Εμφανίζει 2 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Οθωμανική Αρχή Θεσσαλονίκη (Νομός)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Βακουφικοί κώδικες (Οθωμ.)

  • ORL002
  • Αρχείο
  • 1835 - 1911

Καταγραφές και αγοραπωλησίες βακουφικών κτημάτων στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Βέροιας και Χαλκιδικής, καταγραφές καταστημάτων και λουτρών, συντεχνιών, βακουφικών προσόδων.

Οθωμανική Αρχή

Τίτλοι ιδιοκτησίας

  • COL020
  • Συλλογή
  • 1864 - 1873

Τίτλοι ιδιοκτησίας διαφόρων χωριών Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

Οθωμανική Αρχή