Εμφανίζει 959 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Σερρών
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ζίχνης

 • GR GRGSA-SER NOT005.01
 • Αρχείο
 • 1894 - 1911, 1914 - 1947, 1976

Βιβλία εκθέσεων κατασχέσεων της περιφέρειας Ειρηνοδικείου Ζίχνης, βιβλία εκθέσεων υποθηκών. Φάκελοι σταχμένων εγγράφων: Υποθήκες-Εκθέσεις, δικαιολογητικά κατασχέσεων, αγωγαί διεκδικητικαί, κατασχέσεις. Φάκελοι με λυτά έγγραφα: καταθέσεις εγγράφων εκτελέσεως συμβολαιογράφου Κων/νου Παπαδήμα, συμβόλαια, τίτλοι διανομών Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων, Αλληλογραφία συμβολαιογράφου Ταμβακά με το Πρωτοδικείο, πριστοποιητικά προέδρων κοινοτήτων, δηλώσεις μεταβίβασης περιουσίας, αιτήσεις μετεγγραφής και αιτήσεις προς το Υποθηκοφυλακείο Ζίχνης. Αποκόμματα εφημερίδων "Αλήθεια", "Αμερόληπτος", "Πρωϊα", Αποκόμματα εφημερίδος «Ελληνικός Βορράς» (1976) που αφορούν την εισβολή στην Κύπρο.

Αρχείο συμβολαιογράφου Ζίχνης Κωνσταντίνου Παπαδήμα

 • GR GRGSA-SER NOT004.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1945

Βιβλίο Ευρετήριο καταχώρησης Συμβολαίων, βιβλίο Ευρετήριο καταχώρησης διαθηκών του συμβολαιογράφου Παπαδήμα αλλά και του συμβολαιογράφου Φυλλίδας Ταμβακά και συμβόλαια.

Αρχείο συμβολαιογράφου Σερρών Κωνσταντίνου Κατσανού

 • GR GRGSA-SER NOT003.01
 • Αρχείο
 • 1927 - 1945

Βιβλίο Ευρετήριο καταχωρήσεως συμβολαίων από τους αριθμού 6568 έως 14954, αλφαβητικό ευρετήριο καταχωρήσεως μέρους των άνω πράξεων, Ειδικό ευρετήριο καταχωρήσεως διαθηκών και 36 φακέλους με συμβόλαια (λείπουν συμβόλαια που χάθηκαν ή καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του πολε΄μου και της κατοχής).

Αρχείο συμβολαιογράφου Σερρών Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου

 • GR GRGSA-SER NOT002.01
 • Αρχείο
 • 1915 - 1941

Βιβλία Γενικών Ευρετηρίων (καταχωρήσεων Συμβολαίων), βιβλίο Ειδικό Ευρετήριο Συμβολαίων, συμβόλαια από τον αριθμό 1 έως 37990 (λείπουν συμβόλαια τα οποία χάθηκαν ή καταστράφηκαν λόγω πολέμου και κατοχής).

Αρχείο συμβολαιογράφου Πετρούλας Ρόζη

 • GR GRGSA-SER NOT001.01
 • Αρχείο
 • 1913, 1918 - 1956, 1969

Συμβολαιογραφικές πράξεις επαρχίας Βισαλτίας. 5 βιβλία ευρετήρια (1923-1956) και 28.838 συμβόλαια των παλαιών συμβολαιογράφων της Νιγρίτας: Παπαχειλά (Χρον.: 1913, αριθμ. συμβολαίων: 1), Μακρίδου (Χρον.: 1918-1922, 1923, αριθμ. συμβολαίων: 1.044), Αλβανίτη (Χρον.: 1922,αριθμ. συμβολαίων:5), Χατζηανδρέου (Χρον.:1923,αριθμ. συμβολαίων: 82), Μαριόλη (Χρον.: 1923, 1924,1925, αριθμ. συμβολαίων: 406), Παπαδοπούλου (Χρον:1923, αριθμ.συμβολαίων:275), Φωτιάδου (Χρον: 1924-1925, αριθμ. συμβολαίων: 201), Νικολάου Σκουρμπούτη (Χρον.:1925-1956,αριθμ. συμβολαίων:26.246), Γιαννικοπούλου (Χρον.:1956, αριθμ. συμβολαίων: 318), Καζαμία (Χρον.: 1956-1969, αριθμ. συμβολαίων: 92).

Αρχείο Κοινότητας Βαλτερού

 • GR GRGSA-SER MUN009.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1998

Φάκελοι Εγκυκίων Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, έγγραφα ομιλιών, άλμπουμ φωτογραφιών, φάκελοι και έγγραφα Ληξιαρχείου (πιστοποιητικά, γάμοι, γεννήσεις, βαπτίσεις, θάνατοι, διορθώσεις), έγγραφα και βιβλία Πρόχειρων Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου,Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Πρωτοκόλλων Αλληλογραφίας και βιβλία Πρωτοκόλλων Κοινότητας. Ένα (1) βιβλίο με τίτλο "Γεωργοοικονομική Μελέτη" του Ανεσιάδη Γεώργιου και 4 φύλλα εφημερίδων "Ελληνική Εθνική Αντίσταση"/1982-1984).

Δήμος Ηρακλείας Σερρών, Κοινότητα Βαλτερού

Αρχείο Κοινότητας Άνω Μητρουσίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER MUN008.01
 • Αρχείο
 • 1927, 1940 - 1965, 1969, 1971 - 1973

Βιβλία Πρακτικών Συνδριάσεων και βιβλία Αποφάσεων Συμβουλίου, βιβλία Πρωτοκόλλων Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρακτικών και βιβλία Πρωτοκόλλων Κοινότητας, βιβλία εκλογικών καταλόγων, βιβλία στατιστικών στοιχείων και βιβλία οικονομικών θεμάτων. Ένα (1) βιβλίο Μητρώο Αρρένων έτους 1927. Βιβλία πληθυσμού και κατοχής ζώων, φάκελος απογραφής ίππων και φοράδων και φάκελοι υποζυγίων κοινότητας Μητρουσίου. Φάκελος Κοινωνικής Πρόνοιας, φάκελος Κέντρου Νεότητας, φάκελοι Δημόσιας Ασφάλειας, φάκελος απορρήτων εγγράφων έτους 1959, φάκελος Καπετάν Μητρούσης και Φωτογραφίες (13) φονευθέντων στρατευμάτων ετών 1943-1949.

Δήμος Σερρών, Κοινότητα Άνω Μητρουσίου

Αρχείο Κοινότητας Τερπνής

 • GR GRGSA-SER MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1968, 1974

Φάκελος αλληλογραφίας κατοχικών θεμάτων ετών 1937-1951, φάκελος παραρτήματος θυμάτων πολέμου έτους 1922 και φάκελος παραρτήματος ονομάτων πολέμου ετών 1921-1935. Κατάλογος αγροφυλάκων, έγγραφο ορκομωσίας αγροφύλακα έτους 1929, ερανικός καταλογος Αγροφυλακής. Βιβλία Ληξιαρχείου (Θανάτων, γάμων, βαπτίσεων), βιβλία και έγγραφα οικονομικής φύσεως, βιβλία Πρωτοκόλλων, βιβλία αλληλογραφίας, βιβλία αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, βιβλίο πολιτοφυλακής έτους 1935. Φάκελοι έργων κοινότητας, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, τετράδια κατάστασης απόρων, φάκελοι επισιτισμού και διανομής ιματισμού, φάκελοι και τετράδια με γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα (δικαιώματα βοσκής, δηλώσεων καπνού, παραγωγής καπνού, δηλώσεις φορολογίας κουκουλιών, αλεσμού σιτηρών, γεωργικές ζημιές), έγγραφα καθορισμού εκλογικών τμημάτων. Έγγραφα εκθέσεις ενόρκων εξετάσεων έτους 1943, ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσωπικής εργασίας έτους 1934-1935, 1939 & 1957-1961.

Δήμος Βισαλτίας Σερρών, Κοινότητα Τερπνής

Αρχείο Κοινότητας Επταμύλων

 • GR GRGSA-SER MUN006.02
 • Αρχείο
 • 1949 - 1962

Πρακτικό δημοτικού συμβουλίου, αλληλογραφία με άλλες αρχές.

Δήμος Σερρών, Κοινότητα Επταμύλων

Αρχείο Κοινότητας Επταμύλων

 • GR GRGSA-SER MUN006.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1969

Δηλώσεις ζημιών από τα στρατεύματα κατοχής, ληξιαρχικά έγγραφα, αλληλογραφία με Νομαρχία και Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, εκλογικοί κατάλογοι, οικονομικά στοιχεία, βιβλία απογραφής οχημάτων και κτηνών.

Δήμος Σερρών, Κοινότητα Επταμύλων

Αρχείο Δήμου Κερκίνης

 • GR GRGSA-SER MUN005.01
 • Αρχείο
 • 1957

Δημοτολόγια των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου (αντίγραφα).

Αρχείο Δήμου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER MUN003.02
 • Αρχείο
 • 1928 - 1938

Εκλογικοί κατάλογοι κοινότητας Σιδηροκάστρου και έγγραφα εκλογών του 1934 και δημοψηφίσματος για την επαναφορά της βασιλείας του 1935. Κατάλογος Συνεταιρισμών Σιντικής 1938.

Αρχείο Κοινότητας Νέου Πετριτσίου

 • GR GRGSA-SER MUN002.01
 • Αρχείο
 • 1939

Πιστοποιητικό για δημότη της κοινότητας. Το έγγραφο φέρει φωτογραφία του δημότη, ντυμένου με στολή της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας.

Δήμος Σιντικής Σερρών, Κοινότητα Νέου Πετριτσίου

Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER MPP004.02
 • Αρχείο
 • 1925

7 χάρτες της της τέως Υπηρεσίας Ανταλλαξίμων με τις παρακάτω εξωτερικές ενδείξεις:
1ος χάρτης: 5 Α / (νεότερη ένδειξη: 14). [Περικλείει την περιοχή Διοικητρίου. Οδοί Παύλου Μελά και Μεραρχίας], 2ος χάρτης: 10 (νεότερη ένδειξη: 15). [Περικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Δυτικής Θράκης -Ραιδεστού],
3ος χάρτης: 12 (νεότερη ένδειξη: 21). [Πε-ρικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Μεραρχίας και Ραιδεστού],
4ος χάρτης: 7 Χ (νεότερη ένδειξη: 19). [Περικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Περδίκα και Κομνηνών],
5ος χάρτης: 9 (νεότερη ένδειξη: 7). [Περικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Εμμανουήλ Αν-δρόνικου και Ερμού], 6ος χάρτης: Λαχανόκηποι 1. [Περικλείει την περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού],
7ος χάρτης: 4 (νεότερη ένδειξη: 4). [Περικλείει την περιοχή Ιμαρέτ.

Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER MPP004.01
 • Αρχείο
 • 1925

4 πανόδετοι κτηματογραφικοί χάρτες δυτικού τομέα πόλης Σερρών 0,73 Χ 0,78.

Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο κτηματογραφικού χάρτη πυρίκαυστης ζώνης πόλης Σερρών

 • GR GRGSA-SER MPP001.01
 • Αρχείο
 • 1914

`Ενας πανόδετος χάρτης, αντίγραφο, διαστάσεων: 2,46 Χ 1,45 μ. Κλίμακα:1:500. Συντάχθηκε από κτηματογραφική ομάδα της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας του Στρατού. Αποτυπώνει οικόπεδα, εκκλησίες,ιδιοκτησίες δημόσιων φορέων, δρόμους και πλατείες του μέρους της πόλης που πυρπόλησαν οι Βούλγαροι, στις 28-6- 1913. Φέρει τέσσερα επικυρωτικά σημειώματα.

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ποροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS014.02
 • Αρχείο
 • 1948 - 1976

Δικογραφίες έτους 1949, τεύχη σταχωμένων εγγράφων Πρακτικών και Αποφάσεων ετών 1949-1960, τεύχη σταχωμένων εγγράφων Εκθέσεις και Πράξεις ετών 1948-1968 & Πρακτικά και αποφάσεις ετών 1961-1968.
Φάκελοι εκλογικών εγγράφων και καταλόγων, φάκελος δελτίων Αμερικανικής βοήθειας, φάκελοι Προϊσταμένης Αρχής.
Βιβλίο ποινικών αποφάσεων, βιβλία Πρωτοκόλλων, βιβλίο (τετράδιο) αδειών προσωπικού, βιβλία εκθέσεων Αναχωρήσεως και επανόδου και βιβλίο εισπράξεων υπέρ του δημοσίου έτους 1955.

Ειρηνοδικείο Ποροΐων Σερρών

Ειρηνοδικείο Πορροΐων

 • GR GRGSA-SER JUS014.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 2001

Βιβλία Εκθέσεων και Πράξεων, βιβλίο Ωσεί παρόντων καταδικασθέντων κατηγορουμένων, βιβλίο Ποινικών Αποληψίμων Βεβαιωθέντων Πταισματοδικείο τόμος Β΄, βιβλίο Περαιωμένων Προανακριτικών Παραγγελιών.
Φάκελος Ταμείου Συντάξεως Νομικών και ΤΑΚΕ έτους 1947-1955, φάκελοι εγγράφων και αποφάσεων περί καταπολεμήσεως των αρουραίων και ακρίδων έτους 1952-1958, Φάκελος καταλόγων περί καταπολεμήσεως των αρουραίων ετών 1949-1956, φάκελοι Εγκύκλιοι Υπουργείου και έγγραφα εσωτερικών ετών 1947-1950, φάκελος Εγκύκλιοι περί εκτάκτου αναθεωρήσεως εκλογικών καταλόγων ανδρών και γυναικών ετών 1949-1951, Φάκελος Εγγράφων και παραγγελιών αντιγραφοσήμου έτος 1951, Φάκελος Εγκυκλίων Ταμείου Ανεγέρσεως Δικαστικών Μεγάρων έτος 1950, Φάκελος Αρχείον Ταμείου Νομικών έτος 1948, Φάκελος Διαφόρων εγγράφων Προέδρου Πρωτοδικών ετών 1952-1959.

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ροδολίβους Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS013.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1975

Φάκελοι Πράξεις εκθέσεις, φάκελοι πλειστηριασμών.
Βιβλία Υγειονομικού Συνεταιρισμού Ροδολίβους «Ευαγγελισμός» (ιατρικής περίθαλψης/εισφορές, Μητρώο συνεταίρων, Συν/κών μερίδων, Καθολικά Ημερολόγια, Ημερολόγιο Απογραφών, Τρεχούμενοι λογαριασμοί, χορηγούμενων πιστώσεων, κερδοζημιών, καταθέσεων, ταμείου, Γραμμάτια Εισπράξεων και Αλφαβητικό Ευρετήριο).
Υποαρχείο με βιβλία Γ.Π.Σ. Ν.Φυλής ετών 1953 έως 1975 (Πρακτικών Εποπτικού Συμβουλίου, Ημερολόγιον, Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Μητρώον Συνεταίρων και οικονομικά βιβλία).
Υποαρχείο έτους 1962 θεριζοαλωνιστικού συγκροτήματος Ευστράτιος κ Γεώργιος Στράτης (βιβλίο αροθέντων και βιβλίο Εσόδων - Εξόδων).

Ειρηνοδικείο Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS012.01
 • Αρχείο
 • 1913 - 1985

Εκθέσεις και πράξεις Ειρηνοδίκη (1913-1950), διοικητικές αποφάσεις, εφέσεις, ανακοπές, αποφάσεις-μικροδιαφορών Πταισματοδικείου Νιγρίτας (1930-1939), πρακτικά εργατικών υποθέσεων, αποφάσεις εργατικών διαφορών. Αποφάσεις και πρακτικά Πταισματοδικείου Νιγρίτας (1933-1979), πρακτικά και αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νιγρίτας (1930-1980), αλλαγές διοικητικών ορίων (1936-1967), αποφάσεις συνταξιοδότησης Ο.Γ.Α. (1962-1985), απόγραφα δικηγόρων (1920- 1980).

Ειρηνοδικείο Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομένων Ν. Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS011.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1989

Εκθέσεις και πράξεις Ειρηνοδίκη (1913-1950), διοικητικές αποφάσεις, εφέσεις, ανακοπές, αποφάσεις-μικροδιαφορών Πταισματοδικείου Νιγρίτας (1930-1939), πρακτικά εργατικών υποθέσεων, αποφάσεις εργατικών διαφορών. Αποφάσεις και πρακτικά Πταισματοδικείου Νιγρίτας (1933-1979), πρακτικά και αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νιγρίτας (1930-1980), αλλαγές διοικητικών ορίων (1936-1967), αποφάσεις συνταξιοδότησης Ο.Γ.Α. (1962-1978), απόγραφα δικηγόρων (1920- 1980).

Αρχείο Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS010.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1992

Βιβλιάρια Στελέχη γραμματίων είσπραξης, φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελος εξερχόμενα, φάκελος εισερχόμενα, φάκελος Κλείσιμο Βιβλίων και φάκελος Προϋπολογισμού.

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Σερρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.04
 • Αρχείο
 • 1958, 1963 - 1995, 2000

Βιβλία Ευρετήρια Μηνύσεων (ανά κατηγορία, γενικά, λαθρεμπορίας, δημοσίων υπαλλήλων και δασικών αδικημάτων), βιβλία Μηνύσεων Εισαγγελίας ετών 1945-1951, βιβλία δικογραφιών, βιβλία Ανακριτών, βιβλία Φυγοδίκων- Φυγόποινων- Λιπενόρκων –Υποδίκων ετών 1945-1960, βιβλία Ποινικού Μητρώου (Πρωτόκολλα, Ευρετήρια, Αλληλογραφία, Αποσπασμάτων, Δελτίων) ετών 1945-1982.
Έγγραφα αποτελεσμάτων δίκης, έγγραφα της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής και μία ονομαστική κατάστασή καταδιωκομένων Ροδολίβους (ετών 1944, 1966), έγγραφα ομιλιών, έγγραφα δικογραφιών, έγγραφα ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη και προστασίας φύλαξης προσώπων.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.03
 • Αρχείο
 • 1968, 1985 - 2004

Φάκελοι ετών 1985-2002: Αλληλογραφίας Υπουργείου Δικαιοσύνης Εισερχόμενα- Εξερχόμενα, Αντίγραφα Αναφορών προς Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, Εισερχόμενα Εισαγγελικών Εφετών και Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Εμπιστευτικά-Αλληλογραφίες (Αρείου Πάγου, Εφετείου, Ειδικού Δικαστηρίου, Αναφορές Εισαγγελέα, Γνωστοποίηση για Δημοσίους Υπαλλήλους), Πειστήρια –Πιστοποιητικά Βουλεύματος και Αντίγραφα Αλληλογραφίας.
Βιβλία Πρωτοκόλλων διεκπεραίωσης απλής αλληλογραφίας Εισαγγελίας Σερρών ετών 1989-1993.
Έγγραφα για το δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου του 1968.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1987

1 Βιβλίο κατηγορουμένων. Το β΄μέρος χρησιμοποιείται ως πρωτόκολλο αλληλογραφίας για εγκλήματα πολέμου κατοχικών αρχών με Ελληνικό Γραφείο Εγκλημάτων Πολέμου ετών 1947-1948. Βιβλία φυγόδικων ετών 1945-1948, βιβλία Αλφαβητικά ευρετήρια υποδίκων ετών 1945-1946.
Φάκελοι κατασχέσεων περιουσιών «των συμμετεχόντων εκουσίως εις τον συμμοριακόν αγώνα». Ονομαστικές καταστάσεις με εντάλματα και κατασχετήρια, καθώς και φυγοδίκων "ων αγνοείται ο τόπος της διαμονής των και υπάρχουν υπόνοιες διαφυγής εις το εξωτερικόν". Κατάσταση «συμμοριτών» που προτάθηκε η δήμευση των περιουσιών τους της 25/01/1950. Τρεις αποφάσεις εκτάκτου Στρατοδικείου Σερρών και 2 καταστάσεις (112 και 125 ονόματα) «συμμοριτών» από 18-03-1948 ως 10-11-48. Έντυπα αιτήσεων Εισαγγελίας επιβολής δήμευσης περιουσίας χωρίς χρονολογική σήμανση.
Φάκελοι εκλογικών καταλόγων και φάκελοι δικογραφιών.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.01
 • Αρχείο
 • 1983 - 1988

Φάκελοι με Υποθέσεις άρθρου 43 Κ.Π.Δ. (32 υποθέσεις) έτους 1982, με υποθέσεις Διόρθωσης Επωνύμου ετών 1983-1988 και 1 φάκελος με τίτλο «Αγνώστων» έτους 1983.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Πταισματοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS008.03
 • Αρχείο
 • 1953 - 2002

Βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων, βιβλία Ποινικών Αποφάσεων, βιβλία ερήμην καταδικαστικών αποφάσεων, βιβλίο ποινικών αποφάσεων επ’ αυτοφώρω πταισμάτων, βιβλίο Εκθέσεων και Πράξεων Γραμματέως και βιβλίο αδειών προσωπικού.
Βιβλία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (από Η:16 έως Η:26 και Η:22, Η:24 - Η:26 και Η:28 Δικαιοσύνη, Στατιστική της Δικαιοσύνης , Πολιτικής Δικαιοσύνης, Εγκληματολογικής και Σωφρονιστικής) ετών 1965 έως 1977.
Καταστάσεις στατιστικών στοιχείων για τις ποινικές υποθέσεις του Πταισματοδικείου Σερρών ετών 1982 έως 2000.

Πταισματοδικείο Σερρών

Αρχείο Πταισματοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS008.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1990

Βιβλία: διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Ευρετήρια Ποινικών Αποφάσεων, μη πρωτοεισάκτων παραγγελιών προϊσταμένου Εισαγγελέως ετών 1949-1990, παραγγελιών ξένων αρχών, αποληψίμων εξόδων (εισπρακτέων) Δημοσίου, αποληψίμων Αγροφυλακής, ερήμην καταδικαστικών αποφάσεων, βιβλίο αποφάσεων τακτικής διαδικασίας και μισθολόγια υπαλλήλων.
Βιβλίο Πρωτόκολλο συντασσομένων δελτίων ποινικού μητρώου, βιβλίο προκαταρκτικών εξετάσεων, βιβλίο αποφάσεων κατά λιπομαρτύρων και βιβλίο μετατροπής ποινών.
Φάκελοι μισθολογικών θεμάτων και φάκελοι δικογραφιών.

Πταισματοδικείο Σερρών

Αρχείο Πταισματοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 2000

Φάκελοι: Δικογραφιών, Εκλογικού Καταλόγου Υπαλλήλων Πταισματοδικείου ετών 1967-1968, εγκυκλίων Εισαγγελέα και Υπουργείου Δικαιοσύνης ετών, Εκθέσεις – Πράξεις, Αγροφυλακής: «Αγροτικής Αστυνομίας ετών 1949-1951, ειδικού Ταμείου ανεγέρσεως δικαστικών Μεγάρων και φυλακών ετών 1949-1951, Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικής απόρρητης αλληλογραφίας ετών 1968-1973. Οικονομικών θεμάτων και Μισθολογικό μητρώο, Στατιστικών πινάκων προανακρίσεως, Εκθέσεις Επιθεωρήσεως, Υπαλλήλων Πταισματοδικείου, Αστυνομικών Διατάξεων, Δημοψηφίσματος έτους 1974 και φάκελοι με Διάφορα διοικητικής φύσεως (αλληλογραφία με Κοινότητες, Αστυνομικά τμήματα, εκλογικά τμήματα κ.ά.).

Πταισματοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS007.04
 • Αρχείο
 • 1945 - 1948, 1971

Βιβλίο εισερχομένων-Εξερχομένων: από α/α: 1/22-5-1945 ως 376/12-9-1945 και α/α:1-3/7-11-1945 και α/α: 1-4/28-11-1945, Έτος 1946, α/α:1/5-1-1946 ως 14/9-2-1946.
Βιβλίον ωρίμων δικογραφιών Ειδικού Δικαστηρίου Σερρών: από α/α:1/14-5-1946 ως 439/ 12ος 1946 και από α/α: 440/1947 ως 460/1947, Έτος 1948, από α/α:1 ως 8.

Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Σερρών

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS007.03
 • Αρχείο
 • 1945 - 1953

Βιβλία του Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 1ο. Αποφάσεις δωσιλόγων 1-200, χρονολ.: 1946, 2ο. Πρακτικά δωσιλόγων 1-200, χρονολ. 1946, 3ο. Αποφάσεις δωσιλόγων 201-490, χρονολ.: 1946, 4ο. Πρακτικά δωσιλόγων 201-490, 1946 5ο. Πρακτικά και αποφάσεις δωσιλόγων 1945-1948, 6ο. Πρακτικά και αποφάσεις δωσιλόγων 1949-53.

Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Σερρών

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS007.02
 • Αρχείο
 • 1946 - 1971

Φάκελοι με Δικογραφίες δωσιλόγων (α/α:1-14) έτους 1946, Δικογραφίες δωσιλόγων (α/α:101-130) έτους 1947, Δικογραφίες δωσιλόγων ετών 1952 & 1962, Φάκελος Φυγόδικοι, Δωσίλογοι, Εντάλματα ξένων αρχών ετών 1961-66, φάκελοι Βουλεύματα δωσιλόγων (α/α:51-151) έτους 1946, με α/α:101-250, 301-324 έτους 1947, Φάκελος Αποφάσεις δωσιλόγων ετών 1948,1949 &1950, Βιβλίον εξερχομένων εγγράφων Ειδικού Δικαστηρίου 20-9-1945 έως 29-8-1971, Δικογραφίες δωσιλόγων (α/α:1-24) έτους 1950, με α/α:1-45 έτους 1948 και με α/α:32-42 έτους 1949.

Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Σερρών

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1968

Ευρετήριο [αλφαβητικό] ετών 1945-1948, Βιβλία μηνύσεων από 1-862 ετών 1945-1950. Τεύχη συρραμμένα με σπάγκο Βουλευμάτων Δωσιλόγων, βιβλία εισερχομένων εγγράφων Ειδικού Δικαστηρίου από 15-9-45 έως 18-8-1952 και από 26-8-52 έως 14-10-1968. Βιβλίον μερίδων προανακριτικών υπαλλήλων Σιντικής-Ζίχνης Πορροϊων διάφοροι υπάλληλοι έτους 1945, Βιβλίον προτάσεων αναγκαστικού νόμου 533/45, Βιβλίον φυγόποινων δωσιλόγων από 20-2-46 έως 12-7-1949, Βιβλίον λιπομαρτύρων-λιπενόρκων εις Δικαστήριον από 7-5-46 έως 14-9-1953, Βιβλίον υποδίκων από 13-10-45 ως 16-4-1949, Πινάκιον Ειδικού Δικαστηρίου ετών 1946-1949, Πινάκιον δικασίμων ειδικού Δικαστηρίου Σερρών από 26-11-45 ως 29-8-1947. Δικογραφίες Δωσίλογων με α/α 1-150, 201-240, 301-490 έτους 1946, με α/α 1-300 έτους 1947, με α/α 1-2 έτους 1951, χωρίς α/α ετών 1952-1953, με α/α 1 έτους 1956 και χωρίς α/α έτους 1963.

Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Σερρών

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS006.03
 • Αρχείο
 • 2001 - 2010

Φάκελοι και έγγραφα με Αιτήσεις Αντιρρήσεων Αλλοδαπών ετών 2001-2002. Αιτήσεις Αντιρρήσεων Αλλοδαπών με α/α 1-45 έτους 2003, με α/α 1-25 έτους 2004, με α/α 1-43 έτους 2005, με α/α 1-24 έτους 2006, με α/α 1-57 έτους 2007, με α/α 1-80 έτους 2008, με α/α 1-91 έτους 2009 και με α/α 1-44 έτους 2010.
Φάκελοι και έγγραφα με Αιτήσεις Αναστολών Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών με α/α 24 έτους 2002, με α/α 1-5 έτους 2003, με α/α 1-8 έτους 2004, με α/α 1-40 έτους 2005, με α/α 1-24 έτους 2006, με α/α 1-30 έτους 2007, με α/α 1-8 & 29-34 έτους 2008, με α/α 1-43 έτους 2009 και με α/α 1-19 έτους 2010.
Φάκελοι και έγγραφα με Καταργήσεις Δίκης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών με α/α 3-5, 7, 10-12, 18-22, 41 & 43 έτους 2005, με α/α 2, 13 αλλοδαπού και α/α 11 ημεδαπού έτους 2006, με α/α 26 έτους 2009, και με α/α 26 του 2010.
Φάκελοι και έγγραφα με Αιτήσεις Ακύρωσης Αλλοδαπών με α/α 1-3 έτους 2002, με α/α 1-19 έτους 2003, με α/α 1-25 έτους 2004, με α/α 1 έτους 2005, 1 έγγραφο και 5 υποφάκελοι έτους 2006, με α/α 1-44 έτους 2007, με α/α 1-37 έτους 2008, με α/α 1-28 έτους 2009 και με α/α 1-14 έτους 2010.

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS006.02
 • Αρχείο
 • 1995 - 2000

Δικογραφίες Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών έτους 1995 με α/α από 1-73, δικογραφίες Τριμελούς Πρωτοδικείου Σερρών έτους 1995 με α/α από 1-282, δικογραφίες Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών έτους 2000 με α/α από 1-226 και δικογραφίες Τριμελούς Πρωτοδικείου Σερρών έτους 2000 με α/α από 1-295.

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1959 - 1993

Δικογραφίες του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών ετών 1963-1989, δικογραφίες Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών ετών 1959-1993. Μεταξύ άλλων Ημερολόγιο Μεταφοράς Αρ. Αυτοκινήτου Κ.Ο. 4381 (21/1/82-12/10/82. Τομολόγια 8701-8750/19-7-82 ως 29-7-82 και 8751-8800/29/7/82-5/8/82.

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ν. Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS005.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1994

Βιβλία μικροδιαφορών Συνεταιρισμών, Βιβλία ενταλμένων πληρωμής Συνεταιρισμών, Βιβλία πρακτικών Διοίκησης Συνεταιρισμών, Βιβλία αγορών διαχείρισης Συνεταιρισμών, Βιβλία συνεταίρων Συνεταιρισμών, Καθολικόν Γ.Π. Συν/σμού Δραβήσκου «Η Θράκη» ετών 1959-1969 και Ημερολόγιον Γ.Π. Συν/σμού Δραβήσκου «Η Θράκη» ετών 1961-1972. Τόμοι σταχωμένων εγγράφων Εκθέσεις και Πράξεις , Πρακτικά και Αποφάσεις μονομελούς και βιβλία πρωτοκόλλου ψηφοφορίας περιοχών Ν. Σερρών.

Ειρηνοδικείο Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS003.04
 • Αρχείο
 • 1990 - 2005

Τόμοι και τεύχη με Εκθέσεις και Πράξεις του Ειρηνοδικείου Σερρών.

Ειρηνοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS003.03
 • Αρχείο
 • 1946 - 1987

Τεύχη σταχωμένων εγγράφων πολιτικών Πρακτικών, σταχωμένα Βουλγαρικά έγγραφα με σπάγκο και εξώφυλλα με τίτλο Διαγραφείσαι Μικροδιαφοραί, τόμοι Αποφάσεων Μικροδιαφορών. Τεύχη πρακτικών συμβιβασμών επί μικροδιαφορών και έγγραφα Εκθέσεων πρακτικών αγωγής Μικροδιαφορών, εκλογικοί κατάλογοι ανδρών Ζευγολατιού έτους 1974, κατάλογοι εφορευτικής επιτροπής εκλογών 29-10-1961, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία αποφάσεως συνταξιοδότησης αγροτών έτους και έγγραφα Καταστατικών – Ισολογισμών Τραπεζών – Συνεταιρισμών.

Ειρηνοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1928 - 1989

Εκθέσεις και πράξεις Ειρηνοδίκη, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, μητρώα, πρωτόκολλα, καθολικά διαχείρισης, καταστατικά και αλληλογραφία συνεταιρισμών Σερρών, σχετικά δικογραφιών.

Ειρηνοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1913 - 1914

Δηλώσεις προτίμησης Ελληνικής από Οθωμανική υπηκοότητα δύο κατοίκων των Σερρών, πρώην κατοίκων Διδυμότειχου και Αίνου Θράκης αντίστοιχα.

Ειρηνοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER JUS002.03
 • Αρχείο
 • 1944 - 1970

Έγγραφα Εκθέσεων και πράξεων από το 1946 έως το 1970, έγγραφα πρακτικών πταισματοδικείου Σιντικής του 1951, αποφάσεις πταισματοδικείου Σιντικής( 1945-1946), αιτήσεις προς υποθηκοφυλάκιο Σιντικής και εκθέσεις περιουσιακών καταστάσεων (1947-1950), αποτελέσματα και ψηφοδέλτια δημοψηφίσματος υπερ Βασιλείας το 1946, έγγραφα Οικονομικής Εφορίας (1945-1952) και 1 τετράδιο με τίτλο «Πίνακες Εκτελεστοί Δικηγόρων και Δικαστικών Κλητήρων» του 1952.

Ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER JUS002.02
 • Αρχείο
 • 1929, 1945 - 1981

Βιβλία Εκθέσεων και Πράξεων, βιβλία Προανακριτικών παραγγελιών πρωτοεισακτέων, Βιβλίο Ανακοπών κατά Ποινικών Αποφάσεων Μονομελούς, Βιβλία Αποφάσεων Γραμματίων, βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας. Βιβλίο Ταμείο Συντάξεων Νομικών, Βιβλίο Εκθέσεων του Δικ. Κλητήρος Αθανασίου Παύλου Κανιόπουλου, Τεύχη δικογράφων και εκθέσεων Μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER JUS002.01
 • Αρχείο
 • 1914

Επιλογή ελληνικής ιθαγένειας από κάτοικο Πορροΐων Σερρών, αρχιεργάτη Σιδηροδρόμων.

Ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.04
 • Αρχείο
 • 1971 - 1993, 2002

1) Από το Ποινικό Τμήμα: δικογραφίες των κατ' αντιμωλία εκδικασθέντων υποθέσεων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών με α/α απόφασης 401-450, 951-1000, 1601-1650 και 3101-3200 (1 κιβώτιο) και όλες τις δικογραφίες έτους 2002 (6 κιβώτια).
2) Από το Πολιτικό Τμήμα: τους φακέλους (σε 13 κιβώτια) με τις αποφάσεις των προ εικοσαετίας πτωχευσάντων εταιριών.

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.03
 • Αρχείο
 • 1945 - 1966

Ευρετήρια Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών, Ευρετήρια Μονομελούς Ανηλίκων, Ευρετήρια αποφάσεων Κακουργιοδικείου Σερρών, Ευρετήρια Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών, Πρακτικά Μειοψηφίας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών, Μισθολόγια υπαλλήλων και υπηρετών Πρωτοδικείου, Βιβλία ανακοπών λιπενόρκων, αιτήσεων ακυρώσεως διαδικασίας λιπενόρκων και λιπομαρτύρων, Βιβλία δημοσιεύσεως αποφάσεων Κακουργιοδικείου Σερρών.

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.02
 • Αρχείο
 • 1972 - 1991

Φάκελοι δικογραφιών του μονομελούς, τριμελούς και πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών. Στη δικογραφία υπ. Αριθμ. 106 βρίσκεται η υπόθεση (23-7-1966) Κερδυλλίων, `Αμποτ. Μέσα στους φακέλους συνημμένοι χάρτες Νέας Τυρολόης, Αναγέννησης, Βαμβακιάς, Προβατά (153, 154, 155 και 160) και 2 χάρτες των Νέων Κερδυλλίων (70).

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1968 - 1987

Βιβλία πινάκια εκούσιας δικαιοδοσίας, πολιτικών υποθέσεων. Φακέλους δικογραφιών τακτικής-εκούσιας διαδικασίας και εφέσεις. Φακέλους δικογραφιών Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ανηλίκων και φακέλους δικογραφιών Τριμελούς και Πολυμελούς Πλημμελειοδικείου.

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Χρυσοχωράφων

 • GR GRGSA-SER EDU146.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 2006

Βιβλίο πράξεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλία Μαθητικών Συνεταιρισμών, τίτλοι σπουδών, φάκελοι αλληλογραφίας. Υποαρχεία 1) Νυχτερινού Σχολείου: Στατιστικά στοιχεία, 2) Νηπιαγωγείου: μαθητολόγια.

Αρχείο 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU144.03
 • Αρχείο
 • 1999 - 2008

Στατιστικά στοιχεία, απογραφικά δελτία και στατιστικοί πίνακες ΥΠΕΠΘ, δελτία κινήσεως προσωπικού, Πειθαρχικά.

Αρχείο 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU144.01
 • Αρχείο
 • 1999 - 2012

Έγγραφα με βαθμολογίες γραπτών εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου, καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας, καταστάσεις απουσιών, έγγραφα εκπαιδευτικών δράσεων, έγγραφα ΣΕΠ και 2 έγγραφα γραπτών και θεμάτων.

Αρχείο Αρχείο 15ου Νηπιαγωγείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU143.01
 • Αρχείο
 • 1976 - 2004

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων σχολικής επιτροπής εισερχόμενα, εξερχόμενα έγγραφα, εγκύκλιοι, φάκελος προσωπικού, έγγραφα σχολικής επιτροπής.

Αρχείο Αρχείο 25ου Νηπιαγωγείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU142.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 2003

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1965-2003), πρωτοκόλλου παραλαβής υλικού (1961-1977), παρουσίας προσωπικού (1960-1975), βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1954-1989), ταμείου (1960-1973), διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας (1978-1985), μαθητολόγια-μητρώα νηπίων (1960-2000), βιβλία ημερησίας απασχολήσεως (1970-1985), ημερησίας λειτουργίας (1984-1986), διδαχθείσης ύλης (1964-1974), εποπτικών μέσων (1970), εμπιστευτικού πρωτοκόλλου (1977), φάκελος εγκριθέντων πράξεων σχολικής εφορείας-διδακτηρίου (1956-1960).

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καπνοφύτου

 • GR GRGSA-SER EDU141.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 2003

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1965-2003), πρωτοκόλλου παραλαβής υλικού(1961-1977), παρουσίας προσωπικού(1960-1975), βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1954-1989), ταμείου (1960-1973), διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας(1978-1985), μαθητολόγια-μητρώα νηπίων (1960-2000), βιβλία ημερησίας απασχολήσεως (1970-1985), ημερησίας λειτουργίας (1984-1986), διδαχθείσης ύλης (1964-1974), εποπτικών μέσων (1970), εμπιστευτικού πρωτοκόλλου (1977), φάκελος εγκριθέντων πράξεων σχολικής εφορείας-διδακτηρίου (1956-1960).

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καπνοφύτου

 • GR GRGSA-SER EDU140.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 2011

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, γενικού ελέγχου, υλικού, βιβλιοθήκης, μητρώου διδακτηρίου, μητρώου προσωπικού, ημερησίου ελέγχου, ημερολογίου σχολικής ζωής, ταμείου, γενικού ελέγχου νυκτερινού σχολείου, ταμείου μαθητικών συσσιτίων, φάκελοι εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, εγκυκλίων επιθεωρητού, απολογισμών, τίτλων σπουδών, διαταγών διαρκούς ισχύος, σχολικής εφορείας, ωρολογίων προγραμμάτων, μηνιαίων και ετησίων εκθέσεων, γραπτών δοκιμίων μαθητών.

Αρχείο Νηπιαγωγείου Τραγίλου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU138.01
 • Αρχείο
 • 1987 - 1997

Βιβλίο-μητρώο προσωπικού, βιβλία-πρωτόκολλα αλληλογραφίας, περιουσίας, φάκελος σχολικού κήπου.

Νηπιαγωγείο Τραγίλου Σερρών

Αρχείο Νηπιαγωγείου Μαυροθάλασσας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU136.01
 • Αρχείο
 • 1958 - 1981

Βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, παρουσίας προσωπικού και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Μαυροθάλασσας.

Νηπιαγωγείο Μαυροθάλασσας Σερρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας

 • GR GRGSA-SER EDU135.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1996

Βιβλία συσσιτούντων μαθητών, αποθήκης τροφίμων, πρωτόκολλα-βιβλία διαχείρισης μαθητικών συσσιτίων, τάξεων, διδασκόμενης ύλης, παρουσίας προσωπικού. Φάκελοι αλληλογραφίας και οικονομικής διαχείρισης. / Περιλαμβάνει και υποαρχείο: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστρίου (1952-1962).

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ν. Πετριτσίου

 • GR GRGSA-SER EDU134.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1991

Βιβλία πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, βιβλία δαμαλισμού, βιβλία σχολικής εφορείας1ου και 2ου Σχολείων Ν. Πετριτσίου, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, εγκύκλιοι επιθεωρητή, υπηρεσιακή αλληλογραφία, τίτλοι σπουδών.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέας Τυρολόης

 • GR GRGSA-SER EDU132.01
 • Αρχείο
 • 1953, 1961 - 1983

Βιβλία διδαχθείσας ύλης και ημερήσιος έλεγχος, εγκύκλιοι διάφοροι, εξερχόμενα, έλεγχοι, απολογισμοί σχολικού ταμείου, Εφημερίδα « Διδασκαλικό Βήμα» (1976-1982), φωτογραφία Παιδαγωγικής συγκέντρωσης δασκάλων Β΄ Περιφέρειας Σερρών (1958).

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Χρυσού

 • GR GRGSA-SER EDU131.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1994

Πρωτόκολλα διευθυντή, βιβλία σχολικής εφορείας, αλληλογραφία μαθητικών συσσιτίων εισερχόμενα εξερχόμενα έγγραφα (1968-1993), ενδεικτικά.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δάφνης

 • GR GRGSA-SER EDU130.01
 • Αρχείο
 • 1955 - 1995

Βιβλία αποφάσεων διευθυντή, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, διδασκόμενης ύλης, βιβλιοθήκης, παρουσίας προσωπικού Νηπιαγωγείου Δάφνης, πράξεων σχολικής εφορείας, στατιστικά, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκώμης

 • GR GRGSA-SER EDU129.01
 • Αρχείο
 • 1952 - 1978

Φάκελοι διδακτηρίου, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας και ταμείου, οικονομικοί απολογισμοί, φάκελος προσκοπισμού και αρχείο Κέντρου Επιμορφώσεως Ενηλίκων Παλαιοκώμης.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ιβήρων

 • GR GRGSA-SER EDU128.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1997

Βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου Σχολικής Εφορείας, στατιστικά στοιχεία, φύλλα ελέγχου μαθητών, απολογισμοί, τίτλοι σπουδών, γραπτά δοκίμια μαθητών, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU127.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1997

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία τάξεως, ταμείου, βιβλιοθήκης, δαμαλισμού, πράξεων Διευθυντή, εγκύκλιοι, οικονομικοί απολογισμοί, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Αρχείο I.E.K. Νιγρίτας

 • GR GRGSA-SER EDU126.01
 • Αρχείο
 • 1998 - 2003

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, γραπτά δοκίμια, θέματα εξετάσεων.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοχωρίου

 • GR GRGSA-SER EDU125.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 1988

Βιβλία αλληλογραφίας, διδασκόμενης ύλης, σχολικής εφορείας, βιβλίο επιθεωρήσεων διδακτικού προσωπικού (1975),
τίτλοι σπουδών, έγγραφα διαφώτισης (1967-68), υπηρεσιακή αλληλογραφία με "υπερκείμενες" αρχές.

Αρχείο 9oυ Δημοτικού Σχολείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU124.01
 • Αρχείο
 • 1952 - 1978

Εκπαιδευτική Νομοθεσία –Νομολογία.
(Εγκύκλιοι –διαταγαί Επιθεωρητού), τίτλοι Σπουδών, απολογισμοί, στατιστικά στοιχεία, κτηριολογικά
(διάφορα έγγραφα που αφορούν τους μαθητές – εκδρομές – υγεία μαθητών), έγγραφα ειδικών διαταγών:
α) Υπουργείου Παιδείας, β) Γενικού Επιθεωρητού, γ) Επιθεωρητού.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Φαιάς Πέτρας

 • GR GRGSA-SER EDU122.01
 • Αρχείο
 • 1957 - 1985

Βιβλία υλικού, εξοπλισμού, απολογιστικά στοιχεία σχολικού ταμείου, μισθοδοτικές καταστάσεις,

εκθέσεις λειτουργίας.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σχιστολίθου

 • GR GRGSA-SER EDU117.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1980

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία μαθητικού συσσιτίου, φάκελοι
υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Αρχείο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι. Ε. Κ.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU115.03
 • Αρχείο
 • 2002 - 2006

Βιβλία διδασκόμενης ύλης-Βιβλία απουσιών, γραπτά δοκίμια ειδικότητας: Νοσηλευτικής-τραυματολογίας, Α΄εξάμηνο (2004-05), Γραπτά δοκίμια ειδικότητας: Νοσηλευτικής-τραυματολογίας, Β΄ εξάμηνο (Εαρινό 2005), Θέματα εξετάσεων προόδου και τελικών εξετάσεων ειδικότητες, Multimedia - Γραμματέας διεύθυνσης-Τεχνικός τηλεπληροφορικής, Τεχνικός τεχνολογίας internet.

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Σερρών

Αρχείο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU115.02
 • Αρχείο
 • 2000 - 2001

Βιβλία διδασκόμενης ύλης εαρινών εξαμήνων 2000 και 2001, γραπτά δοκίμια επανεξέτασης φοιτώντων Ιουνίου 2001 και θέματα εξετάσεων.

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Σερρών

Αρχείο Ι.Ε.Κ. Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU115.01
 • Αρχείο
 • 1994 - 1999

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, ωρολόγια προγράμματα, γραπτά, καταστάσεις βαθμολογίας.

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 959