Εμφανίζει 332 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ηράκλειο (Κρήτη)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Κοινότητος Πατσίδερου, Δήμου Μινώα Πεδιάδος

 • GR GRGSA-IRA RLA. 8
 • Αρχείο
 • 1914-1999

Αλληλογραφία, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, νομοθετικά έντυπα, εκλογικοί κατάλογοι, βιβλία, προϋπολογισμοί, περιοδικά, μητρώα υποζυγίων, έγγραφα για τον Ο.Γ.Α. κ.λπ.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Κοινότητα Πατσίδερου

Αρχείο Τοπικής Κοινότητας Σάρχου Δήμου Μαλεβιζίου

 • GR GRGSA-IRA RLA. 4.1, 4.2
 • Αρχείο
 • 1912-1998

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό πρωτόκολλο, Βιβλία αποφάσεων και πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία Δηµοτολογίου, Ιδρυτικά στοιχεία, Όρια, Πρόεδροι κοινότητας, Λειτουργία Συμβουλίων, Προσωπικό, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί, Έπιπλα και Σκεύη, κινητή και ακίνητη Περιουσία, βοσκότοποι-δάση, Δηµοτολόγια, Μητρώα Αρρένων & Στρατολογία, Φόροι, τέλη, δικαιώµατα, Ύδρευση-Άρδευση, Φωτισµός, Αποχέτευση, Υγειονοµική Υπηρεσία, Πρόνοια, Σύλλογοι, Οδοποιία, Γέφυρες, Υπόνοµοι, Αναμπελώσεις, Δηµόσιες Υπηρεσίες, Ληξιαρχείο, Ιδρύµατα και Αστυνομικές Αρχές, Άδειες Εισαγγελέων, Ιατρικά πιστοποιητικά, Αλληλογραφία, διπλότυπα χρηματικών ενταλμάτων, Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Εξισωτική αποζημίωση, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας ελαιοκτηµάτων, άδειες καταστημάτων, Συμβούλια περιοχής, Βιβλίο Μητρώου υποζυγίων, Βιβλίο καρτελών παραγωγής 1957-1961 Ν.Δ. 3570/1956, αναδιάρθρωση χοντρολιάς, πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών, Τοπογραφικά, Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας, εκλογές, Αποφάσεις Προέδρου, Φάκελοι έργων

Δήμος Μαλεβιζίου, Τοπική Κοινότητα Σάρχου

Αρχείο Δήμου Τεμένους

 • GR GRGSA-IRA RLA. 3
 • Αρχείο
 • 1928-2002

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας κοινοτήτων Κανλί Καστελίου, Προφήτου Ηλία, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας πολιτιστικής εταιρείας, Βιβλία αποφάσεων Κοινότητος και πρωτοβάθμιας επιτροπής Κανλί Καστελίου, Βιβλία αποφάσεων και πρακτικών συνελεύσεων των κοινοτήτων Αγ. Σύλλα, Προφήτη Ηλία, Δουρβουτζή και Κυπαρισσίου, Μητρώα αρρένων κοινoτήτων Αγίου Σύλλα, Προφήτου Ηλία, Κυπαρίσσου, Γενικά Μητρώα Δημοτών -Δημοτολόγια κοινότητος Αγίου Σύλλα, Βιβλίο μητρώου υπαλλήλων Κοινότητος Προφήτου Ηλία, Μητρώο ομογενών εξωτερικού, Μητρώο θηλέων, Μητρώο απογραφής ίππων, φορβάδων, ημιόνων, Βιβλίο καταχωρήσεως προσφυγών Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κανλί Καστελίου, Βιβλίο πληθυσμού κοινότητος Κυπαρισσίου, Βιβλίο προσωπικής εργασίας της Κοινότητος Προφήτου Ηλία, Βιβλία πιστοποιητικών κοινότητας Κανλί Καστελίου, Ερμηνεία της νομοθεσίας των ΟΤΑ, Οικονομικά, Καθολικά, Βιβλίο πρακτικών εσόδων-εξόδων σχολείων, Βιβλία έργων - επίπλων και υλικών - ημερομισθίου προσωπικού της κοινότητος Προφήτου Ηλία, Καταγραφή Επαναστατικού αρχείου Αρχανών, Ιστορικά στοιχεία μάχης στο Κανλί Καστέλι, Μετονομασίες, Όρια κοινοτήτων Κανλί Καστελλίου και Δουρβουτζή, Καταγραφή Πρόεδρων και μελών κοινότητος Κανλί Καστέλι, Εκδόσεις, Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Φωτογραφικό αρχείο, Τοπογραφικά διαγράμματα, Χάρτες της περιοχής του Προφήτη Ηλία, Πρόγραμμα "Cultour Med", Ημερολόγια Δήμου - καρτ ποστάλ, αποκόμματα εφημερίδων, Ευρετήριο ονομάτων και γεγονότων

Δήμος Τεμένους

Αρχείο Δήμου Αλικαρνασσού

 • GR GRGSA-IRA RLA. 2
 • Αρχείο
 • 1938-1964

Αιτήσεις δημοτών και αντίγραφα πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης

Δήμος Νέας Αλικαρνασσού

Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA RLA. 1.1, 1.2
 • Αρχείο
 • 1972-1989

Χρηματικά εντάλματα, Γραμμάτια & Διπλότυπα παραλαβής και εισπράξεων, Αποδεικτικά εισπράξεως, Αποσπάσματα εισπρακτόρων Νεκροταφείου, Σφαγείων, Αγροκηπίου

Δήμος Ηρακλείου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρχείο συμβολαιογράφου Ηρακλείου Γεωργίου Ιατράκη

 • GR GRGSA-IRA NOT. 83
 • Αρχείο
 • 1928-1962

Συμβολαιογραφικές Πράξεις, Ευρετήρια, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Στατιστικής, Βιβλία Αλληλογραφίας, Βιβλία Απογράφων, Βιβλίο Διεκπεραιώσεως

Ιατράκης, Γεώργιος

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Λ. Χερσονήσου

 • GR GRGSA-IRA MTG. 4
 • Αρχείο
 • 1881-1974
 • Δήμου Επισκοπής: Ευρετήριο Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Βιβλία Εκθέσεων, Μεριδολόγια, Βιβλία Μεταγραφών,Βιβλία Μεταγραφών των μεταφρασθέντων εγγράφων, Βιβλίο Μεταγραφών & Μεταφράσεων, Βιβλία Υποθηκών,
 • Δήμου Καλού Χωριού: Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλίο Εκθέσεων,
 • Δήμου Λαγκάδος: Ευρετήριο Μερίδων, Μεριδολόγια, Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλίο Μεταφράσεων, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών,
 • Γενικά: Βιβλία Διεκδικήσεων, Βιβλίο Ευρετήριο Γενικό Δανειστών, Βιβλία Εισερχομένων 8 Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλία Καταχωρήσεων, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλίο Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Τελών & Δικαιωμάτων, Βιβλία Υποθηκών,
 • Υποθηκοφυλακείου Καλού Χωριού: Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλία Καταχωρήσεων, Βιβλία Υποθηκών (στην παλαιοτουρκική)

Υποθηκοφυλακείο Λιμένα Χερσονήσου

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Αρχανών

 • GR GRGSA-IRA MTG. 2, 2.1
 • Αρχείο
 • 1880-1967
 • Δήμου Αρχανών: Bιβλία Yποθηκών, Γενικά Eυρετήρια Yποθηκών, Bιβλία Mεταγραφών, Bιβλία μεταφρασθέντων τουρκικών εγγράφων, Eυρετήρια Mεταγραφών, Bιβλία Eκθέσεων, Bιβλία Mερίδων, Δήμου Δαφνών: Bιβλία Yποθηκών, Γενικά Eυρετήρια Yποθηκών, Bιβλία Mεταγραφών, Bιβλία μεταφρασθέντων τουρκικών εγγράφων, Bιβλία Eκθέσεων, Bιβλία Mερίδων,
 • Δήμου Ηρακλείου: Bιβλία Yποθηκών, Γενικό Eυρετήριο Yποθηκών, Bιβλίο Mεταγραφών,
 • Δήμου Aγίων Παρασκιών: Bιβλίο Yποθηκών, Eυρετήριο Yποθηκών, Bιβλίο Mερίδων, Γενικό Eυρετήριο Mερίδων,
  Γενικά: Bιβλία Στατιστικής, Bιβλία Στατιστικής Mεταγραφών, Bιβλία Eισαγωγής εγγράφων και εισπράξεως τελών και δικαιωμάτων, Γενικό Aλφαβητικό Eυρετήριο, Eυρετήριο Kαταχώρισης Δανειστών, Πρωτόκολλο πράξεων του υποθηκοφύλακα Γ. Aνδρουλάκη, Πρωτόκολλο καταγραφής βιβλίων, σκευών, “δούναι και λαβείν” του Yποθηκοφυλακείου, Πρωτόκολλο πράξεων του δικαστικού κλητήρος Aλεξ. Mανουσάκη, Kατάλογος των μουσουλμανικών γαιών του χωριού Kάτω Aρχανών και του χωριού Kαρκαδιωτίσσης Tεμένους, Πρωτόκολλα διεκπεραίωσης αλληλογραφίας και καταγραφής των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αρχανών), Eυρετήρια των εισαγομένων Πολιτικών Δικογραφιών του Ειρηνοδικείου Αρχανών,
  Φάκελοι: Aιτήσεις Eγγραφής και Περιλήψεις Eγγραφής Yποθηκών, Κατασχέσεις δι’ Eπιταγών, Aλληλογραφία Yποθηκοφυλακείου Aρχανών, (υποθηκοφύλακες: N. Xριστινίδης, N. A. Mαυρογιάννης), Πληροφορίες και Πιστοποιητικά, Δικογραφίες Πλειστηριασμών

Υποθηκοφυλακείο Αρχανών

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Καστελλίου

 • GR GRGSA-IRA MTG. 1
 • Αρχείο
 • 1881-1964
 • Δήμου Αγίων Παρασκιών: Ευρετήριο Μεταγραφών, Μεριδολόγια, Βιβλίο Εκθέσεων, Βιβλία Υποθηκών,
 • Δήμου Καστελλίου: Ευρετήρια Μεταγραφών, Μεριδολόγια, Βιβλία Μεταφράσεων Μεταγραφών, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών,
 • Δήμου Παναγιάς: Ευρετήρια Μεταγραφών, Γενικά Ευρετήρια, Μεριδολόγια, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλίο Δανείων Καλλιέργειας, Βιβλίο Περιλήψεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών,
 • ΓΕΝΙΚΑ: Ευρετήριο Οφειλετών Υποθηκών, Ευρετήριο Μεταγραφών Γενικό, Μεριδολόγια, Βιβλίο Μεταφράσεων, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Διεκδικήσεων, Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών στην Παλαιοτουρκική, Βιβλία Περιλήψεων Υποθηκών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Στατιστικής Δανείων, Βιβλίο Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλία Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Τελών & Δικαιωμάτων, Βιβλία Υποθηκών, αιτήσεις

Υποθηκοφυλακείο Καστελλίου

Αρχείο Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA JUS.8, 8.1
 • Αρχείο
 • 1914-1931

Αποφάσεις, Βουλεύματα, Πράξεις Προέδρου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών

Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Πρωτοδικείου Ηρακλείου και (Ειδικού Δικαστηρίου)

 • GR GRGSA-IRA JUS.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
 • Αρχείο
 • 1848-1989
 • Πρωτοδικείου: Δικογραφίες, Πρωτόκολλα Ποινικών αποφάσεων, Πολιτικές αποφάσεις, Δικογραφίες Μονομελούς & Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Δικογραφίες εκούσιας Μονομελούς & Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Αιτήσεις διαταγών πληρωμής, Εφέσεις Μονομελούς & Πολυμελούς, Εφέσεις εργατικές, Ανακοπές ερημοδικίας Πολυμελούς -Μονομελούς, Ανακοπές Ειρηνοδικείου-Μονομελούς -Πολυμελούς, Δικογραφίες κατ' αποφάσεων Ειρηνοδικείου, Απαλλοτριώσεις Γουρνών (Επιτροπή Ν 2000/52), Εργατικά αναβλητικά πρακτικά, Πράξεις Προέδρου-προσημειώσεις, Αναγγελίες-εφέσεις-έγγραφα Προέδρου, Δικογραφίες Προέδρου-Διαταγές, Δικογραφίες Εφετείου Κρήτης, Εργατικές αποφάσεις, Ασφαλιστικά, Μισθωτικές, Τακτική Μονομελούς, Κλήσεις, Ευρετήριο Αποφάσεων Ν. 1323/49, Ακυρ. Αγωραπωλησίας, Αποφάσεις και Αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων, Πολιτικά Πρακτικά, Εκθέσεις Πρακτικών, Αποφάσεις Δικαστικού Συμβουλίου Πρωτοδικών,Πρακτικά Μονομελούς, Βιβλία νομικού περιεχομένου, Βιβλίο Ορκοδοσίας.
 • Ειδικού Δικαστηρίου Ηρακλείου: Πρακτικά , αποφάσεις, Βουλεύματα, Ευρετήριο αποφάσεων

Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Χερσονήσου / Καλού Χωριού Πεδιάδος

 • GR GRGSA-IRA JUS.6, 6.1, 6.2, 6.3
 • Αρχείο
 • 1895-1969

Ποινικά Πρακτικά, Ποινικές Αποφάσεις, Πολιτικά πρακτικά και Αποφάσεις, Δικογραφίες, Μικροδιαφορές, Πολιτικές εκθέσεις, Αποφάσεις Αγροτικών Χρεών, Ειρηνοδικείο Καλού Χωριού: Πρακτικά και Αποφάσεις.

Ειρηνοδικείο Χερσονήσου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αρχανών

 • GR GRGSA-IRA JUS.5, 5.1
 • Αρχείο
 • 1884-1969

ΒΙΒΛΙΑ:Ευρετήρια-Πρωτόκολλα-Πινάκια Μικροδιαφορών, Ευρετήριο Πολιτικών Αγωγών, Πινάκια Πολιτικών Υποθέσεων, Πρωτόκολλα Πολιτικών Δικογραφιών, Πρωτόκολλο Εισερχομένων-Εξερχομένων, Πρωτόκολλα Αποφάσεων και Πρακτικών, Βιβλίο Πολιτικών Αποφάσεων, Βιβλίο Αναψηλαφίσεων κατά Πολιτικών Αποφάσεων, Βιβλίο Εφέσεων κατά Εργατικών Αποφάσεων, Βιβλίο Αναιρέσεων κατά Εργατικών Αποφάσεων, Βιβλία Εμφανιζομένων Μαρτύρων και Κατηγορουμένων, Βιβλίο Λιπομαρτύρων, Βιβλίο Καταχωρήσεως Εκλογέων, Βιβλία Κλήσεων, Βιβλίο Επιδόσεως Κλητήρα Αρχανών, Βιβλία Διπλοτύπων Δικαστικών Τελών, Βιβλίο Πράξεων Ειρηνοδίκου, Λογιστικό Βιβλίο, Κατασχέσεων, Απολογισμού, Αποσκευών κλπ, Απογράφων, Διεκπεραιώσεως, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εκθέσεων, Ευρετήριο - Πρωτόκολλο Αγροτικών Χρεών, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. Συνεταιρισμού Οινοπαραγωγών, Εκτελέσεως των Ποινικών Αποφάσεων, Πινάκιο Ποινικών Υποθέσεων, Πρωτόκολλο Συντασσομένων Δελτίων Ποινικού Μητρώου, Φόρου Επιτηδεύματος Δικηγόρων, Ανακοπών & Εφέσεων, Καταδικαστικών Αποφάσεων, Πρακτικών Ποινικών, Πρόχειρα Πρωτόκολλα – Σημειώσεις, Ημερολόγιο. ΤΟΜΟΙ/ ΦΑΚΕΛΟΙ:Πρακτικά & Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Πολιτικά Πρακτικά & Αποφάσεις, Πολιτικές Δικογραφίες, Αλληλογραφία, Εκθέσεις & Πρακτικά, Πρακτικά Ορκωμοσιών, Εκλογικά, Πρακτικά και Αποφάσεις - Δηλώσεις Αγροτικών Χρεών, Ποινικές Αποφάσεις, Ποινικές Δικογραφίες, Μικροπταίσματα

Ειρηνοδικείο Αρχανών

Αρχείο Πταισματοδικείου Βιάννου

 • GR GRGSA-IRA JUS.2
 • Αρχείο
 • 1890-1949

Ποινικά Πρακτικά, Ποινικές Aποφάσεις, Πρωτόκολλο Aποφάσεων των επ' αυτοφώρω Πταισμάτων, Mικροπταισματικαί Aποφάσεις του Πταισματοδικείου Bιάννου, Mικροπταισματικές δικογραφίες, Eυρετήριο των Ποινικών Aποφάσεων, Ποινικές δικογραφίες, Στατιστικό βιβλίο Πταισματοδικείων, Γραμμάτια παραλαβής βεβαιώσεως ποινικών αποληψίμων Δημοσίου Tαμείου Hρακλείου

Πταισματοδικείο Βιάννου

Αρχείο Πταισματοδικείου Χερσονήσου

 • GR GRGSA-IRA JUS.16
 • Αρχείο
 • 1899-1969

Δικογραφίες Πταισμάτων, Βιβλία Ποινικών Αποφάσεων, Βιβλία Αποφάσεων Αυτοφώρων, Βιβλία Αποληψίμων, Βιβλία Ερήμην Αποφάσεων, Βιβλία Αναβλητικών Αποφάσεων, Βιβλία Εφέσεων, Βιβλία Ανακοπών κατ' Αποφάσεων

Πταισματοδικείο Χερσονήσου

Αρχείο Κακουργιοδικείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA JUS.15
 • Αρχείο
 • 1927-1975

Βιβλία Αποφάσεων, Πρωτόκολλο Κακουργοδικείου, Αποφάσεις Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου

Κακουργοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών

 • GR GRGSA-IRA JUS.14, 14.1, 14.2, 14.3
 • Αρχείο
 • 1946-2006

Τμήμα μηνύσεων Εισαγγελίας Ηρακλείου:Βιβλία Μηνύσεων, Ευρετήρια Βιβλίων Μηνύσεων, Βιβλία Μηνύσεων επί ζωοκλοπής, Βιβλία πρωτοεισάκτων παραγγελιών αστυνομικών αρχών, Δικογραφίες
Τμήμα Προσδιορισμού Εισαγγελίας Ηρακλείου:Βιβλία Προσδιορισμού
Α) Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου: Βιβλίο Λιπομαρτύρων, Βιβλίο κλήσεων Μονομελούς-Τριμελούς , Βιβλία αυτοφώρων, Βιβλία αναβλητικών,
Β) Τριμελούς Πλημ/κείου Ηρακλείου: Βιβλίο Ανακοπών-Λιπομαρτύρων Μονομελούς και Τριμελούς
Τμήμα Γραμματείας Εισαγγελίας Ηρακλείου
Βιβλίο Διορισμού Προσωρινού Επιτρόπου, Φάκελοι Ψυχοπαθών

Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου

Αρχείο Πταισματοδικείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA JUS.13
 • Αρχείο
 • 1915-1994

Τόμοι αποφάσεων, Βιβλία: Αποληψίμων, Αλληλογραφίας & Διεκπεραίωσης Εγγράφων, Ερήμην Αποφάσεων, Αναβλητικών Αποφάσεων, Εφέσεων, Απογράφων, Λιπομαρτύρων, Μισθολογίων, Αιτήσεων, Κατασχέσεων

Πταισματοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA JUS.12
 • Αρχείο
 • 1914-1968

Πολιτικές Αποφάσεις, Πολιτικά Πρακτικά, Αποφάσεις Εξώσεων, Αποφάσεις και Πρακτικά Αγροτικών Χρεών, Εκθέσεις και Πράξεις, Μικροδιαφορές: Αναβληθείσες - Ματαιωθείσες Μικροδιαφορές, Σχετικά Μικροδιαφορών, Αιτήσεις Εξαιρέσεως Μικροδιαφορών, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Ευρετήριο Αποφάσεων Μικροδιαφορών, Αγωγές/Αιτήσεις, Πολιτικές Δικογραφίες, Κοινοποιημένα Δικόγραφα, Εκθέσεις Αγροτικού Αδικήματος, Αγροτικές Δηλώσεις, Αγροτικές Αποφάσεις, Αιτήσεις προς Εισαγγελέα, Αποφάσεις Ειρηνοδικείου, Αποσπάσματα Εισπράξεων, Διαγραφείσες Ανακοπές, Εισαγωγές, Καταστάσεις Ενιαίου Μισθολογίου

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 332