Εμφανίζει 332 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ηράκλειο (Κρήτη) Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 01, 01.1
 • Αρχείο
 • 1903-1994

Βιβλία Λ.Τ.Η.: Hμερολόγια, Kαθολικά, Πράξεις Προέδρου, Πιστώσεις, Ισοζύγια Λογιστηρίου, Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Αποθήκη, Προκαταβολές έργων & μελετών, Eνοίκια εξ οικοδομών και λιμενικών χώρων, Ατέλειες, Eβδομαδιαία εργατικά ημερομίσθια, Kατάπλους-Aπόπλους πλοίων. Βιβλία Δ.Ε.Λ.Η.: Hμερολόγια, Kαθολικά, Πράξεις Διευθυντού, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας , Πλωτά μέσα - γερανοί και εργαλεία , Hμερήσιες διαταγές, Yλικά αποθήκης. Βιβλία Λ.Ε.Λ.Τ.Η.: Πρακτικά, Πρωτόκολλο Πράξεων. Βιβλία Ε.Ε.Λ.Τ.Η: Πρακτικά, Πρωτόκολλο Πράξεων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας. Φάκελοι: Αλληλογραφία, Θέματα Προσωπικού, Οικονομικά, Διοικητικά, Απογραφικά, Αποθήκη, Αναφορές, Έργα

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 03.1, 03.2, 03.3, 03.4, 03.5, 3.6, 3.7
 • Αρχείο
 • 1978-1993

Απόσπασμα Ημερολογίου Συμβάντων, Προσωρινές άδειες εισόδου, Πίνακας δραστηριότητας, Μεταφορά επικινδύνων φορτίων, Κλοπές/άρσεις κλεμμένων μηχανών-αυτοκινήτων-πινακίδων, Άρσεις προανακρίσεων κατά ναυτικών, Ανευρέσεις λέμβων μηχανών που είχαν κλαπεί, Άρσεις απαγορεύσεων αποδημίας, Άρσεις αναζητήσεων διωκομένων ατόμων, Αναζητήσεις/άρσεις εξαφανιζόμενων ατόμων, Άρσεις πλοίων που αναζητούνται για ρύπανση θάλασσας, Άρσεις απαγόρευσης ναυτολόγησης ναυτικών, Επίδοση ναυτικών φυλλαδίων, Έγγραφα για αποστολή καταλόγων ανέργων ναυτικών για επιδότηση. Σήματα: α) μηνιαία για ναυτικούς που απογράφησαν, β) για ναυτικούς προσφερόμενους για ναυτολόγηση, γ) μηνιαία για αριθμό ανέργων ναυτικών που δικαιούνται επιδότηση, δ) για συλλήψεις λαθρομεταναστών.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 08
 • Αρχείο
 • 1957-1976

Φάκελοι: Αναστήλωση Ενετικών τειχών από Πάρκου Γεωργιάδη έως Πύλη Ιησού, Ανακατασκευή κατεδαφισμένου τμήματος ενετικών οχυρώσεων Ηρακλείου Πύλης Ιησού, Αποπεράτωση εσωτερικού χώρου και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Πύλης Παντοκράτορος, Διαμόρφωση Ν.Α τάφρου Ενετικών τειχών παρά της Α. Χαριλάου Τρικούπη, Έργα Κούλε: επιμετρήσεις, ηλεκτροφωτισμός κλπ., Εργασίες ανακαινίσεως Φρουρίου Κούλε, Ανακαίνιση ουρητηρίων κτηρίου 1 Μικρού Κούλε, Εργολαβίες Μουσείου: α) Διαμόρφωση αυλών, αυλοτείχων και πεζοδρομίων, συμπλήρωση και βελτίωση υπάρχοντος κτηρίου, Μελέτη αναστηλώσεως Ιερού Ναού Αγ. Πέτρου Ηρακλείου Κρήτης

Νομαρχία Ηρακλείου, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4
 • Αρχείο
 • 1982-2003

Αιτήσεις, Καταστάσεις, Αποδείξεις, Εγκύκλιοι Απωλειών, Δελτία Στατιστικής - Αταξινόμητο

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ηρακλείου

Αρχείο Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. Κρήτης

 • GR GRGSA-IRA ADM. 13
 • Αρχείο
 • 1979-1984

Έγγραφα, Σχέδια και Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων της Α'θμιας Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Δ/νση Οικισμού Ηρακλείου)

Διεύθυνση ΠΕ. ΧΩ. Κρήτης

Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 15, 15.1
 • Αρχείο
 • 1966-1998

Δελτία Τύπου, Σχόλια Τύπου, Δελτία Δυνάμεως και Ημερήσια Δελτία Συμβάντων, Γνωματεύσεις Υγειονομικής Επιτροπής Χορήγησης Αναρρωτικών Αδειών, Στέγαση/Μισθώματα/ Επισκευές Οικημάτων, Οχήματα/Καύσιμα, θέματα προσωπικού, Μέτρα ασφαλείας και ένταξη συνοδών αστυνομικών σκύλων σε Αστυνομικά Τμήματα, Έγγραφα σχετικά με το περιοδικό ¨Αστυνομική Επιθεώρηση¨

Ελληνική Αστυνομία. Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου

Αρχείο Ο.Τ.Α. Ν. Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 16
 • Αρχείο
 • 1936-1990

Συνθέσεις Κοινοτικών Συμβουλίων - Εκλογές/ Φάκελοι απολυθέντων Κοινοτικών Γραμματέων, εισπρακτόρων και Βοηθών Ταμείου/ Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής - Απαλλοτριώσεις/Δημοτικά κοινοτικά συμβούλια - Καρτέλες, Εκλογές / Απορριπτικές πρώην Κοινοταρχών. Βιβλία: Εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων, Αποφάσεων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Καταρτίσεως Κτηματολογίων Δήμων και Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Φορολογιών κατ' είδος, Προσωπικής Εργασίας και Παρακολουθήσεως της Βεβαιώσεως των Προσόδων, Τακτικού Προσωπικού, Προϋπολογισμών Ο.Τ.Α.

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Επιμελητηρίου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 17
 • Αρχείο
 • 1923-1991

Ταξινόμηση σε εξέλιξη. Περιλαμβάνονται: Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Επαγγ. Βιοτεχνών Ν. Ηρακλείου, Σωματεία, Ενώσεις, Συντεχνίες, Σύλλογοι - που σχετίζονται με το Ε.Β.Ε.Η., Τιμολόγια εισαγωγών-εξαγωγών, Αλληλογραφία, Αιτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πιστοποιητικά Προελεύσεως, Περιοδικά, Στατιστικά στοιχεία.

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 18
 • Αρχείο
 • 1912-2002

Βιβλία: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., Ε.Σ.Σ.Ε., Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Εκπαιδευτικών, Βιβλίο Τριετιών και Πολυετιών, Βιβλίο Αποφάσεων Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, Βιβλίο Διεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας, Βιβλίο Σχολικών Απολογισμών, Πρακτικά Ε.Σ.Σ.Ε., Π.Υ.Σ.Σ.Ε., Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Υ.Σ.Σ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Υ.Σ.Δ.Ε., Πρακτικά Εκλογής Αιρετών Μελών Εκπ/κού Συμβουλίου, Πρακτικά Καταλληλότητας Ιδιωτικών Σχολείων, Θέματα Επιθεωρητών, Μητρώα και Ευρετήρια Μητρώου εκπαιδευτικών, Βιβλία Ποιότητας Διδασκάλων-Προσωπικού, Ευρετήριο Διδασκάλων και Σχολείων, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Ποινών, Μισθολογικά Μητρώα, Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, μαθητικά συσσίτια, μαθητικές κατασκηνώσεις, Βιβλίο Διδακτηρίων, Βιβλίο Διδακτηριακής Κατάστασης, Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων Σχολ. Ταμείων, Σχολικοί Έφοροι. Φάκελοι: Θέματα Προϊσταμένων Διευθυντών και προσωπικού, Εκθέσεις Πεπραγμένων, Στοιχεία Υπηρεσιακών Εκθέσεων Δασκάλων, Εκθέσεις λειτουργίας Κέντρου Επιμορφώσεως, Εξοπλισμός - Εποπτικά Μέσα - Εκπαιδευτική Τηλεόραση, Λαϊκή Επιμόρφωση - Αλφαβητισμός, Θεάματα, Οικονομικά, θέματα μαθητών, φάκελοι Σχολείων, Άδειες Ιδιωτικών Σχολείων, Προγράμματα, Ίδρυση/ Οργανικότητα Σχολείων, Ολοήμερα σχολεία, Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Εγκύκλιοι-Διαταγές, Αλληλογραφία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Ι.Κ.Α. Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 20
 • Αρχείο
 • 1956-2006

Βιβλία Μητρώου, Ημερολόγια καθυστερήσεων, Βιβλία Χρεώσεων Π.Ε.Ε., Βιβλία Οικοδομικών Εργασιών, Βιβλία Εισπράξεων, Βιβλία-Ευρετήριο Αλληλογραφίας, Αποφάσεις Ρυθμίσεων Οφειλών, Βιβλία Εμβολιασμών, Εισερχόμενα Κέντρων Υγείας

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ηρακλείου

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 22
 • Αρχείο
 • 1976-2007

Βιβλία Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής Κρατικού Προϋπολογισμού και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, Ημερολόγια Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, Επιτροπικά Εντάλματα, Πρωτόκολλα

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου - 2ο γραφείο

 • GR GRGSA-IRA ADM. 24
 • Αρχείο
 • 1946-1986

Μισθολογικά Μητρώα, Μισθοδοτικές Καταστάσεις Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Φάκελος Υπεύθυνων Δηλώσεων Δασκάλων, Καταστάσεις Πληρωμής, Καταστάσεις Προσωπικού, Υπερωρίες, Διαφορές Νέου Μισθολογίου, Βεβαιώσεις Αποδοχών Υπαλλήλων, Φάκελος Υγειονομικής Περίθαλψης, Ωρολόγια Προγράμματα, Εγκύκλιοι Αλληλογραφία, Οικονομικά, Μισθώματα

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, 2ο Γραφείο

Αρχείο Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 25, 25.1, 25.2, 25.3
 • Αρχείο
 • 1970-2014

Φάκελοι: Έκδοση Διαβατηρίων, Περιβαλλοντικά θέματα, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Εγκατάσταση RADAR, Οδικό δίκτυο Ηράκλειου (εθνικό -επαρχιακό), Εντάξεις έργων στο ΠΕΠ, Μελέτες-προγράμματα-έργα, αποφάσεις επιτροπής Τεχνικών Υποδομών και Περιβάλλοντος, θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού Ν. Ηρακλείου, Σχέδιο Νόμου για την Περιφερειακή Διοίκηση και ΧΣΠ (Χωροταξικά σχέδια περιφερειών), Προγραμματική Σύμβαση μέσω ΠΕΠ Κρήτης, Επέκταση ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου, Αιτήματα Δήμων και Κοινοτήτων, Αλιευτικά Καταφύγια Ν. Ηρακλείου, θέματα σχετικά με τη ΝΕΛΕ, κώδικες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μισθώσεις, αποφάσεις αδειών σύστασης δικαιοπραξίας, Αλληλογραφία. Άτλαντες: ΑΤΛΑΣ Δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος, ΑΤΛΑΣ Βουλευτικών εκλογών 1981, Βιβλία: Αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου Καθορισμού Ορίων Δήμων και κοινοτήτων, Βιβλία Πρωτοκόλλου έκδοσης διαβατηρίων, βιβλίο απαγορεύσεων εξόδου από τη χώρα, Φωτογραφικό άλμπουμ

Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Διεύθυνση Διοίκησης

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου - 4ο γραφείο

 • GR GRGSA-IRA ADM. 26, 26.1
 • Αρχείο
 • 1945-2011

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Πράξεων Επιθεωρητού, Μητρώο Διδακτηρίων, Μητρώα Προσωπικού, Εισηγήσεις Προϊσταμένου, Πίνακες Εγγραφέντων Μαθητών ανά Σχολείο, Πίνακας Απογραφής Εκπαιδευτικών, Απογραφικές Καταστάσεις Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, Μαθητές, Θέματα Προσωπικού, Ατομικοί Φάκελοι Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Δημοσιεύσεις Συνταξιοδοτήσεων, Μισθώματα, Εξοπλισμός Σχολείων, Φάκελοι Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, 4ο Γραφείο

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου - 3ο γραφείο Αρκαλοχωρίου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 28, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4
 • Αρχείο
 • 1980-2011

Αταξινόμητο - περιλαμβάνει φακέλους αλληλογραφίας και ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, 3ο Γραφείο

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 30, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4
 • Αρχείο
 • 1968-2013

Πράξεις Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., Ατομικοί φάκελοι αναπληρωτών & Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, θέματα προσωπικού, Μισθολογικά, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Διορισμών δασκάλων, Βιβλίο Μεταβολών Διδασκάλων και Νηπιαγωγών, Μητρώο Δασκάλων & Νηπιαγωγών, Φάκελοι σχολείων (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων), Διδακτιριακά, Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας – Εξοπλισμός Εργαστηρίων, Μαθητές, Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις, Φυσική Αγωγή, Λαϊκή Επιμόρφωση, Ειδική Νομοθεσία — Συνδικαλισμός, Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Κρουσώνα

 • GR GRGSA-IRA ADM. 34
 • Αρχείο
 • 1941-1975

Περιλαμβάνει βιβλία αποθήκης ελαίου, πρακτικά Δ.Σ, καθολικά, μητρώο, βιβλία βοηθ. λογαριασμών

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κρουσώνα

Αρχείο Δ/νσης αγροτικής ανάπτυξης (Υ.Σ.Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών Ν. Ηρακλείου )

 • GR GRGSA-IRA ADM. 35. 35.1
 • Αρχείο
 • 1900-1988

Αταξινόμητο-Περιλαμβάνει πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο καταγραφής συνεργείων δακοκτονίας, βιβλία αποθήκης, καθολικά, βιβλία χορηγούμενων πιστώσεων, έγγραφα, Φωτογραφίες Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς, Κατάλογος απόρων Δήμων Περιφέρειας Πεδιάδος

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - εκθέσεις επιθεωρήσεως περιφέρειας Γόρτυνας

 • GR GRGSA-IRA ADM. 36
 • Αρχείο
 • 1933-1973

Βιβλία επιθεωρήσεως Δημοτικών Σχολείων και διδασκάλων εκπαιδευτικής περιφέρειας Γόρτυνος

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Ελεγκτικού Συνέδριου-1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 40
 • Αρχείο
 • 2000-2009

13 βιβλία, 12 φάκελοι. Περιλαμβάνονται Μισθολογικά Μητρώα Υπαλλήλων Υπηρεσίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Παρακολουθήσεως εργασίας υπαλλήλων, Βιβλίο ευρετήριο, Βιβλίο Εισαγωγής Βιβλίων Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Υλικού Υπηρεσίας, Βιβλίο καταχωρήσεων υπερωριών, Βιβλίο Πράξεων Απαλλαγής από της Ευθύνης Υπολόγων, Ετήσιες εκθέσεις παρακολουθήσεως κι ελέγχου έργων κλπ

Ελεγκτικό Συνέδριο, 1η Υπηρεσία Επιτρόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Αγίας Βαρβάρας

 • GR GRGSA-IRA EDU 111
 • Αρχείο
 • 1955-1957

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Ταμείου, εισερχόμενα, Τίτλοι σπουδών

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (Ηράκλειο)

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Ροδιάς

 • GR GRGSA-IRA EDU 131
 • Αρχείο
 • 1962-1964

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, τίτλοι εγγραφής

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Ροδιάς (Ηράκλειο)

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Τυμπακίου

 • GR GRGSA-IRA EDU 135
 • Αρχείο
 • 1956-1976

Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, εισερχόμενα

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου

Αρχείο Νηπιαγωγείου Ρογδιάς

 • GR GRGSA-IRA EDU 210
 • Αρχείο
 • 1974-1998

Βιβλία Μητρώου Νηπιαγωγείου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία κινητής περιουσίας, Βιβλίο πράξεων συλλόγου, Βιβλίο πράξεων Δ/ντριας Νηπιαγωγείου, Βιβλία πράξεων της Σχολικής εφορείας, Βιβλίο Ημερήσιας Λειτουργίας, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο ύλης, Βιβλίο υλικού, Βιβλίο διεκπεραιώσεως, εισερχόμενα-εξερχόμενα, Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί, δελτία εισαγωγής υλικού, Τίτλοι εγγραφής

Νηπιαγωγείο Ρογδιάς

Αρχείο Οικονομικού Νυκτερινού Γυμνασίου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU 26
 • Αρχείο
 • 1931-1980

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Mητρώου Mαθητών, Ειδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αιτήσεων Εκδόσεως Αποδεικτικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Βιβλία Eξετάσεων, Bιβλίο Προφορικής και Γραπτής Bαθμολογίας, Aντίγραφα Γενικών Eλέγχων, Aντίγραφα Eιδικών Eλέγχων, Bοηθητικά Eιδικού Eλέγχου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Εμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Bιβλίο Eισπράξεως Διδάκτρων, Πειθαρχικά, Διεύθυνση, Διδακτικό Προσωπικό, Kαταστάσεις καθηγητών, Mισθοδοτικά, Διαταγές, Άδεια Iδρύσεως και Λειτουργίας, Hμερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Bιβλίο Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Mαθητές, Δικαιολογητικά & Τίτλοι Eγγραφής

Νυκτερινό Οικονομικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Αρχείο Μουσουλμανικού Σχολειού Φορτέτσας

 • GR GRGSA-IRA EDU 4
 • Αρχείο
 • 1899-1924

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας, Bιβλίο Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας

Μουσουλμανικό Σχολείο Φορτέτσας

Αρχείο Λυκείου "Δικταίον"

 • GR GRGSA-IRA EDU 70
 • Αρχείο
 • 1958-1959

Bιβλίο Aπουσιών και Προφορικής Bαθμολογίας

Iδιωτικό Λύκειο «Δικταίον»

Αρχείο 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 10
 • Αρχείο
 • 1925-1983

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Διδακτιριακά, Tίτλοι Eγγραφής, Tίτλοι Σπουδών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Αιτήσεις Πολιτών, Φάκελος Eρυθρού Σταυρού, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bεβαιώσεις Eμβολιασμού, Bιβλίο Δαμαλισμού, Kαταστάσεις Δαμαλισθέντων, Bιβλία Tαμείου, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Φάκελος Kυπρίων Mαθητών, Bαθμολογικές Kαταστάσεις, Bεβαιώσεις Aπόρων Mαθητών, Mισθολόγια, Bιβλία Aγοράς Eνσήμων, Μαθητικά Συσσίτια, Λεύκωμα Φωτογραφιών

9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Πρακτικού Λυκείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 101
 • Αρχείο
 • 1928-1950

Γενικός Έλεγχος, Eιδικός Έλεγχος, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Ημερολόγιο, Σχολική Eφορεία, Δικαιολογητικά & Tίτλοι Eγγραφής - Tίτλοι Aπορριφθέντων μαθητών

Πρακτικό Λύκειο Ηρακλείου

Αρχείο Α΄ Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 103
 • Αρχείο
 • 1969-1978

Γενικός Έλεγχος, Ημερήσιος Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Αιτήσεις Έκδοσης τίτλων σπουδών, εισερχόμενα -εξερχόμενα, Τίτλοι σπουδών

Α΄ Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Πόρου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 106
 • Αρχείο
 • 1962-1978

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Πόρου (Ηράκλειο)

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Νέων Κλαζομενών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 107
 • Αρχείο
 • 1966-1976

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Νέων Κλαζομενών

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού "Ο Απόστολος Τίτος"

 • GR GRGSA-IRA EDU. 109
 • Αρχείο
 • 1956-1972

Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Εγκύκλιοι

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο "Ο Απόστολος Τίτος"

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Αγίου Βασιλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 112
 • Αρχείο
 • 1955-1959

Βιβλίο διδαχθείσης ύλης, εισερχόμενα-εξερχόμενα, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, σχολική εφορεία

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Αυγενικής

 • GR GRGSA-IRA EDU. 115
 • Αρχείο
 • 1953-1958

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Ημερήσιος Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Ύλης

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Αυγενικής

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Βενεράτου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 117
 • Αρχείο
 • 1955-1956

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, εισερχόμενα-εξερχόμενα, Τίτλοι σπουδών

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Βενεράτου

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 12
 • Αρχείο
 • 1899-1955

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Aναλήψεων-Kαταθέσεων, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων Πληρωμής

6ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Θραψανού

 • GR GRGSA-IRA EDU. 121
 • Αρχείο
 • 1955-1969

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Εφορείας, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, εισερχόμενα-εξερχόμενα

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Θραψανού

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Καρδαμιανών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 122
 • Αρχείο
 • 1962-1964

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμιανών

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Κορφών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 124
 • Αρχείο
 • 1964-1965

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, δικαιολογητικά εγγραφής

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Κορφών

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Κρουσώνα

 • GR GRGSA-IRA EDU. 125
 • Αρχείο
 • 1955-1970

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, απολογισμοί

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Πεδιάδος

 • GR GRGSA-IRA EDU. 129
 • Αρχείο
 • 1969-1972

Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Πεδιάδος

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 13
 • Αρχείο
 • 1903-1987

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Bιβλίο Πράξεων Δ/ντού και Eκθέσεων Yπηρεσιακής Iκανότητας Προσωπικού, Bιβλίο Mητρώου Προσωπικού, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Yλικού, Bιβλίο Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Πρωτόκολλα Παράδοσης- Παραλαβής Yλικού, Διδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας Σχολείου, Στατιστικά και Πίνακες Aποτελεσμάτων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Eμβολιασμών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Aναδαμαλισμού και λοιπών Eμβολιασμών, Bιβλία Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου, Bιβλίο Eπισκεπτών Γενικής Xειροτεχνικής Eκθέσεως Σχολείων Περιφερείας Γόρτυνος, Bιβλίο Mισθολογίου του 2ου Tμήματος Hρακλείου

3ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Πρινιά

 • GR GRGSA-IRA EDU. 130
 • Αρχείο
 • 1955-1957

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, εισερχόμενα

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Πρινιά

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σοκαρά

 • GR GRGSA-IRA EDU. 132
 • Αρχείο
 • 1955-1976

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, εισερχόμενα-εξερχόμενα, Τίτλοι σπουδών

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Σοκαρά

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Στερνών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 133
 • Αρχείο
 • 1969-1971

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Τίτλοι σπουδών

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Στερνών

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Τεφελίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 134
 • Αρχείο
 • 1956-1958

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Τεφελίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αβδού

 • GR GRGSA-IRA EDU. 137.1, 137.2, 137.3
 • Αρχείο
 • 1914-1984

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Δημοτικό Σχολείο Αβδού

Αρχείο 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 14
 • Αρχείο
 • 1936-1963

Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας

14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουνάβων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 147
 • Αρχείο
 • 1899-1977

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εγκύκλιοι

Δημοτικό Σχολείο Κουνάβων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κωμών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 149
 • Αρχείο
 • 1938-1955

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Δαμαλισμού

Δημοτικό Σχολείο Κωμών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πεζών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 151
 • Αρχείο
 • 1900-1960

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής

Δημοτικό Σχολείο Πεζών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεταξοχωρίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 152
 • Αρχείο
 • 1930-2000

Μαθητολόγια, Μητρώο Μαθητών, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλίο Πρακτικών, Βιβλίο Αποφάσεων Προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρήσεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Επιδόσεως Αλληλογραφίας, Βιβλία Διδαχθείσης Ύλης, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλία Ακινήτου-Κινητής Περιουσίας, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Βιβλίο Υλικού, Ημερολόγιο, Βιβλία Δαμαλισμού, Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου, Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Φάκελος Εθνικής Διαφωτίσεως, Φάκελος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, Διδακτιριακά, Μαθητές, Τίτλοι Εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Μεταξοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαμανίων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 154
 • Αρχείο
 • 1959-1999

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Επιδόσεως Μαθητών, Βαθμολογική κατάσταση μαθητών, Πιστοποιητικά σπουδής, Δελτία ατομικότητας, Τίτλοι Σπουδών, Πιστοποιητικά εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Δαμανίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρμανωγείων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 155
 • Αρχείο
 • 1957-1997

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βαθμολογική κατάσταση μαθητών, Βιβλίο Ταμείου, Οικονομικά Στοιχεία Σχολικού Ταμείου

Δημοτικό Σχολείο Αρμανωγείων

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 159
 • Αρχείο
 • 1975-1994

Βιβλία Μητρώου Μαθητών, Ευρετήριο Μητρώου Μαθητών, Βιβλίο Ανεξεταστέων, Πρωτόκολλο αιτήσεων, Μισθολόγια-Μισθοδοτικές καταστάσεις, Βεβαιώσεις αποδοχών, Δελτία κινήσεως προσωπικού, Σχολική Εφορεία, Τίτλοι εγγραφής

3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 16.1, 16.2
 • Αρχείο
 • 1926-1978

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eπιθεωρήσεων, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Σχολικός Kλήρος, Διδακτιριακά, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Eξερχομένων Eγγράφων, Eισερχόμενα Eμπιστευτικά Eπιθεωρήσεως, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλία Tαμείου, Bιβλίο Kαταθέσεων και Aναλήψεων, Φάκελος Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά - Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας - Eισερχόμενα Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά - Bιβλία Tαμείου Συμβουλίου Mαθητικής Kοινότητας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Πρακτικά Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων, Mητρώα Συσσιτούντων Mαθητών, Bιβλία Aποθήκης Tροφίμων Mαθητικών Συσσιτίων, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Tαμείου Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 160
 • Αρχείο
 • 1973-1998

Mαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλίο Πράξεων, Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας, Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, Βιβλίο Σχολικού Ταμείου, Ωρολόγια Προγράμματα, Μισθολογικές Καταστάσεις Καθηγητών, Σχολικό Ταμείο, Εξερχόμενα Σχολικού Ταμείου, Νομαρχιακοί Προϋπολογισμοί, Τίτλοι

Μέση Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βασιλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 161
 • Αρχείο
 • 1899-2005

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλ/γραφίας, Βιβλίο Εμβολίων, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλίο Λοιμωδών Νόσων, Βιβλία Τάξεων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Ημερολόγια, Φάκελος Προσωπικού, Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Πιστοποιητικά Σπουδών & Τίτλοι Εγγραφής, Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Διδακτιριακά, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο Αλ/φίας Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων, Απολογισμοί, Βιβλίο Ημερήσιας Λειτουργίας, Φάκελος Στοιχείων Σχολικής Επιτροπής, Περιοδικά και Βιβλία, Σφραγίδες, Σχολική Σημαία

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου (Ηράκλειο)

Αρχείο Α΄ Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 162
 • Αρχείο
 • 1976-1983

Mαθητολόγια, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Ανεξεταστέων και Κατατακτηρίων, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

Α΄ Μέση Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 332