Εμφανίζει 257 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Δράμα (Νομός)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας Δράμας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Αρχείο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας Δράμας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Δράμας
Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Δράμας
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Δράμας
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Δράμας
Αρχείο Ταμείου Ανεγέρσεως Διδακτηρίων Δράμας
Αρχείο Ταμείου Ανεγέρσεως Διδακτηρίων Δράμας
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
Αρχείο Επιμελητηρίου Δράμας
Αρχείο Επιμελητηρίου Δράμας
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Δράμας
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Δράμας
Αρχείο Περιφερειακού Γραφείου Δράμας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού
Αρχείο Περιφερειακού Γραφείου Δράμας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού
Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας
Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας
Αρχείο Μ' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νομού Δράμας
Αρχείο Μ' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νομού Δράμας
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αρχείο Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) Νομού Δράμας
Αρχείο Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) Νομού Δράμας
Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Δράμας
Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Δράμας
Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Μισθωτών Δράμας
Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Μισθωτών Δράμας
Αρχείο Αγρονομείου Δράμας
Αρχείο Αγρονομείου Δράμας
Αρχείο Γραφείου Αγροτικής Ασφάλειας Κάτω Νευροκοπίου
Αρχείο Γραφείου Αγροτικής Ασφάλειας Κάτω Νευροκοπίου
Αρχείο Εφοριών Καπνού Μακεδονίας
Αρχείο Εφοριών Καπνού Μακεδονίας
Αρχείο Γραφείου Υποστήριξης Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Γραφείου Υποστήριξης Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Κώδικας Κοινότητας Τσατάλτζας (Χωριστής) Δράμας
Κώδικας Κοινότητας Τσατάλτζας (Χωριστής) Δράμας
Συλλογή συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνού καλλιεργητών Προσοτσάνης
Συλλογή συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνού καλλιεργητών Προσοτσάνης
Ομιλία για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
Ομιλία για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
Συλλογή τουριστικών φωτογραφιών Νομού Δράμας
Συλλογή τουριστικών φωτογραφιών Νομού Δράμας
Υπηρεσιακοί φάκελοι δασκάλων Δράμας
Υπηρεσιακοί φάκελοι δασκάλων Δράμας
Συλλογή πιστοποιητικών σπουδών Δημοτικών, Γυμνασίων, και Επαγγελματικών Σχολών Δράμας
Συλλογή πιστοποιητικών σπουδών Δημοτικών, Γυμνασίων, και Επαγγελματικών Σχολών Δράμας
Συλλογή γεωργικών χαρτών Νομού Δράμας
Συλλογή γεωργικών χαρτών Νομού Δράμας
Πιστοποίηση Βουλγαρικής Διοίκησης Φωτολίβους Δράμας
Πιστοποίηση Βουλγαρικής Διοίκησης Φωτολίβους Δράμας
Συλλογή εγγράφων Υποκαταστήματος Αγροτικής Τράπεζας Νικηφόρου Δράμας
Συλλογή εγγράφων Υποκαταστήματος Αγροτικής Τράπεζας Νικηφόρου Δράμας
Έγγραφα της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Δράμας
Έγγραφα της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Δράμας
Έγγραφα του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Δράμας και Περιχώρου
Έγγραφα του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Δράμας και Περιχώρου
Συλλογή φυλλαδίων Μητροπολίτη Δράμας Διονυσίου Κυράτσου
Συλλογή φυλλαδίων Μητροπολίτη Δράμας Διονυσίου Κυράτσου
Επιστολή Μητροπολίτη Δράμας Διονυσίου Κυράτσου
Επιστολή Μητροπολίτη Δράμας Διονυσίου Κυράτσου
Ημερολόγιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ημερολόγιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Έγγραφα 9ου Συντάγματος Πεζικού Δράμας
Έγγραφα 9ου Συντάγματος Πεζικού Δράμας
Υπόμνημα Δημάρχου Δράμας
Υπόμνημα Δημάρχου Δράμας
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δράμας
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δράμας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας
Αρχείο Αποταμιευτικού και Πιστωτικού Συνεταιρισμού Ελευθέρων Τεκτόνων "Η Ελπίς"
Αρχείο Αποταμιευτικού και Πιστωτικού Συνεταιρισμού Ελευθέρων Τεκτόνων "Η Ελπίς"
Αρχείο Συλλόγων και Σωματείων Νομού Δράμας
Αρχείο Συλλόγων και Σωματείων Νομού Δράμας
Αρχείο Συνεταιριστικού Εργοστασίου Κονσερβοποιΐας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΚΟΒΕ) Α.Ε.
Αρχείο Συνεταιριστικού Εργοστασίου Κονσερβοποιΐας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΚΟΒΕ) Α.Ε.
Υπόμνημα της Κοινότητας Καταφύτου
Υπόμνημα της Κοινότητας Καταφύτου
Αποφάσεις του Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης Νομού Δράμας
Αποφάσεις του Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης Νομού Δράμας
Αλληλογραφία Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δράμας
Αλληλογραφία Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δράμας
Συλλογή εγγράφων Υπουργείου Βορείου Ελλάδος
Συλλογή εγγράφων Υπουργείου Βορείου Ελλάδος
Έγγραφα συνεδριάσεων Εθνικού Κόμματος "Χιτών" Δράμας
Έγγραφα συνεδριάσεων Εθνικού Κόμματος "Χιτών" Δράμας
Ατομικοί Φάκελοι Υπαλλήλων Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.)
Ατομικοί Φάκελοι Υπαλλήλων Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.)
Βεβαιώσεις Νομιμοφροσύνης Υπηρεσίας Χωροφυλακής Νομού Δράμας
Βεβαιώσεις Νομιμοφροσύνης Υπηρεσίας Χωροφυλακής Νομού Δράμας
Επιστολικό δελτάριο του Μιχαήλ Βεζυρτζόγλου
Επιστολικό δελτάριο του Μιχαήλ Βεζυρτζόγλου
Επιστολές του ιερέα του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νεροφράκτη Δράμας
Επιστολές του ιερέα του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νεροφράκτη Δράμας
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο Συλλόγου Καπνεργατών "Η Πρόοδος"
Αρχείο Συλλόγου Καπνεργατών "Η Πρόοδος"
Συλλογή Δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015
Συλλογή Δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015
Συλλογή Βασιλείου Σιδηρόπουλου
Συλλογή Βασιλείου Σιδηρόπουλου
Αρχείο Αθανασίου Κάζη
Αρχείο Αθανασίου Κάζη
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πύργων Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πύργων Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαυροκορδάτου Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαυροκορδάτου Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατανόβρυσης Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατανόβρυσης Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Χαμοκέρασων Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Χαμοκέρασων Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σίψας Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σίψας Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ταξιαρχών Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ταξιαρχών Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιβαδερού Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιβαδερού Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δενδρακίων Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δενδρακίων Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλικάρπου Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλικάρπου Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Οροπεδίου Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Οροπεδίου Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σκαλωτής Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σκαλωτής Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παπάδων Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παπάδων Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σιδηρόνερου Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σιδηρόνερου Δράμας
Αρχείο Νυχτερινής Σχολής Σιδηρόνερου Δράμας
Αρχείο Νυχτερινής Σχολής Σιδηρόνερου Δράμας
Αρχείο Νυχτερινής Σχολής Μαυροκορδάτου Δράμας
Αρχείο Νυχτερινής Σχολής Μαυροκορδάτου Δράμας
Αρχείο Νυχτερινής Σχολής Χαμοκέρασων Δράμας
Αρχείο Νυχτερινής Σχολής Χαμοκέρασων Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων Δράμας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων Δράμας
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 257