Εμφανίζει 401 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Πάτρα (Αχαΐα) Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών

 • GR ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1987-1991

Λυτά έγγραφα με σήματα ανέργων ναυτικών, συλλογικές συμβάσεις, κλήσεις σε απολογία για παραβάσεις, διάφορες αιτήσεις και βεβαιώσεις κ.ά.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών

 • GR ADM002.05
 • Αρχείο
 • 2001-2008

Φάκελοι δικαιολογητικών γραφείου Ναυτολογίας και γραφείου Λιμενικής Αστυνομίας

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Πατρών

 • GR ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1921-1974 (κυρίως 1950-1970)

Ατομικοί φάκελοι προσωπικού, φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελοι δικαιολογητικών τροφίμων, φάκελοι οικονομικής διαχείρισης, φάκελοι C.A.R.E., βιβλία οικονομικής διαχείρισης, μισθολόγια, πρωτόκολλα αλληλογραφία, βιβλία ιματισμού-υπόδησης, βιβλία αποθήκης, παρουσιολόγια προσωπικού, βιβλία υλικού, βιβλίο πρακτικών (1936-1936-1952).

Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Πατρών (ΕΟΘΠ)

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 • GR ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1975-1987

Αλληλογραφία αγορανομικών δειγμάτων, τελωνειακών δειγμάτων, δειγμάτων διαφόρων δημοσίων αρχών, αλληλογραφία οινοποιείων, οινοπνευματοποιείων, ποτοποιείων, οινοπνευματοποιείων, βιβλία δασμολογίου, στελέχη δελτίων ανάλυσης πάσης φύσεως δειγμάτων, στελέχη αδειών ζύθου, βύνης και παραπροϊόντων αυτών.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αρχείο 1ου Γραφείου Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

 • GR ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1930-1980 (περ.)

Αρχείο τέως επιθεωρήσεων
Φάκελοι αλληλογραφίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων
Ατομικοί φάκελοι δημοδιδασκάλων
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας κλπ 3ης - 4ης εκπαιδευτικής περιφέρειας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, 1ο Γραφείο

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

 • GR ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1912-1956 (περ.)

Περιλαμβάνει βιβλία μαθητολογίων, ελέγχων κλπ ιδιωτικών σχολείων, αλληλογραφία ιδιωτικών σχολείων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα εκπαιδευτικών, βιβλία αντιγράφων γενικών ελέγχων ΙΕ' εκπαιδευτικής περιφέρειας, ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR ADM008.02
 • Αρχείο
 • 1987-1988

Λυτά έγγραφα που αφορούν σε: απασχόληση-Γραφεία εύρεσης εργασίας, Σχολές μαθητείας - προκήρυξη διαγωνισμού προς εισαγωγή, μηνύσεις (αντίγραφα), υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, εργατικά ατυχήματα, εργασία Κυριακής, εκθέσεις προς Νομαρχία κλπ.

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR ADM008.03
 • Αρχείο
 • 1989-1994

Το αρχείο αποτελείται από λυτά έγγραφα σχετικά με χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, συγκρότησης επιτροπών, άδεια κυριακάτικης εργασίας, εργατικές διαφορές, διάφορη αλληλογραφία κλπ.

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR ADM008.04
 • Αρχείο
 • 1950-1970 (δεκ.)

Ατομικοί φάκελοι με αιτήσεις και δικαιολογητικά απολυόμενων από τις τάξεις του Στρατού ως προστατευόμενοι του Α.Ν. 1836/51 (περί προστασίας παλαιών πολεμιστών) και δικαιολογητικά για εύρεση εργασίας-διορισμό.

Αρχείο Νομαρχίας Αχαΐας, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Περιφερειακής Διοίκησης Αχαΐας

 • GR ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1971-1985

Οικονομικά στοιχεία, εγκρίσεις-διαθέσεις ξυλείας, δελτία παρακολούθησης εξέλιξης έργων, πίνακες προόδου, στατιστικά κ.ά.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφερειακή Διοίκηση Αχαΐας, Διεύθυνση Δασών

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1970-1990 (περ.)

Φάκελοι παθόντων (τυφλών) με διάφορα δικαιολογητικά, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικονομικής αδυναμίας, αποφάσεις παροχής εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος, αποφάσεις παροχής δωρεάν νοσοκομειακής ιατρικής περίθαλψης.

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας

Αρχείο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης & Συντονισμού της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) Πατρών

 • GR ADM012.01
 • Αρχείο
 • 1970-1988

Φάκελοι της πρώην Επιθεώρησης Οικονομικών Εφοριών και φάκελοι με τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Πατρών, Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας

 • GR ADM013.02
 • Αρχείο
 • 1994-1999

Το αρχείο αποτελείται από ημερήσιες καταστάσεις οχημάτων, ημερήσιες αναλυτικές καταστάσεις εισπράξεων-στατιστικών.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας

 • GR ADM013.03
 • Αρχείο
 • 2000-2008

Το αρχείο αποτελείται από δελτία τεχνικού ελέγχου, μπλοκ ελέγχου καυσαερίων, ημερήσιες καταστάσεις Κ.Ε.Κ., πιστοποιητικά καρτέλες σημάτων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πατρών

 • GR ADM014.01
 • Αρχείο
 • 1930-1980 (περ.)

Ατομικοί υπηρεσιακοί φάκελοι, φάκελοι ιδιωτικών σχολείων, φάκελοι νυκτερινών δημοτικών σχολείων, φάκελοι δημοτικών σχολείων, πρακτικά συμβουλίων, εκθέσεις επιθεωρητών διαφόρων νομών.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Αρχείο Δ' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών

 • GR ADM016.02
 • Αρχείο
 • 2003-2008

Αναφορές-δηλώσεις χρήσης ημερήσιας ανάπαυσης προσωπικού

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Δ' Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

Αρχείο Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας

 • GR ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1947-1992 (περ.)

Υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με: οδηγίες και μέτρα τάξης κατά την διάρκεια εορτών κλπ, άδειες λειτουργίας κάμπινγκ, συνεταιρισμών, κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων, παιδικών εξοχών, ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών, διάφορες διαμαρτυρίες και καταγγελίες, φάκελοι ξενοδοχείων, κ.ά.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Πατρών

 • GR ADM019.01
 • Αρχείο
 • 1987-1996

Μηνιαία δελτία στατιστικής, βιβλία παρουσίας προσωπικού, αποδείξεις πληρωμής, αιτήσεις αδειών προσωπικού, αλφαβητικές καταστάσεις υπαλλήλων - επετηρίδα, βιβλίο πρωτοκόλλου ετών 1987-1991 κλπ.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Πατρών

Αρχείο Γ' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών

 • GR ADM022.02
 • Αρχείο
 • 1989

'Ενα έγγραφο με θέμα "Αντικατάσταση προσωπικού Δ.Α.Τ." από Αστυν. Δ/νση Αχαΐας προς Γ΄Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Γ' Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

Αρχείο Τελωνείου Πατρών

 • GR ADM024.01
 • Αρχείο
 • 1989-1993

Έντυπα και αποκόμματα δελτίων διέλευσης και εισόδου επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.

Τελωνείο Πατρών

Αρχείο Τελωνείου Πατρών

 • GR ADM024.02
 • Αρχείο
 • 1980-1985

Βοηθητικοί φάκελοι τελωνειακών υπαλλήλων & Εκθέσεις Επιθεωρήσεων.

Τελωνείο Πατρών

Αρχείο Τελωνείου Πατρών

 • GR ADM024.03
 • Αρχείο
 • 2000-2003

Πρακτικά φυσικών ελέγχων, ενημερωτικά δελτία εξαγωγών, πλειστηριασμοί.

Τελωνείο Πατρών

Αρχείο Τελωνείου Πατρών

 • GR ADM024.04
 • Αρχείο
 • 2004-2013

Βιβλία πρωτοκόλλου, κάρτες και βιβλίο παρουσίας προσωπικού, αλληλογραφία με Υπ. Οικονομικών, Τελωνεία κλπ, αντίγραφα ατομικών υπηρεσιακών φακέλων, αλληλογραφία και παραστατικά παραγωγής και κατανάλωσης οινοπνευματωδών, αρχείο δικαστικού τμήματος, αρχείο τμήματος τελωνειακών και δασμολογικών διαδικασιών.

Τελωνείο Πατρών

Αρχείο Τελωνείου Πατρών

 • GR ADM024.05
 • Αρχείο
 • 1983-1987, 1991-2010

10 βιβλία πρωτοκόλλου εμπιστευτικής αλληλογραφίας

Τελωνείο Πατρών

Αρχείο Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας

 • GR ADM025.01
 • Αρχείο
 • 1991-1997

Επιδοτήρια κλητεύσεων αστυνομικών (1991-1996), καταστάσεις προσωπικού που εργάστηκαν πέρα του πενθημέρου (1991-1996), καταστάσεις επιθεώρησης οπλισμού (1991-1997).

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών

Αρχείο Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας

 • GR ADM025.02
 • Αρχείο
 • 1994-1999

Δελτία πληροφοριών, δελτία υπηρεσιακής απασχόλησης, αλληλογραφία σχετικά με τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών

Αρχείο Β' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών

 • GR ADM028.02
 • Αρχείο
 • 1992-2006

Υπηρεσιακή αλληλογραφία, αναφορές, εκθέσεις κλπ σχετικά με τη λήψη μέτρων κατά τις εκδηλώσεις Καρναβαλιού, ποδοσφαιρικών αγώνων, ολυμπιακών αγώνων, γενικές διαταγές-οδηγίες σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, διαβιβαστικά δικογραφιών εργατικών ατυχημάτων, εκθέσεις μηνύσεως κ.ά. περί αρπαγής ανηλίκων.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

Αρχείο Γραφείου Εσωτερικών Λειτουργιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας

 • GR ADM030.02
 • Αρχείο
 • 1985-1993

Δύο φάκελοι με έγγραφα, δαπάνες κ.ά. συντήρησης περιπολικών και επιβατικού αυτοκινήτου αστυνομίας, ένας φάκελος (με 9 υποφακέλους και λυτά έγγραφα) με κλητεύσεις αστυνομικών σε δικαστήρια κλπ.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR ADM034.01
 • Αρχείο
 • 1937-1993

Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου Ν. Αχαΐας 1938-1939
Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου Ν. Αχαΐας 1939-1943
Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Αχαΐας 1943-1945
Βιβλίο πρακτικών της Δ/νσης Γεωργίας 1964-1978
Βιβλίο ατελειών 1939-1967
Βιβλία ελαιοτριβείων
Φάκελοι με στοιχεία απόδοσης αγελάδων, πριμοδοτήσεις, γεωργικά εισοδήματα, κλπ

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Γεωργίας

Αρχείο Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 • GR ADM036.01
 • Αρχείο
 • 1989-1995

Πρακτικά δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, αποφάσεις και έγγραφα διαφόρων εργολαβιών κλπ.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος , Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης

Αρχείο του πρώην Κλάδου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΑΔΚΥ) Νομού Αχαΐας

 • GR ADM038.01
 • Αρχείο
 • 1965-1985

Γραμμάτια είσπραξης και δικαιολογητικά εισφορών, βιβλία εισφορών ασφαλισμένων (1966-1971, 1971-1977), βιβλία πρακτικών υγειονομικών επιτροπών, εγκύκλιοι, αλληλογραφία, βιβλία πρωτοκόλλου (1971-1972, 1974-1976).

Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)

Αρχείο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας

 • GR ADM039.01
 • Αρχείο
 • 1978-1997

Φάκελος "Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων" ετών 1989-1992
Εγκύκλιοι, νομοθεσία ετών 1984-1987
Φάκελος Σταθμού Φυτουγειονομικού Ελέγχου Πατρών ετών 1978-1982
Δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων ετών 1995-1997

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας

Αρχείο Τμήματος ΕΙΧ της Διεύθυνσης Μεταφορών, Επικοινωνιών και Ναυτιλίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας

 • GR ADM040.01
 • Αρχείο
 • 1992, 1997

Φάκελοι οριστικής διαγραφής οχημάτων

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Διεύθυνση Μεταφορών, Επικοινωνιών και Ναυτιλίας, Τμήμα ΕΙΧ

Αρχείο Τμήματος ΕΙΧ της Διεύθυνσης Μεταφορών, Επικοινωνιών και Ναυτιλίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας

 • GR ADM040.02
 • Αρχείο
 • 2004-2008

Φάκελοι οριστικής διαγραφής οχημάτων και φάκελοι υποψηφίων οδηγών.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Διεύθυνση Μεταφορών, Επικοινωνιών και Ναυτιλίας, Τμήμα ΕΙΧ

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού Αχαΐας

 • GR ADM041.01
 • Αρχείο
 • 1999-2003

Δελτία-ερωτηματολόγια διαφόρων απογραφών

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Υπηρεσία Στατιστικής Νομού Αχαΐας

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Αγίου Αλεξίου Πατρών

 • GR ADM042.01
 • Αρχείο
 • 1994-2003

Συνταγολόγια κλπ.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Αλεξίου Πατρών

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Αγίου Αλεξίου Πατρών

 • GR ADM042.02
 • Αρχείο
 • 1998-2005

Συνταγολόγια, διοικητικά έγγραφα.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Αλεξίου Πατρών

Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

 • GR ADM043.02
 • Αρχείο
 • 1972-2009

Αρχείο τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού: εισερχόμενη αλληλογραφία, τεστ δεξιοτήτων, μονογραφίες κλπ.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

Αρχείο Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών και Νομού Αχαΐας

 • GR ADM044.01
 • Αρχείο
 • 2001-2008

Διαταγές, αποφάσεις, διοικητική αλληλογραφία Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών, 1ου & 2ου πυροσβεστικού σταθμού.

Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών και Νομού Αχαΐας

Αρχείο 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • GR ADM046.01
 • Αρχείο
 • 2000-2006

Το αρχείο περιλαμβάνει τριμηνιαίες επιθεωρήσεις του Γραφείου Κίνησης, αιτήσεις-αναφορές στελεχών και μετακινήσεις αξιωματικών, αλληλογραφία-δικαιολογητικά της Δ/νσης Ασφαλείας και της Δ/νσης Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας.

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αρχείο 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • GR ADM046.02
 • Αρχείο
 • 2004-2008

Διοικητική αλληλογραφία, διοικητικά έγγραφα, δημοσιεύματα τύπου, παραβάσεις αιγιαλού, επιθεωρήσεις πλοίων κλπ.

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αρχείο 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • GR ADM046.04
 • Αρχείο

Ποινικές υποθέσεις Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, φάκελος special Olympics, επιστροφές αλλοδαπών από Ιταλία (Κ.Λ. Πάτρας) κλπ

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αχαΐας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

 • GR ADM049.01
 • Αρχείο
 • 2005-2009

Άδειες και αναγγελίες υπερωριακής εργασίας, απασχόληση κατά τη Κυριακή κλπ, πρακτικά και λοιπά έγγραφα τριμερών συσκέψεων, δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων, δελτία ελέγχων και επιθεωρήσεως εργασίας.

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων , Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αχαΐας

Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

 • GR ADM050.01
 • Αρχείο
 • 2002-2014

Θέματα προσωπικού, νόμοι-προεδρικά διατάγματα, σχολικές δραστηριότητες κλπ.

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος

 • GR ADM050.02
 • Αρχείο
 • 2007-2018

Φάκελοι με λυτά έγγραφα που αφορούν σε προγράμματα-μεθόδους-οδηγίες-ύλη διδασκαλίας, παράπονα-ενστάσεις, εκθέσεις λειτουργίας, ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ.

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αχαΐας

 • GR ADM051.01
 • Αρχείο
 • 1987-2012

Βιβλία εγκρίσεων-εντολών πληρωμής, βιβλία πρωτοκόλλου, ημερολόγια, φάκελοι καταστάσεων χρηματικών ενταλμάτων για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Αχαΐας

Αρχείο του Περιφερειακού Γραφείου Πάτρας του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Κέντρου Εργαζόμενου Κοριτσίου (Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας)

 • GR ADM052.01
 • Αρχείο
 • 1950-2012 (περ.)

Φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλία ταμείου, διδακτικό υλικό (περιοδικές εκδόσεις, μονογραφίες), φωτογραφίες κλπ.

Οργανισμός Εργατικής Εστίας, Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας

Αρχείο Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νότιου Ιονίου

 • GR ADM053.01
 • Αρχείο
 • 1988-2007

Περιβαλλοντικές μελέτες

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νότιου Ιονίου

Αρχείο Β΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πατρών της Επιθεώρησης Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας

 • GR ADM056.01
 • Αρχείο
 • 1945-1970

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών, βιβλία σχολικών εφορειών, διάφορες ετήσιες εκθέσεις σχολείων κλπ.

Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας, Β' Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πατρών

Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

 • GR ADM058.01
 • Αρχείο
 • 1999-2010

Φάκελοι με εκθέσεις αυτοψίας εργατικών ατυχημάτων, βιβλία μητρώου εργατικών ατυχημάτων, βιβλίο καταγγελιών.

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων

Αρχείο Α' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Πατρών

 • GR ADM059.01
 • Αρχείο
 • 1969-2012 (περ.)

Βιβλία μεταγραφής δήλωσης δωρεών-φόρου μεταβίβασης ακινήτων-γονικές παροχές, φωτοτυπίες συμβολαίων γονικών παροχών, βιβλίο ημερησίων διαταγών (1970-1977).

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Α' Πατρών

Αρχείο 6ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

 • GR ADM060.01
 • Αρχείο
 • 1983-2007

Πολιτιστικές δράσεις, άδειες ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, άδειες κινηματογράφησης, παραχωρήσεις αρχαιολογικών χώρων κ.ά.

Υπουργείο Πολιτισμού, 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Συλλογή Μάνου Ελευθερίου

 • GR COL005.43
 • Αρχείο
 • 1888-1955

ΝΤΟΣΙΕ α

Περιέχει 66 τιμολόγια με λογότυπα διαφόρων εταιριών από όλη την Ελλάδα όπως :Βόλος, Πειραιάς, Κηφισιά, Χαλκίδα, Σάμος, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, όπως:
«Ατμοκίνητον Βυρσοδεψείον Ζ. Nicoylis & Cia-Βόλος»
«Μέγα εργοστάσιον ποτοποιϊας Πέτρου Χ. Θωμόπουλου»
«Κατάστημα Οικοδομήσιμων Υλών Κεραμεία αγορά Ν.Α Μήτσα-Μητσοπούλου»
«Μέγα εργοστάσιον οινοπνευματοποιϊας εν Πάτραις Νικολάου Δ. Σπαρτινού»
Ἑργοστάσιον Ποτοποιϊας & Οινοποιϊας Αδελφοί Γ. Φουσάρα Α.Ε» κ.α

ΝΤΟΣΙΕ β

Περιέχει 39 τιμολόγια με λογότυπα διαφόρων εταιριών της Αθήνας όπως:
«Confiserie Patisserie Doree – Christos Plessas
«Βασιλικόν Γαλακτοπωλείον Δήμου Σπέντζου»
«Αρτοποιείον Γεωργ. Σ. Θέμελη»
«Ατμοκίνητον Βαφείον Μαργ. Ν. Μεταξά»
«Χρυσοχοείον Δημ. Δελάκη» κ.α

ΝΤΟΣΙΕ γ
Περιέχει 80 επιστολές με λογότυπα διαφόρων εταιριών ελληνικών και ξένων όπως:
«Cacomanolis. Psorulla & Papas Cairo – Alexadria- Athens – Pireaus»
«Ελληνική Βιομηχανία Ζυμαρικών Πατρών Κωνσταντίνου Ι. Γυφτοπούλου»
«EMM.A.ROUSSOS – CAIRO Biscuit and Confectionary Manufacturer» κ.α

Ελευθερίου, Μάνος

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • GR EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1927-1951

Το αρχείο περιλαμβάνει μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, γενικούς ελέγχους

6ο Δημοτικό σχολείο Πατρών

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • GR EDU001.02
 • Αρχείο
 • 1973-2005

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πράξεων, επιθεωρήσεων-εκθέσεων, πρακτικών και αποφάσεων κλπ, του 6ου Δημοτικού Σχολείου και της 28ης Σχολικής Επιτροπής.

6ο Δημοτικό σχολείο Πατρών

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 401