Εμφανίζει 323 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ημαθία (Νομός)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Τύπος Γενικά

 • GR PRS008.01
 • Αρχείο
 • 1990-2011

Αποκόμματα εφημερίδων με δημοσιεύματα για τα Αρχεία, τοπική ιστορία, λαογραφία κλπ. Περιλαμβάνει : α) άρθρα εφημερίδων της Βέροιας 1990-1991, 2003-2011 σχετικά με την αρχή λειτουργίας του Αρχείου, την μετονομασία του, το ζήτημα στέγασης, τις σημαντικές δωρεές, ευχαριστήρια από την υπηρεσία σε φορείς, εκδηλώσεις των Αρχείων, υπάρχον υλικό, τη διάλεξη για το αρχείο του Αλή Πασά, τους τουρκικούς κώδικες κ.α. Επίσης περιέχει άλλα άρθρα τοπικής ιστορίας, όπως οι Εφημερίδες της Βέροιας μέχρι το 1967, η πλημμύρα του 1935, το Μακεδονικό Ζήτημα και οι διακρίσεις των Γ. Αλεξιάδη και Γ. Ταϊπλιάδη, β) Αποκόμματα εφημερίδων με δημοσιεύματα για αρχαιολογικά και ιστορικά θέματα και χάρτες, 1990-1997 και 2003-2008. Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με : ημερίδα για την τυπογραφία και την ιστορία της περιοχής στο Βυζαντινό μουσείο, αρχαιολογικά ευρήματα, το Μουσείο στη Βεργίνα, το θάνατο του αρχαιολόγου Φώτη Πέτσα, την ύπαιθρο της Βέροιας κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, στα Οθωμανικά χρόνια και εκ των υστέρων, το "χαμάμ", την εξέγερση του 1822, τη Μικρασιατική εκστρατεία, τους Βεροιώτες νεκρούς του 1940, το έκτακτο Στρατοδικείο της Βέροιας κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, τους εκπαιδευτικούς της Αντίστασης, τους ευεργέτες Αναστάσιο Κάππο και Αικατερίνη Μπαρτζάνη Κάππου, το μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης στο παρελθόν, το κτήριο του παλιού Γυμνασίου και η Αντίδραση προτού γίνει Δημαρχείο και την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το Χιονίδη, γ) Άρθρα για τη μουσική και τη Λαογραφία της Μακεδονίας 1990-1991, 2004. Ο φάκελος περιέχει άρθρα που αφορούν Δημοτικά τραγούδια, παραδόσεις, κάλαντα, χορούς, έθιμα των τσιγγάνων, τον Όλυμπο, τον Αλιάκμονα, τα σήμαντρα, τον Αριστοτέλη, τον Ευριπίδη κλπ. Τα άρθρα είναι των Κοψαχείλη, ως επί το πλείστον, Θ. Γαβριηλίδη και Γ. Καρατσιώλη.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Ν. Ημαθίας

Χρονικά

 • GR PRS007.01
 • Αρχείο
 • 2008-(ανανεώνεται)

Περιοδική έκδοση του Νομού Ημαθίας με θέματα Ιστορίας και Λαογραφίας

Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Νομού Ημαθίας

Αρχείο Τοπικής Εφημερίδας Επίκαιρα

 • GR PRS003.01
 • Αρχείο
 • Ιαν-Μαϊ 2006

Περιλαμβάνει φύλλα της τοπικής εφημερίδας Επίκαιρα από Ιαν 2006 ως Μάιο 2006

Εφημερίδα ''Επίκαιρα''

Αρχείο τοπικής Εφημερίδας Λαός

 • GR PRS002.01
 • Αρχείο
 • Ιαν-Μαϊ 2006

Περιλαμβάνει φύλλα της τοπικής εφημερίδας Λαός από Ιαν 2006 ως και Μάιο 2006

Εφημερίδα ''Λαός''

Αρχείο τοπικής Εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ

 • GR PRS001.02
 • Αρχείο
 • Ιαν-Μαϊ 2006

Περιλαμβάνει φύλλα της τοπικής εφημερίδας Ημερησία από Ιαν 2006 ως και Μάιο 2006

Εφημερίδα ''Ημερησία''

Βακουφικοί κώδικες (Οθωμ.)

 • ORL002
 • Αρχείο
 • 1835 - 1911

Καταγραφές και αγοραπωλησίες βακουφικών κτημάτων στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Βέροιας και Χαλκιδικής, καταγραφές καταστημάτων και λουτρών, συντεχνιών, βακουφικών προσόδων.

Οθωμανική Αρχή

Αρχείο Κεντρικής Κτηματολογικής Υπηρεσίας (Οθωμ.)

 • ORL001
 • Αρχείο
 • 1830 - 1912

Στελέχη διπλοτύπων προσωρινών πιστοποιητικών μεταβιβάσεως βακουφικών γαιών που αφορούν τις διοικητικές περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Βέροιας.

Κεντρική Κτηματολογική Υπηρεσία (Οθωμ.)

Αρχείο Ιεροδικείου Βέροιας (Οθωμ.)

 • OJC005
 • Αρχείο
 • 1602 - 1882 (έτος Εγίρας 1011 - 1308)

Ιεροδικαστικές αποφάσεις, φιρμάνια, διαταγές, φορολογικές κατανομές.

Ιεροδικείο Βέροιας

Αρχείο Ιεροδικείου Βέροιας

 • GR OJC001.02
 • Αρχείο
 • 1602-1882

Αρχείο Ιεροδικείου Βέροιας: Συλλογή μικροφίλμ ιεροδικαστικών κωδίκων

Ιεροδικείο Βέροιας

Αρχείο Ιεροδικείου Βέροιας

 • GR OJC001.01
 • Αρχείο
 • 1602-1959 (Χρ. Κωδίκων: 1602-1882)

Πρόκειται για εκατόν είκοσι εννέα (129) κώδικες στην παλαιοτουρκική, οι οποίοι συνοδεύονται από 2 φακέλους με χειρόγραφα και δακτυλόγραφα μεταφράσεων κωδίκων που εκπονήθηκαν κατά τα έτη 1952-1959 και αφορούν τους κώδικες των αραβικών ετών 1049-1050

Ιεροδικείο Βέροιας

Αρχείο Μεταφραστικού Γραφείου Βέροιας

 • OCD010
 • Αρχείο
 • 1915 - 1953

7 φάκελοι μεταφράσεων τίτλων ιδιοκτησίας από διάφορα χωριά του καζά Βέροιας. Λυτά έγγραφα με μεταφράσεις τίτλων ιδιοκτησίας.

Μεταφραστικό Γραφείο Βέροιας

Αρχείο Κοινότητας Αγ. Γεωργίου (Δήμος Δοβρά)

 • GR MUN002.01
 • Αρχείο
 • 1914-2003

Περιέχει : 1) Πρωτόκολλο - Ευρετήριο και έγγραφα που αφορούν στο Ληξιαρχείο της Κοινότητας, 2) Έγγραφα που αφορούν στο Δημοτολόγιο (εγκύκλιοι, διαταγές, μεταβολές, ληξιαρχικές πράξεις, καταχωρίσεις οικογενειακών βιβλιαρίων, πρωτόκολλο, βιβλίο καταχωρίσεως τέκνων, μητρώο θηλέων, οικογενειακούς φακέλους, 3) Πρακτικά - αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, προσκλήσεις συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρακτικών - αποφάσεων κοινωνικού συμβουλίου, βιβλίο πράξεων Αγροτικού Συμβουλίου Γιαννίσης, αλληλογραφία, διάφορα θέματα υπόψη κοιν. συμβουλίου, 4) Οικονομικά Κοινότητας Αγ. Γεωργίου (έγγραφα που αφορούν στα έσοδα και έξοδα της Κοινότητας, προϋπολογισμοί - απολογισμοί, εγκρίσεις, πρακτικά, σχετική αλληλογραφία με Νομαρχία, βεβαιωθέντα έσοδα, φορολογία, κατανομή εσόδων, εκμισθώσεις κοινόχρηστων εκτάσεων, τέλη ύδρευσης - ΦΟΠ - τέλη αποχέτευσης - καθαριότητας - ακίνητης περιουσίας, τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, προσωπική εργασία, επιβολή δικαιώματος βοσκής, διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους οφειλετών, εγκύκλιοι - διαταγές, χρηματικοί κατάλογοι όλων των εσόδων, φόρος καπνού, χρηματικά εντάλματα, γραμμάτια είσπραξης, πιστώσεις, μισθοδοσία προσωπικού, πληρωμές δαπανών ΔΕΗ, δάνεια, ομολογιακά δάνεια, περί ηλεκτροδότησης της Κοινότητας και 19 βιβλία με το εξής περιεχόμενο (καταχωρίσεως χρηματικών ενταλμάτων, εισπρακτέων εσόδων, καταχωρίσεως αποφάσεων προέδρου, αποφάσεων πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών, εξόδων), 5) έγγραφα Αγροτικού Συνεταιρισμού της Κοινότητας που αφορούν στην αλληλογραφία, συνεταιρισμό, συνδικαλισμό, δωρεά ακινήτων, άδειες αυτοκινήτων, δελτία αποστολής ενταλμάτων, γραμμάτια, έγγραφα της ΑΤΕ, αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης, αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ, δελτία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής οπωροκηπευτικών, καταστάσεις προκαταβολών πληρωμής, ασφαλίσεως προσωπικού, δελτία εξαγωγής, τιμολόγια, παραχώρηση οικοπέδου στον ΟΤΕ, εφημερίδες και βιβλία : ημερησίων παραλαβών, κανονισμού λειτουργίας Συνεταιρισμού, πρόχειρου πρακτικού Διοικ. Συμβουλίου, αγοράς ενσήμων, διατακτικής διανομής αγαθών Γενικών Συνελεύσεων, Μητρώου Συνεταίρων, ημερολογίου καθολικού και ταμείου, 6) έγγραφα σχετικά με την εκτέλεση κοινοτικών έργων (μελέτες, προϋπολογισμοί, συμβόλαια, πιστοποιήσεις, πρακτικά συνεδριάσεως Κοινοτικού Συμβουλίου, αποφάσεις, Συμφωνητικά, πρωτόκολλα, δικαιολογητικά παραλαβής έργων, τοπογραφικά διαγράμματα, επιτροπές παραλαβής έργων - προμηθειών, φορολογικών διαφορών, Δημοπρασιών και δύο (2) βιβλία παρακολουθήσεων εκτελουμένων κοινοτικών έργων, 7) σαράντα ένα (41) βιβλία - πρωτόκολλα αλληλογραφίας, διεκπεραιώσεως, χορηγούμενων πιστοποιητικών για έκδοση ταυτοτήτων και λυτά έγγραφα με ποικιλία θεμάτων, 8) φάκελοι με αιτήσεις, πιστοποιητικά και αλληλογραφία, 9) έγγραφα που αφορούν στην ύδρευση και άρδευση, 10) έγγραφα σχετικά με εκλογικά θέματα (εκλογές προέδρου, αντιπροέδρου, Δημοτικές και Κοινοτικές, Νομαρχιακών Συμβούλων, βουλευτικές, ευρωεκλογές, Δημοψηφίσματα, ετήσιες τακτικές αναθεωρήσεις εκλογικών καταλόγων, αιτήσεις για εγγραφή και μετεγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, εκλογικά βιβλιάρια, αλληλογραφία σχετική με εκλογές, αποφάσεις, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι, πρακτικά και έγγραφα που αφορούν στο ΠΑΣΟΚ, 11) Κτηματολογικά (το κτηματολόγιο της Κοινότητας, αλφαβητικό ευρετήριο κτηματολογικού πίνακα, ευρετήριο κληρούχων Αγ. Γεωργίου, βιβλίο διανομής αναδασμού, κτηματολογικοί πίνακες, καθορισμός διοικητικών ορίων, παραχώρηση εκτάσεων, απαλλοτριώσεις, μεταβιβάσεις κυριότητας, διοικητικές αποβολές, ανταλλαγές οικοπέδων, επιτροπή απαλλοτριώσεων), 12) έγγραφα που αφορούν στον ΟΓΑ (ατομικοί φάκελοι, συνταξιοδότηση, επιδόματα, περίθαλψη, ανταποκριτής ΟΓΑ, πρωτόκολλα, αλληλογραφία, μητρώο συνταξιούχων, συνταξιοδότηση επαναπατρισθέντων, 13) θέματα προσωπικού (γραμματέα, κλητήρα, κοινοτικού εισπράκτορα), βιβλίο Μητρώου υπαλλήλων, αλληλογραφία, διαταγές, εγκύκλιοι, συνδικαλιστικά, 14) εκπαιδευτικά, 15) πρόνοιας (έγγραφα σχετικά με εράνους, λαχειοφόρους, ενίσχυση συλλόγων και σωματείων, συνταξιοδοτικά αναπήρων, θυμάτων πολέμου, οικονομική ενίσχυση απόρων, πιστοποιητικά απορίας, προτόκολλο αλληλογραφίας, 16) Υγειονομικά θέματα (δαμαλισμός κατοίκων, έξοδα νοσηλείας, υγειονομική υπηρεσία - έλεγχος, βιβλία (μητρώο ασφαλισμένων, δαμαλισμού), οικογενειακά βιβλιάρια ασθενείας, 17) Πολιτιστικά - εκδηλώσεις (περί τελετών - δεξιώσεων, επαίνων εκδρομών, ΕΟΕΧ, εκδηλώσεων προσκλήσεων, ομιλιών, σεμιναρίων, εθελοντών αιμοδοτών, 18) έγγραφα σχετικά με τον αθλητισμό (σωματεία, σύλλογοι, συνέδρια, χοροεσπερίδες, γυμναστήρια, αθλητικοί αγώνες, κανονισμοί, στατιστικά στοιχεία, προϋπολογισμοί, 19) έγγραφα σχετικά με την κοινοτική ανάπτυξη και τον τουρισμό (μέτρα καθαριότητας, περιβάλλοντος, δασικά θέματα, κυνηγετικά, τηλεπικοινωνιακά, ταχυδρομικά, συγκοινωνιακά, δραστηριότητες, σεμινάρια, λαϊκή επιμόρφωση, ηλεκτροδότηση, τουριστικά θέματα, 20) καλλιέργειες (θέματα που αφορούν στις διάφορες καλλιέργειες, επιδοτήσεις, δηλώσεις, καταπολέμηση εντόμων, ζώων, ασθενειών, αντιμετώπιση / αποζημιώσεις ζημιών, ζητήματα ΑΤΕ, εκπαίδευση αγροτών, ενοικιάσεις αγρών, απασχόληση εργατών, ομάδες εργασίας, γεωργοκτηνοτροφικές εκθέσεις, φυτώρια - θερμοκήπια, αρωματικά φυτά, επιδοτήσεις γεωργικών μηχανημάτων, χορήγηση βενζίνης κτλ, 21) Ιδρυτικά στοιχεία κοινότητας και στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία της (προτόκολλα παράδοσης - παραλαβής κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθορισμός διοικητικών ορίων, μετονομασίες θέσεων, τηλέφωνο, αλληλογραφία, 22) έγγραφα που αφορούν στα ΠΣΕΑ (εμπιστευτικό πρωτόκολλο, έκτακτες ανάγκες, αλληλογραφία κτλ.), 23) μπλοκ με τιμολόγια αγοράς και διπλότυπα βιβλίων παραγωγών, 24) εκκλησιαστικά ζητήματα (ανέγερση ναού, παραχώρηση οικοπέδου, αλληλογραφία κτλ.), 25) αγρονομικά ζητήματα (αγροφυλάκων, αγροτικών ζωνών κτλ.), 26) δασικά, κυνήγι, αναδασώσεις, υλοτόμηση, προστασία δασών, 27) έγγραφα που αφορούν στις απογραφές και στα στατιστικά (γεωργίας, κτηνοτροφίας, κατοικιών, αποθηκών, πληθυσμού, οικοτεχνίας, ατομικών καρτελών αγροτών, καταστημάτων, βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εμπορίου, διπλωμάτων οδήγησης, γεωργικών μηχανημάτων, αθλητικών χωρών, κοινότητας, ΕΟΤ, υδρωνυμιών επιστράτευσης, τάγματος εθνοφυλακής Νάουσας (ΤΕΝ), 28) έγγραφα που αφορούν στην κτηνοτροφία (εισαγωγή - εξαγωγή ζώων, πωλήσεις, πιστοποιητικά κυριότητας, δικαιώματα βοσκής, βουστάσια, ζημιές, επιδοτήσεις, δάνεια, τεχνητή γονιμοποίηση, προστασία, βοσκότοποι, αλληλογραφία, 29) έγγραφα που αφορούν στην ιθαγένεια, αποδημία, απαναπατρισμό (αλλοδαποί, αλληλογραφία, Διαβατήρια, πιστοποιητικά γεννήσεως, ιδιωτικά συμφωνητικά, λίστες ονομάτων αλλοδαπών για εργασία, 30) Μητρώα αρρένων, στρατολογικά (ετήσια μητρώα αρρένων, μεταβολές, εγκύκλιοι - διαταγές, πιστοποιητικά γεννήσεως, ελληνική ιθαγένεια, αιτήσεις - πιστοποιητικά, στρατολογικοί πίνακες και διάφορα σχετικά με την στρατολογία, 31) εγκύκλιοι - αλληλογραφία, 32) τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, 33) βιβλία και τεύχη περιοδικών, 34) οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, διαβατήριο, γραμματόσημα, κασσέτες, σφραγίδες, 35) Βιβλιοθήκη Κοινότητας Αγ. Γεωργίου (έγγραφα που αφορούν στην κίνηση της βιβλιοθήκης : αλληλογραφία, συνδρομές, αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου, τιμοκατάλογοι, δανεισμός κλπ.), 36) Αρχειακή κατανομή εγγράφων Κοινότητας (επίσημοι και ανεπίσημοι πίνακες αρχειοθέτησης).

Δήμος Δοβρά, Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Αρχείο Δ τμήματος Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών (ΠΙΚΠΑ)

 • GR MUN001.07
 • Αρχείο
 • 1948-2005

Περιλαμβάνει : α. Αλληλογραφία : βιβλία πρωτοκόλλου, εγκυκλίους, διαβιβαστικά, β. Μητρώο νηπίων : αιτήσεις για εγγραφή - επανεγγραφή - διαγραφή, ενστάσεις, γ. Θέματα προσωπικού, μισθοδοτικές καταστάσεις, ατομικούς φακέλους, άδειες, βιβλιάρια ενσήμων, αιτήσεις πρόσληψης, ιατρικούς ελέγχους, βιβλίο προσέλευσης, αλληλογραφία, εμπιστευτικά, δ. Έγγραφα διοικητικού συμβουλίου : βιβλία πρακτικών και αποφάσεων, εισηγήσεις - τροποποιήσεις Δ.Σ, συγκροτήσεις Δ.Σ, αποζημιώσεις μελών, αλληλογραφία, ε. Τροφοδοσία ΠΙΚΠΑ : δημοπρασίες, προμήθειες τροφίμων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, βιβλία τροφίμων ακι αναλώσιμου υλικού, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, βιβλία μη αναλώσιμου υλικού, προμήθεια παιχνιδιών, διαχείριση υλικού, προτόκολλα καταστροφής υλικού, στ. Διδακτική ύλη : βιβλία διδαχθείσας ύλης, εκπαιδευτικό υλικό, κατάλογος εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ζ. Στατιστικά στοιχεία, η. Διαγωνισμοί - μελέτες, θ. Μισθώσεις κτηρίου, ι. Κανονισμοί λειτουργίας, ια. Τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροφωτισμός, ιβ. Σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης, ιγ. Καταστάσεις, δικαιολογητικά, απολογισμοί, ιδ. Οικονομικά : προϋπολογισμοί - απολογισμοί, γραμμάτια, εντάλματα, μπλοκ επιταγών, δικαιολογητικά δαπανών, βιβλία εσόδων - εξόδων

Δήμος Βέροιας

1ο Τμήμα Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών

 • GR MUN001.05
 • Αρχείο
 • 1962-1995

Περιέχει : βιβλια και έγγραφα ποικίλου περιεχομένου, όπως : Πρακτικά συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, φακέλους του κτιρίου, φακέλους προσλήψεων προσωπικού, καταστάσεις πληρωμής, διακηρύξεις διαγωνισμών, συμφωνητικά, δημοπρασίες, φακέλους εγγραφής και ατομικά δελτία υγείας νηπίων, βιβλία υλικού και χρηματικής διαχείρισης, αλληλογραφία με : Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας, Νομαρχία Ημαθίας, Αμερικανική Οργάνωση Βοήθειας A.R.E, και διάφορα άλλα έγγραφα σχετικά με την λειτουργία του ιδρύματος.

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεανώ Ζωγιοπούλου

 • GR MUN001.04
 • Αρχείο
 • 1898-1998

Περιλαμβάνει : βιβλία τα οποία αναφέρονται σε θέματα διδακτικής και σχολικής αγωγής, παιδαγωγικά, ιστορικά, θρησκευτικά. Επίσης περιλαμβάνονται 47 τόμοι της Σύγχρονης Εγκυκλοπαίδειας Ελευθερουδάκη, 18 τόμοι της Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας των Νέων, Χάρη Πάτση, 7 τόμοι της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, 2 τόμοι Εγκυκλοπαίδειας Δημοτικού Σχολείου, 1 τόμος Ελληνική Μυθολογία και 9 τόμοι Ύλη και Διδακτική Μαθημάτων Δημοτικού Σχολείου.

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δήμου Βέροιας

 • GR MUN001.02
 • Αρχείο
 • 1978-1989

Πρόκειται για αιτήσεις δημοτών και απαντήσεις προς αυτούς, αλληλογραφία με Υπουργεία, σε συνεργασία με τοπικές εκκλησιαστικές αρχές κ.α.

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δήμου Βέροιας

 • GR MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1947-1988

Πρόκειται για α) πιστοποιητικά γέννησης ετών 1979 & 1984 και β) αιτήσεις χορήγησης αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων Γεννήσεων, Γάμων, Θανάτων ετών 1934, 1951, 1960, 1964,1969, 1973, 1978, 1983 & 1988

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νάουσας

 • GR JUS008.02
 • Αρχείο
 • 1913-1979

Πρακτικά - αποφάσεις Πταισματοδικείου Νάουσας (1913-1929, 1967), Πολιτικές αποφάσεις Νάουσας 1913-1973, Αποφάσεις τακτικής διαδικασίας (1974-1979), Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων (1974-1977).

Ειρηνοδικείο Νάουσας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νάουσας

 • GR JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1913-2003

Περιλαμβάνει : 1) Πρακτικά και αποφάσεις Πταισματοδικείου, επ' αυτοφώρω δικών, και διατάξεις Αναστολής ποινικής δίωξης, 2) Αποφάσεις αγροτών κατά πιστωτών και πιστωτών κατά αγροτών, 3) αποφάσεις και πρακτικά Πταισματοδικείου Νάουσας, 4) αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας, 5) εκθέσεις - πράξεις Ειρηνοδικείου Νάουσας, 6) Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας (ερήμην), 7) Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας Αντιμωλία και ερήμην, 8) σχετικά έγγραφα πολιτικών δικογραφιών.

Ειρηνοδικείο Νάουσας

Αρχείο Εισαγγελίας Βέροιας

 • GR JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1930-2004

Βιβλία ευρετήρια κατηγορουμένων (33), βιβλία προανακριτικών ξένων αρχών (8), βιβλία ωρίμων μηνύσεων Μονομελούς, (19), βιβλία πειστηρίων (2), βιβλία πινακίων Μονομελούς (43) και Τριμελούς (32), βιβλία πινακίων Δικαστηρίου ανηλίκων (4), βιβλία Ειρηνοδικείου Νάουσας (2), βιβλία πινακίων Μονομελούς Γιαννιτσών (2), βιβλία αυτόφωρων Κακουργιοδικείου (4), Μονομελούς (5), Δικαστηρίου ανηλίκων (1), Τριμελούς (3), βιβλία περαιωμένων προανακριτικών παραγγελιών (7), βιβλία προκαταρκτικών παραγγελιών (3), βιβλία προανακριτικών (9), Πρωτόκολλα αλληλογραφίας (36), βιβλία τελεσίδικων αποφάσεων (1), βιβλία ερήμην αποφάσεων (3), Πρωτόκολλα αποχής από ποινική δίωξη αλλοδαπών (2), βιβλία εκθέσεων εμφανίσεως (3), βιβλίο συγχωνεύσεων αποφάσεων (1), βιβλίο κλήσεων ξένων αρχών (2), βιβλία φυγόποινων και φυγοδίκων (2), βιβλίο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (1), βιβλίο αιτήσεων ακύρωσης αποφάσεων (1), βιβλίο διεκπεραίωσης βουλευμάτων (1), βιβλίο ωρίμων Μονομελούς (1), βιβλία περαιωμένων παραγγελιών (3), βιβλία αναβλητικών Μονομελούς (6) και Τριμελούς (3), βιβλία μηνύσεων (50), Μητρώο οικογενειών στρατευσίμων απόρων (1).

Εισαγγελία Βέροιας

Αρχείο Εισαγγελίας Βέροιας

 • GR JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1924-1961

Αποτελείται από 29 βιβλία: α) βιβλίο Φυγοποίνων (1924-1951), β) βιβλίο Υποδίκων (1928-1942), γ) ευρετήριο Μηνύσεων (1933-1942), δ) βιβλία Μηνύσεων (7) (1938-1955), ε) βιβλίο Δικογραφίας (1938-1943), στ) βιβλίο Δικασίμων (1938-1948), ζ) βιβλίο Πιστοποιητικών Εισαγγελίας (1940-1946), η) βιβλίο Ωρίμων Νάουσας (1941-1960), θ) βιβλίο Ερήμην Τριμελούς (1943-1946), ι) πινάκιο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας (1945-1950), ια) βιβλίο Ωρίμων Μονομελούς, ιβ) βιβλίο Τριμελούς (1943-1946), ιγ) βιβλίο Ερήμην Μονομελούς (1949-1953), ιδ) βιβλίο Προτάσεων Εισαγγελίας (1949-1954), ιε) βιβλίο Ειρηνοδίκου Νάουσας (1949-1955), ιστ) βιβλίο Αλφαβητικών Τριμελούς (1949-1955), ιζ) βιβλίο Εισαγγελίας (1951-1952), ιη) βιβλίο Βουλευμάτων (1952-1964), ιθ) Αναβλητικών Μονομελούς (1955-1958), κ) βιβλίο Παραδιδομένων Δικογραφιών (1955-1961), κα) βιβλίο Διεκπεραίωσης (1957), κβ) Ποινικό Μητρώο (1960-1961), κγ) βιβλίο Προτάσεων (1946-1952) και από ένα δέμα με λυτά έγγραφα που έχουν περιέλθει στο βιβλίο Δικασίμων.

Εισαγγελία Βέροιας

Αρχείο Πταισματοδικείου Βέροιας

 • GR JUS006.02
 • Αρχείο
 • 1965-2003

Αποτελείται από έντεκα θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε σαράντα δύο κουτιά. Περιλαμβάνει: α) βιβλία πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 1988-1997, β) βιβλία απολήψιμων 1986-2003, γ) βιβλίο προκαταρτικών παραγγελιών 1987-2000, δ) βιβλίο πρωτοεισαγόμενων παραγγελιών 1983-1990, ε) βιβλίο αδειών 1972-1991, στ) εκθέσεις και πράξεις, αποφάσεις πταισματοδίκη 1983-1993, ζ) αναβλητικές αποφάσεις 1965-1994, η) μισθοδοτικές καταστάσεις 1991-1996, θ) αλληλογραφία με Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων 1971-1988, ι) αποφάσεις και πρακτικά 1970-1975 και 1977, ια) Δικογραφίες 1976-1980.

Πταισματοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πταισματοδικείου Βέροιας

 • GR JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1914-1990

Αποτελείται από: α) πρακτικά και αποφάσεις Πταισματοδικείου Βέροιας (1914-1977), β) βιβλίο θεωρήσεων (1948-1956), γ) βιβλίο Μερίδας Πταισματοδικών ( 1952-1964), δ) Μισθολογικό μητρώο (1953-1976), ε) βιβλίο ποινικών αποφάσεων (1966-1970), στ) ευρετήρια ποινικών αποφάσεων (1970-1973), ζ) βιβλίο μη πρωτοεισακτέων παραγγελιών ξένων αρχών (1972-1989), η) βιβλίο εκθέσεων επανόδου (1973-1983), θ) βιβλίο υποβολής περαιωμένων προανακριτικών παραγγελιών ( 1973-1990), ι) βιβλία πρακτικών και αποφάσεων πταισματοδικείων (1977-78 και 1980-82), ια) πρακτικά αποφάσεων Διοικητικού και Γενικής Συνέλευσης (1984-1990), ιβ) κατάσταση ασφαλίσεως προσωπικού (1979-1985), ιγ) αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων εσόδων (1980-1983), ιδ) Εισερχόμενη αλληλογραφία Υπουργείου Δικαιοσύνης (1985-1990), ιε) Νομικές αποφάσεις πταισματοδικείου Βέροιας (19856-1987).

Πταισματοδικείο Βέροιας

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Βέροιας

 • GR JUS005.01
 • Αρχείο
 • 1890-1998

Περιέχει: 1) εγγραφές / άρσεις προσημειώσεων υποθηκών, 2) αιτήσεις, 3) παραχωρητήρια ΣΑΑΚ, 4) Κατασχέσεις ακινήτων, 5) αιτήσεις μεταγραφής συμβολαίων, 6) μεταγεγραμμένους τίτλους κυριότητας, 7) αντίγραφα συμβολαιογραφικών πράξεων, 8) πιστοποιητικά περιουσιακής κατάστασης, 9) αλληλογραφία, 10) μεταγραφές και εγγραφές πρώτης υποθήκης, 11) βεβαιώσεις ακίνητης περιουσίας, 12) συμβιβαστικές ακυρώσεις κατοχικής αγοραπωλησίας, 13) εξαλείψεις υποθηκών κληρούχων και λόγω εξάλειψης χρεών, 14) Διορθωτικές αποφάσεις, 15) υποθέσεις κληρονομιάς, 16) Στατιστικούς πίνακες, 17) τοπογραφικά διαγράμματα (2) εφημερίδες, 18) επτά (7) βιβλία εκδόσεως πιστοποιητικών, 19) ένα αλφαβητικό ευρετήριο, 20) ένα ευρετήριο διεκδικητικών αγωγών, 21) ένα γενικό ευρετήριο διεκδικήσεων, 22) ένα πρόχειρο ευρετήριο νόμων και διαταγμάτων, 23) ένα βιβλίο με στοιχεία οφειλετών και 24) διάφορα λυτά έγγραφα.

Υποθηκοφυλακείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.04
 • Αρχείο
 • 1979-1984

Αποτελείται από επτά (7) θεματικές ενότητες: α) αγωγές μικροδιαφορών 1979-1984, β) αγωγές ασφαλιστικών μέτρων 1979-1983, γ) πρακτικά συμβιβασμού (1979-1983), δ) σχετικά τακτικής διαδικασίας, ε) ματαιωθείσες μικροδιαφορές (1979-1983), στ) ματαιωθείσες αγωγές ειδικής διαδικασίας / ασφαλιστικά μέτρα (1979-1983), ζ) ματαιωθείσες αγωγές τακτικής διαδικασίας / εκούσιας δικαιοδοσίας (1979-1983).

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.03
 • Αρχείο
 • 1964-1978

Περιλαμβάνει: Σχετικά Αγωγών Μικροδιαφορών (1964-1978), Σχετικά Αγωγών Τακτικής Διαδικασίας (1972-1978), Σχετικά Αγωγών Ειδικής Διαδικασίας, Εκουσίας και εκλογικά ετών (1972-1978), Σχετικά αγωγών ασφαλιστικών μέτρων (1972-1978), Πρακτικά συμβιβασμού (1970-1978), ματαιωθείσες αγωγές (1974-1978), Αλληλογραφία (1977).

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.02
 • Αρχείο
 • 1929-1994

Περιέχει: 23 βιβλία με το εξής περιεχόμενο: κτηματολόγιο Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, εκθέσεων και επιδόσεων δικαστικών κλητήρων και βιβλίο ΓΛΣ Καστανιάς. Επίσης περιέχει: Σχετικά Μικροδιαφορών (1955-71), Ματαιωθείσες Μικροδιαφορές (1963-1973), Σχετικά και αποφάσεις τακτικής Διαδικασίας 1970- 1974, Σχετικά και αποφάσεις ειδικής διαδικασίας 1969-1971, Υποθέσεις εκούσιας Δικαιοδοσίας (1971), Αγωγές ασφαλιστικών μέτρων (1970-1971), Ματαιωθείσες τακτικής, ειδικής, εκούσιας διαδικασίας και Ασφαλιστικών Μέτρων (1971-1973), Συναλλαγματικές (1971-1976), Πολιτικά Δικόγραφα (1963-1966), Εκλογικά (1994), Εφέσεις (1971-73), Αλληλογραφία εισερχόμενη και εξερχόμενη με Υπηρεσίες (1969-1976).

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1912-1976

Περιέχει: α) πολιτικές εκθέσεις και πράξεις, β) πολιτικές αποφάσεις, γ) πρακτικά πολιτικών αποφάσεων, δ) πρακτικά προτάσεων, ε) προτάσεις και πρακτικά εξώσεων και συναλλαγματικών, στ) πρακτικά αποφάσεων επί εξώσεων, ζ) αποφάσεις εξώσεων και συναλλαγματικών, η) αιτήσεις τακτικής διαδικασίας, θ) αιτήσεις ειδικής διαδικασίας, ι) πολιτικές αποφάσεις τακτικής διαδικασίας, ια) πολιτικές αποφάσεις ειδικής διαδικασίας, ιβ) αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, ιγ) πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά εκούσιας δικαιοδοσίας, ιδ) πρακτικά εργατικών αποφάσεων, ιε) εργατικές αποφάσεις, ιστ) εφέσεις, ιζ) ανακοπές, ιη) ειδικά πρακτικά, ιθ) διάφορα πρακτικά, κ) πολιτικά πρακτικά, κα) ματαιωθείσες αγωγές μικροδιαφορών, εκθέσεις αιτήσεων προς εκτέλεση μικροδιαφορών, πρακτικά συμβιβασμού μικροδιαφορών, κβ) 1 βιβλίο του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας.

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου - Πταισματοδικείου Αλεξάνδρειας

 • GR JUS003.04
 • Αρχείο
 • 1957-2019

Φάκελοι αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, Πταισματοδικείο: Ευρετήρια αποφάσεων, Βιβλίο αυτοφώρων, Βιβλίο Εφέσεων, Φυλλάδα δημοσίευσης αποφάσεων, Φάκελος καθαρογραμμένων αποφάσεων, Δικογραφίες Πταισματοδικείου.

Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας

 • GR JUS003.03
 • Αρχείο

Αποτελείται από ενενήντα τρία (93) βιβλία καταγραμμένα στον κατάλογο της βιβλιοθήκης (κίτρινα δελτία) με α/α 1341-1433.

Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας

 • GR JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1925-2006

Περιέχει : Πρακτικά και αποφάσεις συνεδριάσεως πταισματοδικείου (1957-1970), Πολιτικές αποφάσεις (1957-1970), Δικόγραφα και σχετικά πολιτικών υποθέσεων (1925-1970), Εκθέσεις αγωγής - ανακοπής μικροδιαφορών (1949-1970), Δικόγραφα μικροδιαφορών (1955-1962), Αποφάσεις μικροδιαφορών και πρακτικά συνεδριάσεως ετών 1957-1970 (1956-1974), Πρακτικά και αποφάσεις μονομελούς πλημμελειοδικείου (1964-1970), Πρακτικά συνεδριάσεως ειρηνοδικείου, Εκλογές 5/7/1964, 16/10/1966, 5/4/1969 (1959-1967), Αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας 1969, Αιτήσεις διαταγών πληρωμής (1957-1970), Αποδεικτικά παραλαβής χρηματικών τίτλων πταισματοδικείου, Αποδεικτικά παραλαβής χρηματικών τίτλων μονομελούς πλημμελειοδικείου, Ημερήσιες καταστάσεις εισπράξεων μον. πλημ/κείου, πταισματοδικείου, ειρηνοδικείου, Δικόγραφα εφέσεων, Εκλογές (1956-1970), Γεωργικοί Συνεταιρισμοί (1948-1970), Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών (1958-1969), Αιτήσεις του Ν.Δ. 39/58/59 (1959-1960), Ατομικά στατιστικά Δελτία Κατηγορουμένων (1957-1958), ενενήντα τρία (93) βιβλία Ειρηνοδικείου (1952-2006), Πινάκια, Βιβλία εφέσεων, Ευρετήρια ποινικών και πολιτικών αποφάσεων, Εκθέσεων κατάθεσης δικογράφων, εφέσεων και αναφορών, πρωτόκολλα, απολήψιμων εξόδων, μισθοδοσίας υπαλλήλων, λιπομαρτύρων, πρακτικών και συνεδριάσεων πλημμελειοδικείου, τρία βιβλια με τίτλο "Στατιστική της Δικαιοσύνης" 1961-1963, Δημοτικά και Κοινοτικά κτηματολόγια (1954-1960), Αλληλογραφία με Εισαγγελία Βέροιας (1956-1961).

Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας

 • GR JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1957-1999

Περιέχει: Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξάνδρειας (1967-1999), Δικογραφίες Πταισματοδικείου Αλεξάνδρειας (1967-1991), Εκλογικό υλικό και αποτελέσματα κοινοτικών εκλογών ετών 1975-1994, οδηγίες εγκυκλίους, εκλογικούς καταλόγους (1957-1990) για τις βουλευτικές - δημοτικές εκλογές. Αποφάσεις ΟΓΑ συνταξιοδοτήσεως Αγροτών περιφέρειας Αλεξάνδρειας (1965-1966), Αιτήσεις συνταξιοδότησης και γενικώς συνταξιοδοτικές υποθέσεις ΟΓΑ (1973-1986), έγγραφα σχετικά με Γ.Π. Συνεταιρισμών (1965-1987), θέματα ΤΟΕΒ περιφέρειας Αλεξάνδρειας (1971-1975), Μητρώα μελών Συμβουλίων και Σωματείων (1966-1971), Διαχειριστικούς ελέγχους, κλείσιμο βιβλίων υπηρεσιών (1966-1971), ΦΕΚ - εγκύκλιοι (1962-1985), αλληλογραφία (1967-1985), εκπρόθεσμες καταχωρήσεις γάμων, γεννήσεων, βαπτίσεων, θανάτων σε Ληξιαρχικά βιβλία (1984-1992), σφραγίσεις - αποσφραγίσεις περουσιών (1968-1992), Αντίγραφα αποφάσεων Ειρηνοδικείου, Πταισματοδικείου, Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1977-1992), Αρχείο προσωπικού (1977-1992), Οικονομικά, λειτουργικά - διοικητικά υπηρεσίας (1969-1992).

Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS002.01
 • Αρχείο
 • 1985-1997

Περιλαμβάνει : υποθέσεις Μονομελούς και Τριμελούς Πρωτοδικείου (κρατικές, Ν.702/77, Ν.1406/83, Δημοτικές εκλογικές υποθέσεις, καταργήσεις δίκης όλων των κατηγοριών).

Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.05
 • Αρχείο
 • 1912-2009

Περιλαμβάνει: α) Βουλεύματα (1913-2003), β) Πρωτόκολλο Βουλευμάτων (τρία (3) βιβλία, 1970, 1975, 1986-2002), γ) Ευρετήριο Βουλευμάτων (έξι (6) βιβλία, 1946-1956, 1966-1977), δ) Βιβλίο εκδιδομένων Βουλευμάτων (τέσσερα (4) βιβλία, 1926-1976), ε) Πρόταση - Βουλεύματα (1949-2003), στ) Διατάξεις ανακριτού (1950-1997), ζ) Κλήσεις κατηγορουμένων (α' ανακριτικό γραφείο, 1989-1997), η) Ανακριτικό γραφείο - πίνακες (1986-1998), θ) Ανακριτικό γραφείο - εντάλματα (1987-1991), ι) Τμήμα βουλευμάτων - υπηρεσιακές βεβαιώσεις Βουλευμάτων και έγγραφα Εφέσεων (1988-1993). ια) Ανακριτικό γραφείο: αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (1989-1998), ιβ) Βιβλίο ανακριτικό, περαιωμένων δευτεροεισακτών παραγγελιών (1948-1973), ιγ) Βιβλίο διεκπεραιώσεως ανακρίσεως (1959-1965), ιδ) Βιβλίο ανακρίσεως πρωτοεισακτών (1949-1955) και Πρωτόκολλο Β' τμήματος ανακρίσεως (1988-1999), ιε) Πρωτόκολλο ανακριτικό (τέσσερα (4) βιβλία: 1914-17, 1956-66, 19974-80, 1989-96), ιστ) Τρία (3) βιβλία "Ανάκριση" (1913-56, 1919-45, 1963-77), ιζ) Α' και Β' ανακριτικό - καρτέλες δικογραφιών (1989-1995), ιη) Εντάλματα προσωρινής κράτησης (1989-1997, λείπει 1992). ιθ) Εντάλματα σύλληψης (1989-1997), κ) Βιβλίο ενταλμάτων προσωρινής κράτησης προφυλακίσεως (1948-1987), κα) Εντάλματα σύλληψης και κατασχετήρια (ένα βιβλίο,1934-1964), κβ) Εντάλματα φυλακίσεως από αρχή (1945-1949) και βιβλίο ξένων αρχών (1939-1948), κγ) Ποινικές αποφάσεις Μονομελούς πλημμελειοδικείου (1913-1970), κδ) Βιβλίο συνθέσεων δικαστηρίου (1957-1961), κε) Βιβλίο ερήμην Μονομελούς πλημμελειοδικείου (1949-1971), κστ) Πρακτικά και αποφάσεις δικαστηρίου ανηλίκων (1940-1979), κζ) Τρία (3) βιβλία απολήψιμων μονομελούς πλημμελειοδικείου (1950-1988), δύο (2) βιβλία απολήψιμων βουλευμάτων σε βάρος των ψευδομηνυτών (1950-1993), ένας τόμος (α', β', γ') απολήψιμων εις βάρος ανηλίκων (1948-1965), ένα βιβλίο απολήψιμων κακουργοδικείου (1957-1977), πέντε (5) βιβλία απολήψιμων τριμελούς (1950-1988), κη) τριμελές πλημμελειοδικείο - ποινικά (1934-1988), Βιβλίο ενταλμάτων: συλλήψεις Τριμελούς (1932-1965), Βιβλίο τιμωρίας λιπομαρτύρων Τριμελούς (1952-1988), Βιβλίο ερήμην καταδικαστικών υποθέσεων Τριμελούς (1939-1948), βιβλίο εφέσεων Τριμελούς (1966-1985), κθ) Βιβλίο αποφάσεων ΜΟΔ (1963-1983), λ) Αποφάσεις και πρακτικά επιτροπών (1925-1926), λα) Αποφάσεις αγροτικών χρεών (1938-1943), λβ) Αποφάσεις ολομέλειας 1972, λγ) Αποφάσεις αποζημιώσεων (1925-1928), λδ) Βιβλίο αντιγράφων ποινικού τμήματος (1953-1955), λε) Βιβλίο εκδιδομένων αποφάσεων εργατικών διαφορών ( 1963-1972), λστ) Βιβλίο πράξεων και αποφάσεων εισηγητών και δικαστών (1976-1979), λζ) Αποφάσεις προέδρου - αναστολές (1981-1988), λη) Πράξεις 1969 και 1971, λθ) Προεδρικαί ματαιούμεναι και προεδρικαί ματαιωθείσαι (1947-1950, 1953), μ) Αποφάσεις και πρακτικά επί εξώσεων (1915,1925-1926, 1940), μα) Βιβλίο υιοθεσιών - αποφάσεων (1970-1989), μβ) Βιβλίο ερήμην καταδικασθέντων (1930-1948), μγ) Βιβλίο ακυρώσεως αγοραπωλησιών (1950-1989), μδ) Βιβλίο εφέσεων και αναιρέσεων Τριμελούς πλημμελειοδικείου Βέροιας (1948-1957), Βιβλίο εφέσεων και αναιρέσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας (1951-1966), Βιβλίο εφέσεων και αναιρέσεων κατά Βουλευμάτων ( 1952-1976), με) Αναιρέσεις (1976-1987, λείπουν 1978 και 1981), μστ) Αντίγραφα εφέσεων (1983, 1985-1987), μζ) Ανακοπές ερημοδικείας (1984), μη) Αναψηλαφίσεις (1987), μθ) Δύο (2) βιβλία ανακοπών (1913-30 και 1947-64), ν) Καθολικόν (αναλυτικόν καθολικόν) (1962-1972), να) Βιβλίο βεβαιωμένων δικαστικών εξόδων καταδικασμένων, αντιμωλία (1965-1981), νβ) Ειδικό ταμείο ανεγέρσεως δικαστικών μεγάρων και φυλακών Βεροίας : Βιβλίο ταμείου (1954-1963), Ημερολόγιον (1962-1969), Βιβλίο Διοικούσας επιτροπής (1967-1972), νγ) Καταστάσεις εισπράξεων δημοτικού ταμείου Βέροιας (1970-1982), νδ) Πρακτικά συζητήσεως του Δικαστηρίου (1959), νε) Βιβλίο προέδρου (1924-1925), νστ) Βιβλία εισαγομένων πρωτοεισακτών παραγγελιών (1955-1989) νζ) Ευρετήριο προτάσεων Συμβουλίου Αρχόμενων (1946), νη) Αλφαβητικό ευρετήριο εισαγομένων αγωγών (1953), νθ) Ευρετήριο κακουργοδικείου (1947-1955), ξ) Ευρετήριο αποφάσεων κακουργοδικείου (1937-1946), ξα) 2ο Πρωτόκολλο εισαγωγικών δίκης εγγράφων (Βιβλίο), (1934-1939), ξβ) Βιβλίο πειστηρίων (1952-1967), ξγ) καρτέλες διατάξεων υποδίκων Α και Β (1989-1991), ξδ) Αποφάσεις Συμβουλίου 1-51 (1946), ξε) Διατάξεις περαιτέρω ποινικής διώξεως (1924-1925), ξστ) τέσσερα (4) βιβλία απογραφών (1962-2007, λείπει 1975-1976), ξζ) Βιβλίο αιτήσεων ξένων (1949-1973), ξη) καταχωρήσεως δελτίων ποινικών μητρώων (1968-1988, 2005,2007,2009), ξθ) πίνακες δικηγόρων (1913-1954), ο) πέντε (5) βιβλία πρωτοκόλλου γραμματείας (1974-1994), οα) Βιβλίο αλληλογραφίας γραμματέως (1939-1940), οβ) Αλληλογραφία βεβαιώσεως δικαστικών εξόδων (1058-1971), ογ) Τριπλότυπα εισπράξεως (1959), οδ) Εκθέσεις γραμματέως (1915-1985), οε) Επτά (7) βιβλία εκθέσεων αναχωρήσεως και επανόδου δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων 1947-1959, 1971-1974, 1979-1989, 1989-1998), οστ) τέσσερα (4) βιβλία παρουσίας προσωπικού (1992-1998, 2003-2005), οζ) Βιβλίο αδειών (1988-2005), οη) Έξι (6) Βιβλία μισθολόγια Πρωτοδικείου Βέροιας (1929-1966), οθ) Βιβλίο ειδικού ταμείου κατασκευής αμαξιτής οδού Γέφυρα Κοκκόβης - Ριζώματα (1934-1942), π) Βιβλίο Μισθοδοσίας (1951-1970), πα) Αποδοχαί καθαριστών / καθαριστριών (1975-1983), πβ) Αποφάσεις αποζημιώσεων προέδρου (1930-1935), πγ) Πρακτικά εξετάσεως δικαστικών υπαλλήλων (1915-1931), πδ) Πρακτικά ορκωμοσίας δικαστικών υπαλλήλων (1913-1969), πε) Βιβλίο κακουργημάτων (1947-1963), πστ) Πρακτικά διασκέψεως Συμβουλίου (1931-1945), πζ) Αποφάσεις Συμβουλίου Πρωτοδικών (1912-1984, 1988-1993), πη) Πρακτικά υποβολής προτάσεων και πρακτικά διασκέψεως (1931-1938, 1940-1942), πθ) Εγγυοδοσίαι - εκθέσεις Εγγυοδοσιών και Παρακαταθηκών (1924-1945), ρ) Δηλώσεις ενοικιοστασίων βοσκών και αποφάσεις εξαιρέσεως ενοικιοστασίου βοσκών(1923, 1930-1958, λείπει 1935, 1936), ρα) Φάκελος ενεχύρων Μαρσαλ, αποφάσεων διαιτητών και δανειακών συμβάσεων (1950-1969, 1979), ρβ) Σχετικά μειοδοτικών διαγωνισμών δικαστικού μεγάρου ( 1986-1988), ργ) Ευρωεκλογές 2009 - εκλογικοί κατάλογοι, ρδ) Βουλευτικές εκλογές 2009 - εκλογικοί κατάλογοι, ρε) Βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών και βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών (2009), ρστ) Αρχαιρεσίες σωματείων (1995-2001). Αναγράφονται τα Σωματεία Ονομαστικά κατά έτος. Περιοχή Ημαθίας (Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια κλπ), σ) Εκλογικοί κατάλογοι 2007.

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.04
 • Αρχείο
 • 1929-1967

Περιλαμβάνει: 50 βιβλία (μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις) με α/α βιβλίου 1796-1845

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.03
 • Αρχείο
 • 1914-1990

Περιέχει: εισηγητικές εκθέσεις (1918-1980), πράξεις εισηγητών και δικαστών (1918-1980), εργατικά (1946-1972), βιβλία πλημμελειοδικείου, πολιτικό τμήμα πρωτοδικείου (1922-1977), ποινικό τμήμα πρωτοδικείου (1930-1965), διαταγές πληρωμής (1968-1980), εφέσεις - ανακοπές - ένδικα μέσα (1914-1990), ειδικά - διάφορα πρακτικά (1914-1980), εκλογικά (1956-1984), πρακτικά δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας (1962-1965).

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.02
 • Αρχείο
 • 1913-1970

Περιλαμβάνει : Δύο χιλιάδες πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (2578) με αποφάσεις και πράξεις Προέδρου (1913 - 1968), αποφάσεις και πρακτικά ΜονομελούςΠλημμελειοδικείου (1913-1970), αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1930-1970), Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων και προτάσεις (1913-1960), Βουλεύματα και πρακτικά υποβολής προτάσεων Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (1914-1970).

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1976-1990

Περιλαμβάνει : Δικογραφίες βουλευμάτων (1976, 1981, 1986), Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας (1976-1981, 1986) Δικογραφίες Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας (1976, 1981, 1986), Κωδικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 1984 Και 1989, κωδικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους Δημοτικών εκλογών 1986, κωδικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους Βουλευτικών εκλογών 1989, δείγματα ψηφοδελτίων Βουλευτικών, Δημοτικών και εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (από 1982 έως 1990).

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

 • GR EDU085.01
 • Αρχείο
 • 1970-1998

Μητρώο Νηπίων, Βιβλία Πράξεων Εφορείας, Βιβλίο Σχολικού Ταμείου, Βιβλίο Οπτικοακουστικών Μέσων και Εποπτικών Οργάνων, Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής Ειδών, Βιβλία Παρουσίας Εκπαιδευτικών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων, Εισερχόμενα και Εξερχόμενα Έγγραφα.

2ο Νηπιαγωγείο Βέροιας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κορυφής

 • GR EDU084.01
 • Αρχείο
 • 1914-1955

Περιλαμβάνει: α) Τέσσερα (4) μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Κορυφής (1914-1942), β) τέσσερις (4) γενικούς ελέγχους Δημοτικού Σχολείου Κορυφής (1935-1950), γ) τρεις (3) ημερήσιους ελέγχους Δημοτικού Σχολείου Κορυφής (1948-1949, 1951-1952, 1955), δ) ένα (1) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής Δημοτικού Σχολείου Κορυφής (1938-1947), ε) ένα (1) μαθητολόγιο Παλαιοχώρας (1937-1949 - λείπει το 1941), στ) πέντε (5) πρωτόκολλα πλειοδοτικής δημοπρασίας (1949-1950), ζ) δύο (2) εγκύκλιοι (Υπουργείο Γεωργίας (1949), Νομαρχία Ημαθίας (1949)), η) ένας (1) γενικός έλεγχος Παλαιοχώρας (1937-1948, λείπουν 1941 και 1944), θ) κατάσταση με τα έπιπλα, σκεύη και όργανα διδασκαλίας του Μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχώρας, ι) ένα (1) μαθητολόγιο Νεοχωροπούλου (1944-1948), ια) ένας (1) γενικός έλεγχος Νεοχωροπούλου (1944-1947)

Δημοτικό Σχολείο Κορυφής

Αρχείο Νηπιαγωγείου Κλειδίου

 • GR EDU083.01
 • Αρχείο
 • 1969-1982

Βιβλίο εποπτικών οργάνων και οπτικοακουστικών μέσων (1970-1976), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1969-1975), βιβλίο πρακτικών (1969-1974), βιβλίο βιβλιοθήκης (1970-1973), αποδεικτικό εισαγωγής (1974), τριπλότυπο εισαγωγής υλικού (1978-1979), χρηματικά εντάλματα (1977-1978), διπλότυπο εισπράξεως (1971), δελτίο εισαγωγής υλικού (1976), εισερχόμενα έγγραφα (1971, 1973-1979, 1982), εξερχόμενα έγγραφα (1970-1977), απολογισμός χρήσεως (1970-1974, 1976-1978).

Νηπιαγωγείο Κλειδίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κλειδίου

 • GR EDU082.01
 • Αρχείο
 • 1947-1994

Αλληλογραφία, οικονομικά, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία υλικού, βιβλία πράξεων, Σχολικός Συνεταιρισμός, ασφάλιση προσωπικού, Κέντρο Επιμόρφωσης, βαθμολογίες και εκθέσεις μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Κλειδίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

 • GR EDU081.01
 • Αρχείο
 • 1925-1996

Περιλαμβάνει : α) 119 βιβλία με α/α 1846-1964, β) Μαθητολόγιο (1929-1948), γ) Γενικός έλεγχος (1946-1956), δ) Βιβλία πράξεων σχολικής εφορίας (1936-1975), ε) Βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1968-1971), στ) Βιβλίο πράξεων διευθυντού 1972, ζ) Βιβλίο Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (1972-1990), η) Βιβλίο ταμείου (1973-1981), θ) Βιβλίο αλληλογραφίας (1970-1992).

Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

 • GR EDU080.02
 • Αρχείο
 • 1953-2010

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλο εμπιστευτικό, βιβλία πρωτοκόλλου διεκπεραίωσης εγγράφων, μητρώα και ευρετήριο μητρώων μαθητών, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο βιβλιοθήκης, μητρώο προσωπικού, βιβλίο πράξεων σχολικού συμβουλίου, βιβλίο πρακτικών διευθυντού, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας, βιβλίο πράξεων 9ης σχολικής επιτροπής, βιβλίο εσόδων εξόδων 9ης σχολικής επιτροπής, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πρακτικών συλλόγου διδασκάλων, βιβλία πρακτικών συλλόγου διδασκόντων Δημ. Σχ. Ροδακινέας, έγγραφα αλληλογραφίας Δημ. Σχ. Ροδακινέας, στέλεχος ενταλμάτων πληρωμής, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας Ροδακινέας και Νέας Στράντζας, βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας Νέας Στράντζας, ενδεικτικά, δικαιολογητικά εγγραφής, τίτλοι σπουδών, αποδεικτικά στάσιμων, αποδεικτικά μετεγγραφής, σχολικός συνεταιρισμός, πρωτόκολλα Νέας Στράντζας και Ροδακινέας, οικονομικός απολογισμός, Νέας Στράντζας, Εμπιστευτική αλληλογραφία, αλληλογραφία με τον σχολικό σύμβουλο, εκμίσθωση κυλικείου, πληρωμή καθαριστριών, αρχείο σχολίατρου, σχολικός κλήρος, μεταβολές μαθητών, μαθητικά συσσίτια.

7ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

7ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

 • GR EDU080.01
 • Αρχείο
 • 1927-1967

Αποτελείται από βιβλία των καταργημένων Δημοτικών Σχολείων Νέας Στράντζας και Ροδακινέας. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1941-1967, β) Γενικούς ελέγχους 1927-1967, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1946-1967

7ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Δημοτικό Σχολείο Νεοκάστρου

 • GR EDU079.01
 • Αρχείο
 • 1950-1963

Περιλαμβάνει: α) πρωτόκολλα αλληλογραφίας 1950-1961), β) γενικοί έλεγχοι (1954-1963).

Δημοτικό Σχολείο Νεοκάστρου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νάουσας "Γαλάκεια"

 • GR EDU078.01
 • Αρχείο
 • 1871-1961

Αποτελείται από βιβλία των Δημοτικών Σχολείων: 3ο Δ. Σχ. Νάουσας "Γαλάκεια", 1ο Πλήρες Αρρένων, Ελληνικά Εκπαιδευτήρια, Ελληνική Σχολή Αρρένων, Παρθεναγωγείο Νάουσας. Περιλαμβάνει : α) Γενικούς ελέγχους 1ου Πλήρους Δ.Σχ. Αρρένων 1919-1930, β) Γενικούς Ελέγχους 3ου Δ.Σχ. Νάουσας 1929-1955, γ) Αποτελέσματα εξετάσεων 1871-1896, δ) Βαθμολόγιο 1910-1916, ε) Βιβλία βαθμολογιών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 1886-1915, στ) Μητρώο της Ελληνικής Σχολής αρρένων 1897-1915, ζ) Μαθητολόγια 1882-1959, η) Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής 1916-1960, θ) Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας 1931-1961.

3ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας ''ΓΑΛΑΚΕΙΑ''

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων

 • GR EDU077.01
 • Αρχείο
 • 1924-1959

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Γενικό έλεγχο και μαθητολόγιο 1924-1931, β) μαθητολόγια 1937-1959, γ) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής 1927-1940.

Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου - Αράχου

 • GR EDU076.01
 • Αρχείο
 • 1946-1965

Αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια Δ.Σχ. Λιανοβεργίου 1946-1965 και β) Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Λιανοβεργίου 1946 - 1965.

Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου - Πρασινάδας

 • GR EDU075.03
 • Αρχείο
 • 1940-1970

Μαθητολόγιο Νυχτερινής Σχολής Πλατάνου 1964-1965, Γενικός έλεγχος Νυχτερινής Σχολής Πλατάνου (1964-1965), Πιστοποιητικό Σπουδών Δ.Σ. Πλατάνου (1964-1967), Βιβλίο δαμαλισμού (1962-1972), Βιβλίο πρακτικών Σχολικής Εφορείας Πλατάνου 1961-1966, Βιβλίο ιστορίας σχολείου, Γενικός έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Τσιναφόρου (1947-1970), Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών Κυδωνίας (1946-1957), Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Κυδωνίας (1946-1957), Γενικός έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Κυδωνίας (1946), Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Μικρού Αλαμπόρου (1940)

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου-Πρασινάδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου Πρασινάδας

 • GR EDU075.02
 • Αρχείο
 • 1931-1985

Διαταγές, εγκύκλιοι, αναλυτικά προγράμματα, ενδεικτικά, τίτλοι σπουδών, δαπάνες, βιβλία ταμείου, διαβιβαστικά

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου-Πρασινάδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου - Πρασινάδας

 • GR EDU075.01
 • Αρχείο
 • 1922-1965

Αποτελείται από υλικό προερχόμενο από τα Δημοτικά Σχολεία Τσιανφόρου, Αλαμπόρου, Πρασινάδας και Πλατάνου, χωρισμένο σε έξι θεματικές ενότητες και τοποθετημένο σε τρία κουτιά. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια Δ.Σχ. Τσιναφόρου και Αλαμπόρου 1929-1963, β) Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Τσιναφόρου και Αλαμπόρου - Πρασινάδας 1929-1954, γ) Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών Δ.Σχ. Μεγάλου Αλαμπόρου1922-1963, δ) Μητρώο Γονέων και Κηδεμόνων Δ.Σχ. Τσιναφόρου 193301945, ε) Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας Δ.Σ. Τσιναφόρου 1953-1963, στ) Βιβλίο πρακτικών, βιβλίο ταμείο και φάκελος Σχολικής Εφορείας Δ.Σχ. Τσιναφόρου - Πλατάνου 1951-1962, ζ) Φάκελλοι αλληλογραφίας (εισερχόμενες εγκύκλιοι επιθεωρητή, αλληλογραφία με λοιπές υπηρεσίες, εξερχόμενα) 1953-1965.

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου-Πρασινάδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου - Σχοινά

 • GR EDU074.01
 • Αρχείο
 • 1931-1969

Αποτελείται από βιβλία των Δημοτικών Σχολείων Νεοχωρίου - Σχοινά και Νεοχωρίου - Αλεξάνδρειας. Περιλαμβάνει: α) τέσσερεις Γενικού Έλεγχοι και ένα Μαθητολόγιο Δ.Σχ. Σχοινά 1931-1959, β) Μαθητολόγιο, Γενικός έλεγχος και Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής Δ.Σχ. Αλεξάνδρείας 1948-1966, γ) τριάντα τρία (33) βιβλία καταγραμμένα σε κίτρινα δελτία με α/α 1466-1498.

Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου-Σχοινά

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πολυπλατάνου

 • GR EDU073.01
 • Αρχείο
 • 1924-1966

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1927-1962, β) Γενικούς ελέγχους 1924-1962, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1952-1966.

Δημοτικό Σχολείο Πολυπλατάνου

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αγίας Βαρβάρας

 • GR EDU072.01
 • Αρχείο
 • 1956-1976

Περιλαμβάνει: α) βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας ετών 1956-1960, και β) βιβλίο Ταμείου Νηπιαγωγείου 1953-1975.

Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βεργίνας - Παλατιτσίων

 • GR EDU071.01
 • Αρχείο
 • 1945-1973

Περιλαμβάνει : α) Απολογισμό σχολικού ταμείου 1945-1960, β) βιβλίο Σχολικού Ταμείου 1945, γ) Σχολική Εφορεία Βεργίνας (προϋπολογισμοί-απολογισμοί, βιβλία πρακτικών) 1945-1973, δ) Μαθητικά Συσσίτια και συσσίτια Παιδικής Εστίας 1946-1968, ε) αλληλογραφία Δημοτικού Σχολείου Βεργίνας (υπουργικές εγκύκλιοι, εισερχόμενα) 1954-1972.

Δημοτικό Σχολείο Βεργίνας-Παλατιτσίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καμποχωρίου - Βρυσακίου

 • GR EDU070.01
 • Αρχείο
 • 1935-1970

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει : α) Μαθητολόγια Δημοτικών Καμποχωρίου και Βρυσακίου 1937-1958, β) Γενικούς ελέγχους Δημοτικών Καμποχωρίου και Βρυσακίου 1934-1957, γ) Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών Δ.Σχ. Καμποχωρίου 1945-1955.

Δημοτικό Σχολείο Καμποχωρίου-Βρυσακίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατέος

 • GR EDU069.01
 • Αρχείο
 • 1940-1973

Περιλαμβάνει: α) πέντε Γενικούς Ελέγχους 1940-1964, β) πέντε Μαθητολόγια 1941-1972, γ) βιβλίο "Εκδιδομένων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων" 1956-1960, δ) Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών 1955-1973, ε) δύο βιβλία πράξεων της Σχολικής Εφορείας 1949-1960.

Δημοτικό Σχολείο Πλατέος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δασκίου

 • GR EDU068.01
 • Αρχείο
 • 1934-1967

Περιλαμβάνει: α) τέσσερα Μαθητολόγια Δ.Σχ. Δασκίου και Νυχτερινής Σχολής 1934-1965, β) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής 1950-1963, γ) τρία βιβλία Γενικού Ελέγχου (το ένα Νυχτερινής σχολής) 1948-1962, δ) τριάντα ένα (31) βιβλία από τη Σχολική Βιβλιοθήκη Δασκίου με α/α 1435-1465.

Δημοτικό Σχολείο Δασκίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχωρίου

 • GR EDU067.01
 • Αρχείο
 • 1940-1960

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) έξι Μαθητολόγια 1940-1960, β) δύο Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1945-1960, γ) τέσσερις γενικούς ελέγχους 1944-1957.

Δημοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ράχης - Τριποτάμου

 • GR EDU066.01
 • Αρχείο
 • 1923-1960

Αποτελείται από υλικό παραγόμενο από τα Δημοτικά Σχολεία Ράχης, Κομνηνίου, Γεωργιανών, Τριποτάμου, Κουμαριάς και Μικρής Σάντας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: α) Βιβλία (δύο γενικοί έλεγχοι και ένα μαθητολόγιο) Δ.Σχ. Ράχης 1929-1953, β) Βιβλία (Βιβλίο γενικού ελέγχου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, δύο βιβλία κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Σχ. Κομνηνίου) Δ.Σχ. Κομνηνίου 1937-1960, γ) Μαθητολόγιο Δ.Σχ. Γεωργιανών 1936-1945, δ) Βιβλία (τρεις γενικοί έλεγχοι, δύο μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής) Δ.Σχ. Τριποτάμου 1929-1956, ε) Βιβλία (γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής) Δ.Σχ. Κουμαριάς 1929-1952, στ) Βιβλία (τρία μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, γενικός έλεγχος) Δ.Σχ. Μικρής Σάντας 1923-1960.

Δημοτικό Σχολείο Τριποτάμου-Ράχης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νησίου

 • GR EDU065.01
 • Αρχείο
 • 1930-1960

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) πέντε Γενικούς ελέγχους 1930-1957, β) τρία Μαθητολόγια 1946-1956, γ) Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής 1954-1960.

Δημοτικό Σχολείο Νησίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου - ΑγίαςΤριάδας

 • GR EDU064.01
 • Αρχείο
 • 1939-1965

Αποτελείται από υλικό παραγόμενο από το Δ.Σχ. Παλ. Προδρόμου, το Δ.Σχ. Αγίας Τριάδας, και τις Νυχτερινές σχολές αυτών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1949-1960, β) Γενικούς ελέγχους 1949-1960, γ) Βιβλίο βιβλιοθήκης 1957-1980, δ) Πρωτόκολλο Νυχτερινής Σχολής 1959-1960, ε) Τίτλοι Σπουδών Νυχτερινής Σχολής Π. Προδρόμου 1939, 1941, 1956, 1959, 1964, στ) Αλληλογραφία Νυχτερινής Σχολής Π. Προδρόμου 1957-1960, ζ) Εκθέσεις Λειτουργίας 1957-1965, η) Στατιστικά στοιχεία 1955-1961, θ) Σχολικός Συνεταιρισμός 1956-1963, ι) Ευρετήριο εισαγωγής Σχολικών βιβλίων ύλης και γραφικής ύλης, ια) Καταστάσεις απόρων μαθητών στους οποίους διανεμήθηκαν δωρεάν σχολικά βιβλία 1962, ιβ) Δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα δημοπρασιών 1950-1961, ιγ) Εγκύκλιοι, Διαταγές και λοιπή αλληλογραφία 1949 - 1965, ιδ) βιβλία σχολικής εφορείας 1949-1967, ιε) καταστάσεις μαθητών που συμμετέχουν στα συσσίτια 1958-1960, προϋπολογισμός - απολογισμός και άλλα οικονομικά στοιχεία 1952-1965.

Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου-Αγίας Τριάδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγκαθιάς - Κυψέλης

 • GR EDU063.01
 • Αρχείο
 • 1930-1973

Αποτελείται από βιβλία και έγγραφα των Δημοτικών Σχολείων Αγκαθιάς, Νεοχωρίου και Τριλοφιάς. Περιλαμβάνει: α) τρία Μαθητολόγια Δ.Σχ. Νεοχωρίου 1930-1951, β) πέντε Μαθητολόγια Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1949-1964, γ) δύο Πρωτόκολλα Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1945-1960, δ) βιβλίο πρακτικών Σχολικής Εφορείας Δ.Σχ. Αγκαθιάς, ε) Βιβλίο πράξεων Προσωπικού Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1957-1973, στ) δύο Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1952-1959, ζ) δύο Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Νεοχωρίου 1942-1960, η) τέσσερις Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1950-1964, θ) Γενικό έλεγχο Νυχτερινού Σχολείου Αγκαθιάς 1956-1962, ι) απολογισμό σχολικού ταμείου Δ.Σχ. Τριλοφιάς 1953-1957 και άλλα έγγραφα του εν λόγω σχολείου ετών 1960-1965.

Δημοτικό Σχολείο Αγκαθιάς-Κυψέλης

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 • GR EDU062.01
 • Αρχείο
 • 1944-1967

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Γενικούς ελέγχους 1946-1960, β) Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής 1944-1956, γ) Μαθητολόγιο 1953-1967.

3ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 14ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 • GR EDU061.01
 • Αρχείο
 • 1928-1957

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε δύο κουτιά. Περιλαμβάνει : α) Μαθητολόγια 1943-1957, β) Γενικούς ελέγχους του 4ου Δ.Σχ και Β' Δ.Σχ Θηλέων, 1928-1957, γ) Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1943-1957.

14ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου

 • GR EDU060.01
 • Αρχείο
 • 1909-1961

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε δύο κουτιά. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1909-1961, β) Γενικούς ελέγχους 1921-1961, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1944-1961.

1ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου

 • GR EDU059.01
 • Αρχείο
 • 1925-1960

Αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1925-1948, β) Γενικούς Ελέγχους 1936-1955, γ) Βιβλίο Βιβλιοθήκης, δ) Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1934-1957, ε) Πράξεις Σχολικής Εφορείας 1937-1960, στ) Βιβλίο Ταμείου Σχολικής Εφορείας 1953-1968.

2ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 • GR EDU058.01
 • Αρχείο
 • 1946-1958

Αποτελείται από τέσσερεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε τρία κουτιά. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1946-1954, β) Γενικό έλεγχο 1946-47 έως 1951-52, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1946-1960, δ) Οικονομικούς απολογισμούς 1952-1958.

7ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σφηκιάς

 • GR EDU057.01
 • Αρχείο
 • 1946-1977

Περιέχει δώδεκα (12) βιβλία από τα δημοτικά σχολεία Σφηκιάς, Χαράδρας και Πολυδενδρίου ετών 1946-1977, με μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου και βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών.

Δημοτικό Σχολείο Σφηκιάς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουτρού

 • GR EDU056.01
 • Αρχείο
 • 1924-1978

Περιέχει 37 βιβλία χωρισμένα σε επτά ενότητες, ως εξής: α) Μαθητολόγια Σχολικών ετών 1925-25 εώς 1972-73, β) Βιβλία γενικού ελέγχου σχολικών ετών 1926-27 εώς 1972-73, γ) πρωτόκολλα αλληλογραφίας ετών 1939-1969, δ) βιβλία βιβλιοθήκης (1955-1965), ε) βιβλία δαμαλισμού ετών 1938-1978, στ) βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας και συλλόγου Διδασκόντων σχ. ετών 1927-28 ως 1976-77, ζ) βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας και βιβλίο σχολικού συνεταιρισμού ετών 1947-1969.

Δημοτικό Σχολείο Λουτρού (Ημαθία)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Διαβατού - Μεσης

 • GR EDU055.01
 • Αρχείο
 • 1922-1977

Περιλαμβάνει μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους και βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής των δημοτικών σχολείων Διαβατού και Μέσης, σχολικών ετών 1922-23 έως 1958-59 (σύνολο βιβλίων 17).

Δημοτικό Σχολείο Διαβατού-Μέσης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καβασίλων - Σκυλιτσίου

 • GR EDU054.01
 • Αρχείο
 • 1924-1981

Περιέχει: μαθητολόγια ετών 1924-1962, γενικούς ελέγχους ετών 1931-1962, βιβλίο δαμαλισμού ετών 1958-1962, πιστοποιητικό σπουδών ετών 1927-1950, βιβλίο υλικού ετών 1931-1939, κατάλογο βιβλίων βιβλιοθήκης και εποπτικών μέσων ετών 1929-1944, κατάλογο γονέων και κηδεμόνων ετών 1932-1938, πράξεις σχολικής εφορείας ετών 1931-1964, στατιστικά στοιχεία 1955-1960, τίτλος εγγραφής / τίτλος σπουδών 1950-1960, φακέλους αλληλογραφίας και βιβλίο πρωτοκόλλου 1930-1961, οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμοί - απολογισμοί, χρηματικά εντάλματα, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραλαβής, πρακτικά εφορίας, βιβλία ταμείου) ετών 1946-1960.

Δημοτικό Σχολείο Καβασίλων-Σκυλιτσίου

1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας

 • GR EDU053.01
 • Αρχείο
 • 1945-1999

Περιέχει: Πιστοποιητικά εγγραφής, ενδεικτικά, δικαιολογητικά εγγραφής, τίτλους σπουδών, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, εορτές, ομιλίες, Ερυθρός Σταυρός, Προσκοπισμός, Έρανος, Ειδική Νομοθεσία περί Συνδικαλισμού, Σύλλογοι Γονέων, Επίταξη, επιστράτευση, εκλογές, Εγκύκλιοι επιθεωρητή, έγγραφα Σχολικού Συμβούλου, Άδειες, Άδειες Υγειονομικής περίθαλψης, κατατακτήριες εξετάσεις, αξιολόγηση μαθητών, εξετάσεις, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, μεταθέσεις, αποδεικτικά μεταγραφής, σχολική επιτροπή, λαϊκή επιμόρφωση, κανονισμός λειτουργίας Π.Ε. και ΝΔΕ, διορισμοί, εκθέσεις, αποζημιώσεις, εμπιστευτικά - αλληλογραφία, τμήμα δημιουργικής απασχόλησης, βιβλία βιβλιοθήκης - περιοδικά - δημοσιεύματα - εφημερίδες - συλλογικά όργανα, συγκρότηση αρμοδιοτήτων κεντρικών και περιφερειακών συλλογικών οργάνων, αντίγραφα πρακτικών, προγράμματα - μέθοδοι - ύλη διδασκαλίας, οδηγίες - διδακτέα και διδαχθείσα ύλη, εκπαιδευτική νομοθεσία, ιδιωτική εκπαίδευση, πειθαρχικά, υπηρεσιακές εκθέσεις, θέματα μη νομικού ενδιαφέροντος, φοίτηση/ έτη σπουδών, κύκλοι, υποτροφίες, επιμόρφωση - μετεκπαίδευση, θέματα οργάνωσης και μεθόδων, αντίγραφα νομοθεσίας, οργάνωση αρχείου, νομοθεσία σχολείου, φυσική αγωγή, κατασκηνώσεις 1982-1998, μισθοδοσία, οικονομικά, σχολική υγιεινή (υγειονομική εξέταση - περίθαλψη μαθητών, εμβολιασμός, απολύμανση), εξοπλισμός (έπιπλα, αθλητικό υλικό), σύσταση - λύση υπαλληλικής σχέσης, απολογισμός, εγκύκλιοι.

1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

 • GR EDU052.01
 • Αρχείο
 • 1969-2008

Περιλαμβάνει: α) πιστοποιητικά νηπίων για εγγραφή, αιτήσεις εγγραφής και καταστάσεις εγγραφέντων νηπίων (1982-2008), β) δικαιολογητικά λήξης σχολικού έτους (1990-1999), γ) ατομικά δελτία υγείας παιδιών (2006-2007), δ) βιβλία μητρώου νηπίων και μαθητολόγια (1969-1998), ε) Βιβλίο πράξεων (1969-1984), στ) βιβλίο υλικού (1970-1998), ζ) πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1969-2006), η) φάκελλος αλληλογραφίας (1969-2005) με θέματα: ζητήματα προσωπικού, λειτουργία υπηρεσίας, εμπιστευτική αλληλογραφία, οικονομικά ζητήματα, στατιστικά κ.α., θ) βιβλία ταμείου (1969-1986), ι) πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής ειδών (1973-1980), ια) απολογισμοί - προϋπολογισμοί (1970-1981), ιβ) εκπαιδευτικά περιοδικά: Το Σχολείο και το Σπίτι (1973-1987), Επιστημονικό βήμα του Διδασκάλου (1973-1984).

8ο Νηπιαγωγείο Βέροιας

Αρχείο Μαθητικών Κατασκηνώσεων Κουστοχωρίου

 • GR EDU051.01
 • Αρχείο
 • 1976-1985

Περιλαμβάνει: Βιβλίο πρακτικών 1983-1985, πρωτόκολλα παραλαβής υλικού 1980-1982, μπλοκ παραγγελιών 1983-1985, μπλοκ αποδείξεων 1981, καταστάσεις κατασκηνωτών 1980-1985, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων 1983, πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής ειδών 1981, πρωτόκολλα παραλαβής τροφίμων 1979-1984, βιβλία συσσιτίου 1979-1984, βιβλία δυνάμεως συσσιτούντων 1979-1985, βιβλία μητρώου κατασκηνωτών 1978-1982, βιβλία ημερολογίου 1977-1985, βιβλία αποθήκης τροφίμων 1977-1982, δελτία δυνάμεως κατασκηνωτών 1980-1981, βιβλίο υλικού, τετράδια πρόχειρων εντολών 1983-1985, εντολές συσσιτίου 1980-1984, διάφορα έγγραφα 1976-1983

Μαθητικές Κατασκηνώσεις Κουστοχωρίου

Αρχείο Λυκείου Πλατεός

 • GR EDU049.01
 • Αρχείο
 • 1976-1980

Περιέχει: α) γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων (1976-1979), β) φωτοαντίγραφα απολυτηρίων (1979-1980) γ) πρωτόκολλο Λυκείου 1976-1979

Λύκειο Πλατέος

Αρχείο Γυμνασίου Πλατέος

 • GR EDU048.01
 • Αρχείο
 • 1972-1979

Περιέχει: Γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων (1972-73 και 1976-79)

Γυμνάσιο Πλατέος

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου - Λυκείου Πλατέος

 • GR EDU047.01
 • Αρχείο
 • 1952-1965

Περιέχει: Γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1952-1965, β) μισθοδοτικές καταστάσεις (1964-1965), γ) απολυτήρια Γυμνασίου (1961-1964)

Ιδιωτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Πλατέος

Αρχείο Λυκείου Θηλέων Νάουσας

 • GR EDU045.01
 • Αρχείο
 • 1975-1979

Περιέχει: γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1975-1979

Λύκειο Θηλέων Νάουσας

Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Νάουσας

 • GR EDU044.01
 • Αρχείο
 • 1976-1979

Περιέχει: γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1976-1979

Γυμνάσιο Θηλέων Νάουσας

Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων Νάουσας

 • GR EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1975-1979

Περιέχει: α) Γενικούς ελέγχους αποτελέσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1975-1979

Γυμνάσιο Αρρένων Νάουσας

Αρχείο Λάππειου Λυκείου Νάουσας

 • GR EDU041.01
 • Αρχείο
 • 1964-1967

Περιέχει: α) τίτλους σπουδών 1966 - 1967, β) γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1964-1967

Λάππειο Λύκειο Νάουσας

Αρχείο Λάππειου Γυμνασίου Νάουσας

 • GR EDU040.02
 • Αρχείο
 • 1915-1943

Περιλαμβάνει 1 ηλεκτρονικό φάκελο με μητρώα μαθητών σε ψηφιακή μορφή, ετών 1915-16 εως 1942-43

Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας

Αρχείο Λάππειου Γυμνασίου Νάουσας

 • GR EDU040.01
 • Αρχείο
 • 1945-1973

Περιέχει: α) Γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1945-1972, β) τίτλους σπουδών 1960-1973

Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Λυκείου Νάουσας "Βαλσαμίδη"

 • GR EDU039.01
 • Αρχείο
 • 1958-1976

Περιέχει: α) φάκελο διδακτικού προσωπικού 1975-76, β) τίτλους σπουδών εγγραφέντων στο Γυμνάσιο σχολικών ετών 1959-1975, γ) τίτλους σπουδών εγγραφέντων στο Λύκειο 1965-66, 1967-68, δ) γενικούς ελέγχους απολυτηρίων εξετάσεων Γυμνασίου 1962-63, ε) Γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1959-1964.

Ιδιωτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Νάουσας

Αρχείο Μικτού Γυμνασίου Κοπανού

 • GR EDU038.01
 • Αρχείο
 • 1977-1979

Περιέχει: αντίγραφα γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1977-78, 1978-79

Μικτό Γυμνάσιο Κοπανού

Αρχείο Γυμνασίου Ριζωμάτων

 • GR EDU037.01
 • Αρχείο
 • 1975-1979

Περιέχει : αντίγραφα γενικού ελέγχου ενιαυσίων εξετάσεων σχολικών ετών 1975-76, 1976-77, 1978-79.

Γυμνάσιο Ριζωμάτων

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 323