Εμφανίζει 19 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Σμύρνη (Τουρκία)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
"Απόβασις εις Σμύρνην 1919" (Κ109η)
"Απόβασις εις Σμύρνην 1919" (Κ109η)
David, Pierre Etienne
David, Pierre Etienne
Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης
Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης
Αρχείο John G. Hawthorne
Αρχείο John G. Hawthorne
Αρχείο Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (Κ83α, Κ83β)
Αρχείο Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (Κ83α, Κ83β)
Αρχείο Αριστείδη Στεργιάδη
Αρχείο Αριστείδη Στεργιάδη
Αρχείο Βαλλιάνου
Αρχείο Βαλλιάνου
Αρχείο Δημητρίου Φαλτάϊτς
Αρχείο Δημητρίου Φαλτάϊτς
Αρχείο Διεύθυνσης Δικαιοσύνης Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης
Αρχείο Διεύθυνσης Δικαιοσύνης Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)
Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης, έγγραφα (Κ64ε)
Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης, έγγραφα (Κ64ε)
Κοραή, Αδαμάντιου επιστολή (Κ123γ)
Κοραή, Αδαμάντιου επιστολή (Κ123γ)
Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ95δ)
Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ95δ)
Συλλογή Γεωργίου Φωτιάδη (Κ230)
Συλλογή Γεωργίου Φωτιάδη (Κ230)
Συλλογή Λένας Σαμαρά
Συλλογή Λένας Σαμαρά
Συλλογή Πέτρου Ομηρίδη Σκυλίτση (Κ126α)
Συλλογή Πέτρου Ομηρίδη Σκυλίτση (Κ126α)
Συλλογή Φ. Μαυρίδη
Συλλογή Φ. Μαυρίδη
Τελωνεία Σμύρνης (Κ62α)
Τελωνεία Σμύρνης (Κ62α)
Τελωνείων Σμύρνης, σφραγίδες (Κ62β)
Τελωνείων Σμύρνης, σφραγίδες (Κ62β)