Εμφανίζει 72 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κομοτηνή (Ροδόπη)
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 1ου Γυμνάσιου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU012.01
 • Αρχείο
 • 1975-1999

Βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, αλληλογραφίας επί αποδείξει, εμπιστευτική αλληλογραφία- ημερολόγιο σχολείου - ποινολόγιο - πρωτόκολλο δικαιολόγησης απουσιών - μαθητολόγιο - βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών - βιβλίο πράξεων συλλόγου - βιβλίο σχολικής επιτροπής - βοηθητικό ειδικού ελέγχου - πρωτόκολλο αλληλογραφίας - βιβλία διδασκόμενης ύλης - βιβλία φοιτήσεως - φάκελος εξετάσεων (θέματα) - φάκελος εσόδων/εξόδων - φάκελος προγραμματισμού διδασκαλίας - φάκελος εξωδιδακτικής εκδηλ. - τίτλοι σπουδών φακ. 21 - βιβλίο εργασιών - βιβλίο κατατακτήριων εξετάσεων

1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

Αρχείο 1ου Λυκείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU017.01
 • Αρχείο
 • 1977-1997 (1980-1990)

Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτοκόλλου, γραπτών δοκιμίων, θεμάτων εξετάσεων.

1ο Λύκειο Κομοτηνής

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU005.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, σχολικής εφορείας, φοιτήσεως, διδασκόμενης ύλης, εσόδων-εξόδων, επετηρίδας μαθητών, απολυτήρια Δημοτικού, εκδόσεις οικολογικής ομάδας.

2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

Αρχείο 2ου Λυκείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU019.01
 • Αρχείο
 • 1980-1998 (1991-1998)

Ημερολόγιο λειτουργίας, φάκελος εσόδων-εξόδων 1990, βιβλίο φοιτήσεως (απουσιολόγια), βιβλία διδασκόμενης ύλης.

2ο Λύκειο Κομοτηνής

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU013.01
 • Αρχείο
 • 1976-1999 (1976-1994)

Μαθητολόγια, Βιβλία πρωτοκόλλου, πιστοποιητικών σπουδής, γενικού ελέγχου.

Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Κομοτηνής

Αρχείο 3ου Λυκείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU004.01
 • Αρχείο
 • 1986 - 1990

Βιβλία πρωτοκόλλου, πράξεων διευθυντή, επιβολής κυρώσεων, πρακτικού σχολικού συμβουλίου.

3ο Λύκειο Κομοτηνής

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU011.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1998

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων προσωπικού, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, βιβλίο πράξεων σχολικών εφοριών, βιβλίο υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φάκελος κατατακτήριων εξετάσεων, φάκελος εσόδων/εξόδων, απολογισμός σχολικού έτους 1973.

4ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU014.01
 • Αρχείο
 • 1954-1987 (1970-1980)

Βιβλία πρωτοκόλλου, πιστοποιητικών σπουδής, πράξεων προσωπικού, ταμείου, πράξεων σχολικής εφορείας

2ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.)

Αρχείο Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 2010

Περιλαμβάνονται πληροφορίες για εργαζομένους, τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, την ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων στην ορεινή Ροδόπη κ.ά.

Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής

Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1980

Βιβλία πρωτοκόλλου, Πιστοποιητικών Σπουδής, Ειδικού Ελέγχου, Πρακτικών, Πράξεων Σχολικής Εφορείας.

Γυμνάσιο Θηλέων Κομοτηνής

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD ADM030.01
 • Αρχείο
 • 2008-2010

Αποχαρακτηρισμοί εκτάσεων από το δασαρχείο.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κομοτηνής

Αρχείο Δήμου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD MUN001.04
 • Αρχείο
 • 1928-2008 (1994-2008)

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό από το Γραφείο Τύπου (δελτία τύπου, εφημερίδες, περιοδικά της Κομοτηνής και της Θράκης) και το Ληξιαρχείο.

Δήμος Κομοτηνής

Αρχείο Δήμου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD MUN001.02
 • Αρχείο
 • 1984-2002

Δημοτικά έργα (συντήρηση κτιρίων, αναπλάσεις πλατειών και δρόμων, φωτισμός, αθλητικά έργα), πρόγραμμα φιλοξενίας Σέρβων μαθητών.

Δήμος Κομοτηνής

Αρχείο Δήμου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1995-2002 (1999-2002)

Υπηρεσιακά έγγραφα (πιστοποιητικά, άδειες, κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων, προσκλήσεις δημοτικού συμβουλίου, ΠΣΕΑ).

Δήμος Κομοτηνής

Αρχείο Δήμου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD MUN001.03
 • Αρχείο
 • 1996-2002

Βιβλία πρωτοκόλλου και έγγραφα του Ληξιαρχείου Κομοτηνής (πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, θανάτου).

Δήμος Κομοτηνής

Αρχείο Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 • GRGSA-ROD ADM027.01
 • Αρχείο

Τουριστική προβολή, μνημεία, ιμαρέτ Κομοτηνής.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

 • GRGSA-ROD ADM019.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 1980

Το αρχείο περιλαμβάνει προσωπικούς φακέλους ιατρών, πρακτικά αποφάσεων, έγγραφα του Νοσοκομείου Κομοτηνής, κ.ά.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

Αρχείο Δικαστικών Φυλακών Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1944-1974

Ευρετήρια κρατουμένων, βιβλία καταδίκων, ποινολόγια, ατομικοί φάκελοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD JUS004.03
 • Αρχείο
 • 1924-1966

πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά, εκθέσεις, ένορκες βεβαιώσεις, πράξεις, μικροδιαφορές.

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1946-1955

Αποφάσεις και πρακτικά, πολιτικές εκθέσεις, βεβαιώσεις, αγωγές.

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής

Αρχείο Επαγγελματικού Λυκείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU008.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 1986

Μαθητολόγιο, πρωτόκολλο, ημερολόγιο σχολείου, βιβλίο πράξεων συλλόγου καθηγητών, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Επαγγελματικό Λύκειο Κομοτηνής

Αρχείο Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κομοτηνή)

 • GRGSA-ROD REL001.01
 • Αρχείο
 • 1929-1985 (1929-1954)

Βιβλία συνεδριάσεων ενοριακής επιτροπής, γεννήσεων, βαπτίσεων.

Εκκλησία της Ελλάδος, Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής , Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κομοτηνή)

Αρχείο Κέντρου Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Τ.Ε.) Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1978 - 1987

Βιβλία πράξεων συλλόγου καθηγητών, πράξεων εφορευτικής επιτροπής, ωρολόγια προγράμματα, αναλυτικά προγράμματα.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Κέντρο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Λέσχης Κομοτηναίων

 • GRGSA-ROD BLA002.01
 • Αρχείο
 • 1945-2015

Φάκελος εκδηλώσεων, οικονομικά στοιχεία, πρακτικά, ψηφίσματα, αφιερώματα του τύπου.

Λέσχη Κομοτηναίων

Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα

 • Αρ.Εισ. 372
 • Αρχείο
 • 1891-1953

Γενεαλογικά κείμενα του Νικολάου Πλαστήρα· βιογραφικό κείμενο του Γεωργίου Βεντήρη για τον Νικόλαο Πλαστήρα με τίτλο «Ο Έλλην Πρωθυπουργός» (1945).
Προσωπικά έγγραφα: πλαστό διαβατήριο με το ψευδώνυμο Νικόλαος Στήβας (1934), που χρησιμοποίησε μετά το κίνημα του 1933· άδειες μετακίνησης εκδεδομένες από τις γερμανικές αρχές κατοχής στο Παρίσι (1941).
Γενική αλληλογραφία (1910-1953): επιστολές των Γεωργίου Βεντήρη, Αλέξανδρου Ζάννα, Νικολάου Δέα, Π. Κατσώτα, Έλενας Βενιζέλου, Θαλή Τσιριμώκου, Σωτηρίου Ζάννα, Οδυσσέα Παπαμαντέλου, Περικλή Αργυρόπουλου, Εμμανουήλ Τσουδερού, Πατριάρχη Αθηναγόρα, καθώς και πολλών άλλων φίλων ή πολιτών προς τον Νικόλαο Πλαστήρα (1935-1953). Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα προς τον Νικόλαο Πλαστήρα για την ανάληψη της πρωθυπουργίας το 1950· σχέδια επιστολών και απαντήσεις του Νικολάου Πλαστήρα προς διαφόρους, κυρίως πολιτικού περιεχομένου (Γεωργίου Βεντήρη, Αλέξανδρου Ζάννα) εκ των οποίων και μία επιστολή των: Νικολάου Πλαστήρα, Γεωργίου Παπανδρέου και Εμμανουήλ Τσουδερού προς τον Σοφοκλή Βενιζέλο.
Οικογενειακή αλληλογραφία (1924-1953): επιστολές του Νικολάου Πλαστήρα προς τη μητέρα του και τα αδέλφια του.
Υπομνήματα και αναφορές φυσικών και νομικών προσώπων ή οργανισμών υποβληθέντα στον Νικόλαο Πλαστήρα κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του (1944-1945, 1950).
Δηλώσεις, συνεντεύξεις και εκφωνηθέντες λόγοι του Νικολάου Πλαστήρα (1945-1950).
Ποιήματα και στιχουργήματα αφιερωμένα στον Νικόλαο Πλαστήρα.
Εκλογικά: ιδρυτικά της Ε.Π.Ε.Κ. (1949)· καταστατικό· διακήρυξη προγραμματικών κατευθύνσεων (1953)· εκλογικοί συνδυασμοί, στατιστική μελέτη εκλογικών αποτελεσμάτων, προεκλογικές αφίσες (1951-1952).
Χάρτες πολιτικοί, τοπογραφικοί, επιτελικοί (π. 1926-1944). Εφημερίδες.
Φάκελος με διάφορα έγγραφα του Κωνσταντίνου Μπουμπάρα: τετράδιο σημειώσεων, ημερολογιακές καταγραφές οικογενειακών συμβάντων (1891-1953)· σημαντικά ιστορικά γεγονότα· καταγραφές δικαστικών αγωγών.

Πλαστήρας, Νικόλαος

Αρχείο Νοσοκομείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1960

Το αρχείο περιλαμβάνει κατάστιχα νοσηλευομένων, μητρώα ασθενών, φάκελο λυτών εγγράφων, βιβλία θανόντων κ.ά.

Νοσοκομείο Κομοτηνής

Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU010.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1974

Έκθεση λειτουργίας, κανονισμοί - μέτρα καταπολέμησης αναλφαβητισμού, μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι σπουδών, φάκελοι ημερησίου ελέγχου, τίτλοι εγγραφής, εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, έκθεση λειτουργίας, γραπτά δοκίμια.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής

Αρχείο Οικονομικού Γυμνασίου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 1977

Μαθητολόγια, Βιβλίο, Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Οικονομικό Γυμνάσιο Κομοτηνής

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1996 - 2005

Διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αρχείο Σχολής Αστυφυλάκων

 • GRGSA-ROD EDU026.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1966

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αστυνομική Ακαδημία , Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Αρχείο Σχολής Αστυφυλάκων

 • GRGSA-ROD EDU026.02
 • Αρχείο
 • 1930

Το αρχείο περιέχει φακέλους λυτών εγγράφων και φωτογραφικό υλικό.

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αστυνομική Ακαδημία , Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Αρχείο Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU026.03
 • Αρχείο
 • 1930-1977

Το αρχείο περιλαμβάνει προσωπικούς φακέλους χωροφυλάκων, ποινικές υποθέσεις, μητρώα χωροφυλάκων, διοικητικά έγγραφα της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, φακέλους σχετικά με την αδειοδότηση προβολής κινηματογραφικών και θεατρικών έργων κ.ά.

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αστυνομική Ακαδημία , Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Αρχείο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU009.01
 • Αρχείο
 • 1986 - 1998

Βιβλία φοίτησης, βιβλία διδασκόμενης ύλης, πρωτόκολλο δικαιολόγησης απουσιών, ημερολόγιο σχολείου, βιβλίο εσόδων-εξόδων, απολογισμός έκδοση Περιβαλλοντικής Ομάδας "Σπήλαια Θράκης".

Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Κομοτηνής

Αρχείο Τεχνικού Λυκείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU007.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 1985

Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, πρωτόκολλο, βιβλίο επιβολής κυρώσεων, βιβλίο πράξεων συλλόγου καθηγητών.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Τεχνικό Λύκειο Κομοτηνής

Ιδιωτικό Αρχείο Ιωάννη Βάρσου

 • GRGSA-ROD COL021.01
 • Αρχείο
 • 1930 - 2009

Πολεμικό ημερολόγιο Τρίτου Τάγματος / 29ου Συντάγματος Πεζικού Κομοτηνής.

Βάρσος, Ιωάννης

Συλλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2010 (Ν. Ροδόπης)

 • GRGSA-ROD COL022.01
 • Αρχείο
 • 2010

Εκλογικοί συνδυασμοί υποψηφίων για το νομό Ροδόπης (στους Δήμους Κομοτηνής, Σαπών-Μαρώνειας, Ιάσμου) και την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, τοπικός Τύπος για τις εκλογές.

Υποψήφιοι, εκλογών

Συλλογή φύλλων εφημερίδων Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD PRS006.01
 • Αρχείο
 • 1961-1990

Συλλογή φύλλων εφημερίδων Κομοτηνής: Ακριτική Φωνή, Ελεύθερο Βήμα, Η Πατρίδα, Κομοτηνή, Ο Προοδευτικός, Ο Χρόνος, Πρωΐα.

Τύπος Κομοτηνής