομαρχίας, φάκελοι οικονομικών.

Κοινότητα Φερών

Αρχείο Κοινότητας Φυλακίου

 • MUN018
 • Αρχείο
 • 1950-1998

Διπλότυπα βιβλία παραγωγών, καθολικά εξόδων, βιβλία απογραφής κτηνών, μητρώα αρρένων, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής υπηρεσίας, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα, φάκελοι εγγράφων για τη διεξαγωγή εκλογών, φάκελοι οικονομικών.

Κοινότητα Φυλακίου

Αρχείο Κοινότητας Φυλακτού

 • MUN026
 • Αρχείο
 • 1951-1986

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλία οικονομικών, βιβλίο πράξεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία μεταβολών δημοτολογίου.

Κοινότητα Φυλακτού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Μαρώνειας

 • ADM013
 • Αρχείο
 • 1991-2008

Φάκελος λιμενικών τελών, δελτία ναυτιλιακής κίνησης, πίνακες στατιστικής κίνηση επιβατών, βιβλία ημερολόγια συμβάντων, βιβλία ημερήσιων αναφορών, βιβλία πρωτοκόλλου.

Λιμενικός Σταθμός Μαρώνειας

Αρχείο Νηπιαγωγείο Άβαντα

 • EDU115
 • Αρχείο
 • 1952-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Άβαντα

Αρχείο Νηπιαγωγείο Άνθειας

 • EDU040
 • Αρχείο
 • 1969-2004

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, μητρώο νηπίων.

Νηπιαγωγείο Άνθειας

Αρχείο Νηπιαγωγείο Αισύμης

 • EDU143
 • Αρχείο
 • 1968-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο παρουσίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Αισύμης

Αρχείο Νηπιαγωγείο Δικαίων

 • EDU116
 • Αρχείο
 • 1972-1985

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Δικαίων

Αρχείο Νηπιαγωγείο Δωρικού

 • EDU065
 • Αρχείο
 • 1953-2000

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Δωρικού

Αρχείο Νηπιαγωγείο Δόξας

 • EDU140
 • Αρχείο
 • 1975-1987

Βιβλίο ταμείου, φάκελος στατιστικών στοιχείων, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Δόξας

Αρχείο Νηπιαγωγείο Ελαίας

 • EDU094
 • Αρχείο
 • 1997-2004

Βιβλίο πρωτοκόλλου, φάκελος εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Νηπιαγωγείο Ελαίας

Αρχείο Νηπιαγωγείο Καβύλης

 • EDU092
 • Αρχείο
 • 1965-1991

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Καβύλης

Αρχείο Νηπιαγωγείο Καστανέων

 • EDU075
 • Αρχείο
 • 1961-2000

Βιβλίο πρωτόκολλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, μαθητολόγιο.

Νηπιαγωγείο Καστανέων

Αρχείο Νηπιαγωγείο Κομάρων

 • EDU105
 • Αρχείο
 • 1976-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, μητρώα νηπίων, ημερολόγιο σχολικής ζωής.

Νηπιαγωγείο Κομάρων

Αρχείο Νηπιαγωγείο Λέπτης

 • EDU077
 • Αρχείο
 • 1965-2005

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, μητρώο νηπίων, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς

Νηπιαγωγείο Λέπτης

Αρχείο Νηπιαγωγείο Μάκρης

 • EDU073
 • Αρχείο
 • 1970-1996

Βιβλίο πρωτόκολλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου.

Νηπιαγωγείο Μάκρης

Αρχείο Νηπιαγωγείο Μαΐστρου

 • EDU113
 • Αρχείο
 • 1973-2003

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Μαΐστρου

Αρχείο Νηπιαγωγείο Μεταξάδων

 • EDU128
 • Αρχείο
 • 1976-1985

Φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Μεταξάδων

Αρχείο Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου

 • EDU084
 • Αρχείο
 • 1973-1999

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, μητρώο νηπίων.

Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου

Αρχείο Νηπιαγωγείο Πύργου

 • EDU090
 • Αρχείο
 • 1958-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Πύργου

Αρχείο Νηπιαγωγείο Ριζίων

 • EDU070
 • Αρχείο
 • 1974-1992

Βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, βιβλία απασχόλησης νηπίων, βιβλία παρουσίας.

Νηπιαγωγείο Ριζίων

Αρχείο Νηπιαγωγείο Στέρνας

 • EDU096
 • Αρχείο
 • 1964-2001

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Νηπιαγωγείο Στέρνας

Αρχείο Νηπιαγωγείο Φυλακίου

 • EDU151
 • Αρχείο
 • 1965-2002

Βιβλίο κινητής περιουσίας, βιβλίο ακίνητης περιουσίας, βιβλιάρια ΙΚΑ.

Νηπιαγωγείο Φυλακίου

Αρχείο Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ)

 • ADM033
 • Αρχείο
 • 1974-2003

Βιβλία πράξεων, βιβλία υλικού, βιβλία ταμείου, βιβλία δράσεων ΝΕΛΕ και κέντρων επιμόρφωσης, βιβλία πρωτοκόλλου, φωτογραφικά άλμπουμ από εκθέσεις-εκδηλώσεις και προγράμματα, φάκελοι σεμιναρίων, φάκελοι στατιστικών πινάκων, δείγματα πλεκτών (υφάσματα).

Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ)

Αρχείο Νομαρχιακού Ταμείου Έβρου

 • ADM036
 • Αρχείο
 • 1961-1999

Βιβλία υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, ημερολόγια, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία καθολικά εξόδων, χρηματικά εντάλματα, φάκελοι έργων.

Νομαρχιακό Ταμείο Έβρου

Αρχείο Νυχτερινού Σχολείου Προφήτη Ηλία

 • EDU023
 • Αρχείο
 • 1954-1962

Μαθητολόγιο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο γενικού ελέγχου, φάκελοι με τίτλους εγγραφής.

Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία

Αρχείο ΟΑΕΔ Αλεξανδρούπολης

 • ADM046
 • Αρχείο
 • 1985-1992

Φάκελοι επιδότησης ανεργίας, φάκελοι με απορριπτικές αποφάσεις, φάκελοι επιδομάτων μητρότητας-στράτευσης-πολιτικών προσφύγων, καταστάσεις φακέλων ανεργίας, καταστάσεις φακέλων ΕΣΠΑ.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης

Αρχείο ΟΑΕΔ Διδυμοτείχου

 • ADM031
 • Αρχείο
 • 1988-2004

Ατομικοί φάκελοι ανέργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία Διδυμοτείχου

Αρχείο ΟΑΕΕ Αλεξανδρούπολης

 • ADM041
 • Αρχείο
 • 1960-2005

Φάκελοι δικαιολογητικών συνταξιοδότησης, φάκελοι εκθέσεων εξακρίβωσης, καταστάσεις πληρωμής φαρμάκων, φάκελοι επιδομάτων, φάκελοι αλληλογραφίας γραφείου ασθενείας, φάκελοι με γνωματεύσεις ΑΥΕ.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης Αλεξανδρούπολης

Αρχείο ΟΑΕΕ Διδυμοτείχου

 • ADM042
 • Αρχείο
 • 1960-2008

Φάκελοι δικαιολογητικών έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας, φάκελοι εκθέσεων εξακρίβωσης, φάκελοι για κάρτες ΕΟΚ, φάκελοι λογαριασμών νοσοκομείου, φάκελος με συνταγολόγια, καταστάσεις κίνησης ελεγκτή ιατρού, φάκελος εισπρακτικής δραστηριότητας τμήματος.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης Διδυμοτείχου

Αρχείο Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.) Αλεξανδρούπολης

 • ADM038
 • Αρχείο
 • 1949-1984

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών, βιβλία αποθήκης τροφίμων, βιβλία ταμείου, μητρώα σιτιζόμενων παίδων, δελτία εισαγωγής-εξαγωγής και πρωτόκολλα παράδοσης τροφίμων, βιβλία προσωπικού (παρουσιολόγια, μισθολόγια), εισερχόμενη αλληλογραφία, φάκελοι εξερχομένων εγγράφων ειδικής εστίας, φάκελοι απολογιστικών στοιχείων, φάκελος με έργα.

Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης, Παράρτημα Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.) Διδυμοτείχου

 • ADM020
 • Αρχείο
 • 1976-2002

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, βιβλία πρακτικών, βιβλία αποθήκης, βιβλία ημερήσιας κίνηση, μητρώο ιατρείου, δελτία μηνιαίας στατιστικής.

Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης, Παράρτημα Διδυμοτείχου

Αρχείο Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

 • JUS004
 • Αρχείο
 • 1995-2011

Φάκελοι με πρόχειρα πρακτικά τριμελούς και μονομελούς, βιβλίο διαταγών πληρωμής.

Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Σχολής Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου - Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων

 • ADM016
 • Αρχείο
 • 1997-2004

Φάκελος με ημερήσιες διαταγές, φάκελος εγγράφων για εορτασμούς.

Ελληνική Αστυνομία, Αστυνομική Ακαδημία, Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Αρχείο ΤΕΒΕ Κομοτηνής

 • ADM040
 • Αρχείο
 • 1966-1990

Δελτία στατιστικής, φάκελος γενικής αλληλογραφίας, δελτία εξέτασης.

Ταμείο Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) Κομοτηνής

Αρχείο ΤΕΒΕ Ορεστιάδας

 • ADM050
 • Αρχείο
 • 1988-2002

Φάκελος γενικής αλληλογραφίας, φάκελος με βεβαιώσεις Ν.2084/92, φάκελος με καταστάσεις φαρμακείων και εργαστηρίων.

Ταμείο Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Γραφείο Ορεστιάδας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου Αλεξανδρούπολης

 • ADM043
 • Αρχείο
 • 1983-2004

Δελτία στατιστικής, ημερολόγιο ταμείου, ημερήσιες καταστάσεις αποδόσεων-καταθέσεων, βιβλία εισπράξεων από πώληση κουμπαράδων, βιβλία απολεσθέντων βιβλιαρίων, βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι επιδομάτων, φάκελοι για στεγαστικά δάνεια, βιβλία παρουσίας προσωπικού.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου Αλεξανδρούπολης

 • ADM043
 • Αρχείο
 • 1983-2004

Δελτία στατιστικής, ημερολόγιο ταμείου, ημερήσιες καταστάσεις αποδόσεων-καταθέσεων, βιβλία εισπράξεων από πώληση κουμπαράδων, βιβλία απολεσθέντων βιβλιαρίων, βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι επιδομάτων, φάκελοι για στεγαστικά δάνεια, βιβλία παρουσίας προσωπικού.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου Κομοτηνής

 • ADM044
 • Αρχείο
 • 1985-1992

Ημερήσιες καταστάσεις αποδόσεων-καταθέσεων, βιβλίο τοκολογίου, πίνακες απολεσθέντων βιβλιαρίων, βιβλίο αποδείξεων πώλησης κουμπαράδων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Κομοτηνής

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου Ξάνθης

 • ADM045
 • Αρχείο
 • 1988-1991

Ημερολόγιο ταμείου, μπλοκ αποδείξεων, βιβλίο αποδείξεων πώλησης κουμπαράδων, ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων-αποδόσεων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ξάνθης

Αρχείο Τμήματος Υποστήριξης Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης

 • ADM009
 • Αρχείο
 • 1982-2000

Έγγραφα για ενημέρωση βολών, μηνιαίες καταστάσεις εκμετάλλευσης οχημάτων του αερολιμένα, φάκελος εκτάκτων δρομολόγιων, μηνιαία δελτία, φάκελος εισερχομένων της Διεύθυνσης Διοικητικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Υποστήριξης

Αρχείο Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ)

 • ADM032
 • Αρχείο
 • 1947-1984

Βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι οικονομικών εγγράφων, βιβλία ανταλλακτικών-υλικών-κίνησης αυτοκινήτου-συνεργείων, βιβλία προσωπικού, φάκελοι έργων.

Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων, Εποπτεία Εγγύων Βελτιώσεων Έβρου

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Σαμοθράκης

 • ADM006
 • Αρχείο
 • 1975-2011

Δελτία ναυτιλιακής κίνησης, φάκελοι με λίστες διακίνησης επιβατών, φάκελοι σχετικά με άνεργους ναυτικούς, φάκελοι επιθεωρήσεων πλοίων, φάκελοι εγγράφων ετήσιων δρομολόγιων, φάκελοι ημερήσιων διαταγών, φάκελοι αδειών μεταφοράς νεκρών-ασθενών, φάκελοι αδειών αλιείας.

Υπολιμεναρχείο Σαμοθράκης

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης

 • ADM027
 • Αρχείο
 • 1946-2009

Βιβλία εφέσεων, φάκελοι με άδειες εξαγωγής και μεταφοράς προϊόντων, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία χημικών αναλύσεων, φάκελοι εγγράφων για δείγματα, φάκελοι εποπτείας εμπορίου, φάκελοι πεπραγμένων, φάκελοι κατόχων αποστακτικών μηχανημάτων, φάκελοι εργαστηρίων εμφιάλωσης, φάκελοι ποτοποιίας.

Χημική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης

Αρχείο τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σουφλίου

 • ADM029
 • Αρχείο
 • 1968-2004

Βιβλία μετακινούμενων ασθενών, βιβλία στατιστικής, βιβλία ημερήσιας κίνησης ασθενών, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Σουφλίου

Συλλογή Κώστα Θρακιώτη (1909-1994) (Συγγραφέας)

 • PRI002
 • Αρχείο
 • 1925-1991

Αποκόμματα εφημερίδων, τεύχη περιοδικών και εφημερίδων, ιδιόχειρες σημειώσεις-ημερολόγια, φάκελοι δακτυλογραφημένων μεταφράσεων των έργων του Ευριπίδη, Σοφοκλή, Αισχύλου, Αριστοφάνη, εκδοθέντα βιβλία και ποιητικές συλλογές του Κώστα Θρακιώτη.

Θρακιώτη, Κώστα (1909-1994) (Συγγραφέας)

Φωτογραφική Συλλογή Γεώργιου Παναγιώτου

 • ΦΩΤΟ.001
 • Αρχείο
 • δεκαετίες 1910-1990

Φωτογραφίες και αρνητικά που αφορούν στα παρακάτω θέματα: οικογένεια Αλέξανδρου και Γεώργιου Παναγιώτου, Αλεξανδρούπολη (δρόμοι, κτίρια, γειτονιές), φάρος και παραλιακή ζώνη, ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες, επαγγέλματα-οικονομική και κοινωνική ζωή, εκπαίδευση-αθλητισμός-πολιτισμός, περιφέρεια και περίχωρα Αλεξανδρούπολης, ταξίδια-άλλες πόλεις. Επαγγελματικές φωτογραφίσεις-πορτρέτα. Προσωπική συλλογή Γ. Παναγιώτου με καρτ ποστάλ, προσωπική αλληλογραφία, προσκλήσεις-προγράμματα εκδηλώσεων.

Παναγιώτου, Γεώργιος

Αποτελέσματα 201 έως 261 από 261