Εμφανίζει 434 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Σέρρες (Νομός)
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Έγγραφο 1ου Συντάγματος Σερρών

 • GR GRGSA-SER COL024.01
 • Συλλογή
 • 1919

Έγγραφο 1ου Συντάγματος Σερρών: πιστοποιητικό του Συν/χη Μάρκου, διοικητή 1ου Συντάγματος Σερρών, για στρατιώτη από την Κοζάνη.

1ο Σύνταγμα Σερρών

Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)

 • GR GRGSA-SER COL042.02
 • Αρχείο

Βιβλία ημερομισθίων καπνεργατών, οικονομικών στοιχείων εταιρίας, αποθήκευσης και αγοραπωλησιών καπνών, φάκελοι ισοζυγίων.

Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), Ένωση Καπνοπαραγωγών Σερρών

Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)

 • GR GRGSA-SER COL042.01
 • Αρχείο
 • 1948 - 1988

Φάκελοι διαταγών, αλληλογραφίας με κεντρικό κατάστημα βιβλία εσόδων-εξόδων, βιβλία ημερομισθίων, βιβλία βαθμολογίας καπνών.

Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), Ένωση Καπνοπαραγωγών Σερρών

Αρχείο Αγρονομείου Σιντικής

 • ADM025
 • Αρχείο
 • 1980 - 1982

Υπαλληλικά θέματα, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, δενδροφυτεύσεις και εμβολιασμοί δένδρων.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σιντικής

Αρχείο Β΄Τμήματος Μισθωτών Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM018.06
 • Αρχείο
 • 1995 - 2014

Έγγραφα δικαιολογητικά παροχών ασθενείας, αντίγραφα καταστάσεως και δικαιολογητικών Γενικού Νοσοκομείου και κλινικών εργαστηριακών ιδρυμάτων, στατιστικά και οικονομικά έγγραφα, καταστάσεις παραμενόντων στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιφειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Σερρών

Αρχείο Γραφείου Εσωτερικών Λειτουργιών Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM077.02
 • Αρχείο
 • 1970 - 2005

Μέτρα τάξης αθλητικών αγώνων, τελετές μνημοσύνων θυμάτων Κατοχής, άδειες καταστημάτων, μικροπωλητών, παραχαράξεις, ηθικές αμοιβές, συνδικαλισμός, γενικές διαταγές, απόδοση προσωπικού.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών

Αρχείο Γυμνασίου Γαζώρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU047.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 1991

5 έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας (βραβεία-αριστεία μαθητών, αποτελέσματα, περιβαλλοντική εκπαίδευση).

Γυμνάσιο Γαζώρου Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Ηράκλειας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU013.04
 • Αρχείο
 • 1989 - 1995

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, γραπτά μαθητών, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Γυμνάσιο Ηράκλειας Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Ηράκλειας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU013.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 1991

Βιβλία (φοίτησης - διδασκόμενης ύλης- απουσιολόγια- αιτήσεων- δηλώσεων) και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Ηράκλειας Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Κάτω Πορροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU060.08
 • Αρχείο
 • 1983 - 1997

Βιβλία διδασκόμενης ύλης και απουσιών, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Κάτω Πορροΐων Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Κάτω Πορροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU060.04
 • Αρχείο
 • 1980 - 1995

Βιβλία φοίτησης και διδασκόμενης ύλης, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Κάτω Πορροΐων Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Λευκώνα

 • GR GRGSA-SER EDU030.03
 • Αρχείο
 • 1981 - 2005

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας είκοσι τριών διαφορετικών θεματικών φακέλων.

Γυμνάσιο Λευκώνα

Αρχείο Γυμνασίου Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU022.02
 • Αρχείο
 • 1961 - 2000

Βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας, βιβλία μαθητικής κοινότητας, διδασκόμενης ύλης, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Γυμνάσιο Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Νέου Πετριτσίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU036.02
 • Αρχείο
 • 1964 - 1998

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πράξεων σχολικής εφορείας, διδασκόμενης ύλης, ημερολόγιο διευθυντή.

Γυμνάσιο Νέου Πετριτσίου Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Νέου Σκοπού

 • GR GRGSA-SER EDU018.02
 • Αρχείο
 • 1977 - 2000

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας: λειτουργίας σχολείου, μεταφοράς μαθητών και εξωδιδακτικών εργασιών.

Γυμνάσιο Νέου Σκοπού

Αρχείο Γυμνασίου Νέου Σουλίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU021.02
 • Αρχείο
 • 1995 - 1996, 2001 - 2002

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας, εργασίες καθηγητών και μαθητών, σχολικές εκδηλώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

Γυμνάσιο Νέου Σουλίου Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU009.14
 • Αρχείο
 • 1985 - 2003

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας: σχολικές βιβλιοθήκες, μεταβολές υπηρεσιακής καταστάσεως, φοίτηση, εξετάσεις, περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Γυμνάσιο Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU009.11
 • Αρχείο
 • 1995 - 1996

Γραπτά δοκίμια μαθητών και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU009.15
 • Αρχείο
 • 1982 - 2004

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας: λειτουργία σχολείου, κτηριολογικά, εξοπλισμός, στατιστικά, σχολική βιβλιοθήκη, προγράμματα, μεταφορά μαθητών, συνδικαλιστικά.

Γυμνάσιο Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU009.13
 • Αρχείο
 • 1961 - 2000

Έγγραφα σχολικού ταμείου και διάφορα έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Σκοτούσας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU014.03
 • Αρχείο
 • 1984 - 2006

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας. Στατιστικά στοιχεία, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, προγράμματα σπουδών.

Γυμνάσιο Σκοτούσας Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Σκούταρι Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU005.04
 • Αρχείο
 • 1978 - 1998

Γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικό επωνύμου (Δ) και (Κ) και υπηρεσιακά έγγραφα.

Γυμνάσιο Σκούταρι Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Σκούταρι Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU005.08
 • Αρχείο

Βιβλία ύλης, καρτέλες μητρώου μαθητών, στατιστικά, λειτουργία σχολείου.

Γυμνάσιο Σκούταρι Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Χρυσού Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU007.01
 • Αρχείο
 • 1981 - 1990

Υπηρεσιακή αλληλογραφία (στατιστικά στοιχεία μαθητικού δυναμικού, λειτουργικές δαπάνες, μαθητές για το αθλητικό Γυμνάσιο).

Γυμνάσιο Χρυσού Σερρών

Αρχείο Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM029.02
 • Αρχείο
 • 1951 - 2001

Γενική αλληλογραφία, στατιστικά στοιχεία γεωργικών μηχανημάτων, τεχνικές εκθέσεις. Εκθέσεις πεπραγμένων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER ADM031.01
 • Αρχείο
 • 1940 - 1986

Πρακτικά συνεδριάσεων, βιβλία προσκλήσεων Δ.Σ., μητρώα ορφανών, παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας,
μισθολογικά μητρώα, βιβλία ταμείου, υλικών, καθολικά χρηματικής διαχείρισης, γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, ιματισμού και υποδήσεως, επίπλων και σκευών, συσσιτούντων, ατομικοί φάκελοι ορφανών, εισερχόμενα εξερχόμενα έγγραφα, εγκύκλιοι, στατιστικά δελτία, απολογισμοί.

Εθνικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Σιδηροκάστρου

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM053.03
 • Αρχείο
 • 1946 - 2003

Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, Μισθολογικό μητρώο, Φάκελος αλληλογραφίας, γενικές διαταγές.

Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Νομού Σερρών

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM053.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1990

Μητρώο ορφανών, πρακτικά Δ.Σ., πρωτόκολλα αλληλογραφίας, γενική αλληλογραφία, οικονομικοί απολογισμοί, βιβλία υλικού, φάκελοι κτηρίου, φωτογραφίες από τις δραστηριότητες του Ορφανοτροφείου.

Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Νομού Σερρών

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM053.04
 • Αρχείο
 • 1955 - 2002

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καθολικά οικονομικής διαχείρισης, βιβλία συσσιτούντων μαθητριών, εγκύκλιες διαταγές, κοινή αλληλογραφία, φάκελοι προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης, ατομικοί φάκελοι τροφίμων.

Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Νομού Σερρών

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 434