Εμφανίζει 4 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ανκόνα (Ιταλία) Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Ancona [Ανκόνα]
Ancona [Ανκόνα]
Αρχείο οικογένειας Δουρούτη
Αρχείο οικογένειας Δουρούτη
Επιστολές Παλαιών Πατρών Γερμανού
Επιστολές Παλαιών Πατρών Γερμανού
Συλλογή Περικλή Ζερλέντη (Κ36-Κ43)
Συλλογή Περικλή Ζερλέντη (Κ36-Κ43)