Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Κεντρική Υπηρεσία Γρηγόριος Ε΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σύρος (Κυκλάδες)
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Πανηγυρικός λόγος για την πεντηκονταετηρίδα της ελληνικής επανάστασης (Χφ293)

  • GRGSA-CA- MAN070.01
  • Αρχείο
  • 1884

Χειρόγραφο με τίτλο: "Λόγος πανηγυρικός εις την Πεντηκονταετηρίδα του υπέρ ανεξαρτησίας Ελληνικού αγώνος και την εξ Οδησσού εις Αθήνας ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου του Ε΄. Εκφωνηθείς Αθήνησι τη ΚΕ΄ Απριλίου1871 εν τω ιερώ ναώ της Μητροπόλεως υπό του Αρχιεπισκόπου Σύρου - Τήνου Αλεξάνδρου Λυκούργου".