Εμφανίζει 27 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Βάσως Λειβαδίτη

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α25
 • Αρχείο

Περιέχει διάφορα έγγραφα, φυλλάδια, αποφάσεις

Λειβαδίτη, Βάσω

Αρχείο Ελένης Παμπούκη

 • GR ΓΓΙ/ΙΑΒ/Α11
 • Αρχείο
 • 1975 - (έναρξη συγκρότησης του αρχείου)

Το αρχείο αποτελείται από 20 φακέλους και 12 υπο-φακέλους ποικίλου περιεχομένου διαφορετικού υποστρώματος και είδους υλικού (όπως φυλλάδια, κονκάρδες, μπλουζάκια, αυτοκόλλητα, πλακάτ κλπ.), 24 φακέλους συνεδρίων - ημερίδων - σεμιναρίων - συζητήσεων, 394 αφίσες, 49 βιβλία,37 ατζέντες που εκδόθηκαν από το βιβλιοπωλείο της Ελένης Παμπούκη,35 τίτλοι περιοδικών και εφημερίδων, 14 φυλλάδια, 3 ημερολόγια τοίχου, 8 γκραβούρες, 1 ηλεκτρική γραφομηχανή, 1 πίνακας ανακοινώσεων.

Παμπούκη, Ελένη

Αρχείο Μάρως Ζόμπολα

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α26
 • Αρχείο

Περιέχει διάφορα έγγραφα, φυλλάδια, αποφάσεις

Ζόμπολα, Μάρω

Αρχείο εκδόσεων Νομαρχιακών Επιτροπών Ισότητας

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α27
 • Αρχείο
 • 1980 -

Περιέχει φυλλάδια και κάρτες. Πρόκειται για ενημερωτικό υλικό των εκδηλώσεων των Νομαρχιακών Επιτροπών Ισότητας

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Αρχείο εκδόσεων γυναικείων συνεταιρισμών

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α12
 • Αρχείο
 • 2006 -

Περιέχει φυλλάδια και κάρτες. Πρόκειται για ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό των προϊόντων και υπηρεσιών 25 ελληνικών γυναικείων Αγροτοτουριστικών και Χειροτεχνικών Συνεταιρισμών. Κυρίως ειδικεύονται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και στην κατασκευή χειροτεχνημάτων και κοσμημάτων.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Αρχείο εκδόσεων ξένων φορέων και οργάνων

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α8
 • Αρχείο
 • ...

Το συγκεκριμένο αρχείο περιέχει μικρό αριθμό τεκμηρίων και βρίσκεται στην διαδικασία καταγραφής.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Αρχείο εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Συμβουλίου Ισότητας των δύο Φύλων

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α4
 • Αρχείο
 • 1983-

Το αρχείο περιέχει φυλλάδια, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, εθνικές εκθέσεις, μικροέντυπα, έγγραφα, περιοδικά, φακέλους ποικίλου περιεχομένου.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Αρχείο εκδόσεων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α5
 • Αρχείο
 • 1994-

Περιέχει φυλλάδια, βιβλία, έρευνες, μελέτες, οδηγούς, έγγραφα, περιοδικά, φακέλους ποικίλου περιεχομένου. Πρόκειται για υλικό που εκδόθηκε από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) από το 1994 που ιδρύθηκε, μέχρι σήμερα. Το Κ.Ε.Θ.Ι είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Επίσης υπάρχουν και συνεκδόσεις με άλλους φορείς όπως τη ΓΓΙ.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Συλλογή Αγγέλας Κοκκόλα

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ17
 • Αρχείο
 • 1980 - 1999

Η συλλογή περιέχει διάφορα έγγραφα, ανακοινώσεις, αποφάσεις, ψηφίσματα, υλικό συνεδρίων και συναντήσεων, δραστηριότητες, κ.λ.π. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, αποκόμματα εφημερίδων, εκδόσεις εκδηλώσεων. Επίσης, υλικό το οποίο σχετίζεται με τη δραστηριότητα που ανέπτυξε η κα Κοκκόλα ως Ευρωβουλευτής (ομιλίες, αλληλογραφία, εκθέσεις κ.λ.π.), στα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε.

Κοκκόλα, Αγγέλα (1932-2017)

Συλλογή Γαλάτειας Σακκά

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ9
 • Αρχείο
 • 1963-2001

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία φεμινιστικού, κοινωνιολογικού, πολιτικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος, Πρακτικά του Α΄ Πανελλαδικού Συνεδρίου γυναικών, Πρακτικά της Βουλής περιόδου 1977, υλικό για την στράτευση των γυναικών της Βιργινίας Τσουδερού, τεύχη φεμινιστικών περιοδικών και πολλά τεύχη του Ενημερωτικού Δελτίου του Συλλόγου της Ελληνίδας Νοικοκυράς.

Σακκά, Γαλάτεια

Συλλογή Δημητρίου Γ. Τσαούση

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ19
 • Αρχείο
 • 1900-1993

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία φεμινιστικού, κοινωνιολογικού, πολιτιστικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος, καθώς και δυο παλαιά και σπάνια βιβλία

Τσαούσης, Δημήτριος

Συλλογή ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 – 2006)

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ13
 • Αρχείο
 • 2000-2006

Περιέχει3 βιβλία, 20 βιβλιοδετημένα έντυπα, 80 φυλλάδια, 10 δελτία τύπου, 64 προσκλήσεις, 40 προγράμματα, 55 μικροέντυπα, 108 Αφίσες, 70 CDs, DVDs και δισκέτες και διάφορα άλλα τεκμήρια όπως μπλουζάκια, φωτογραφίες, αυτοκόλλητα κλπ. Πρόκειται για υλικό που παράχθηκε σε 365 σχολεία της χώρας (συγκεντρωμένα σε 77 Συμπράξεις) τα οποία συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των φύλων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 2000-2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Το έργο υλοποίησε το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και σε συνεργασία με το Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Συλλογή Καϊρείου Βιβλιοθήκης

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ21
 • Αρχείο
 • 1997-2006

Η συλλογή αποτελείται από βιβλία που έχουν εκδοθεί από την Καϊρειο Βιβλιοθήκη

Καΐρειος Βιβλιοθήκη

Συλλογή Μαριέττας Μινώτου -Παπαδημητρίου

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ24
 • Αρχείο
 • 2002 - 2006

Η συλλογή αποτελείται από βιβλία που συνέγραψε η ίδια και εκδόσεις αφιερωμένα στην Μαριέττα Γιαννοπούλου - Μινώτου και τον Ούγο Φώσκολο

Μινώτου, Μαριέττα

Συλλογή Μιμής Πέτρου

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ18
 • Αρχείο
 • [197u] - 2010

Η συλλογή περιέχει ημερολόγια, ατζέντες, αφίσες και υλικό από την παιδαγωγική και φεμινιστική δραστηριότητα της παραγωγού

Πέτρου, Μιμή

Συλλογή Σπυρίδωνα Μπογιάτη

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ20
 • Αρχείο
 • [1944]-1985

Η συλλογή αποτελείται από βιβλία φεμινιστικού και κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος

Μπογιάτης, Σπυρίδων

Συλλογή Φωτεινής Στεργιοπούλου

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ10
 • Αρχείο
 • 1958 -

Περιέχει διάφορα έγγραφα, φυλλάδια, αποφάσεις, δελτία, υλικό συνεδρίων και συναντήσεων, εκθέσεις, δραστηριότητες, κ.λ.π. του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, πρακτικά και εισηγήσεις διαφόρων συνεδρίων, πολλά τεύχη περιοδικών και εφημερίδων, εκδόσεις διαφόρων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών που αφορούν γυναικεία ζητήματα, διάφορα έντυπα, φυλλάδια, θέσεις, διακηρύξεις, αφίσες κ.λ.π. διαφόρων γυναικείων οργανώσεων, βιβλία μεταξύ των οποίων το: « Το κορίτσι και η κοινωνία» υπό Αρ. Ασπιώτη, του 1958.

Στεργιοπούλου, Φωτεινή

Συλλογή Χριστίνας Μαρούλη

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ23
 • Αρχείο
 • 1968-1990

Η συλλογή αποτελείται από βιβλία φεμινιστικού, κοινωνιολογικού, πολιτικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος,

Μαρούλη, Χριστίνα

Συλλογή αντικειμένων / έργων τέχνης

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ16
 • Αρχείο
 • [1974-]

Η συλλογή αποτελείται από αντικείμενα (κονκάρδες, υφασμάτινες τσάντες, πανό, ρούχα, κοσμήματα, κλπ.) προερχόμενα από τις γυναικείες διαδηλώσεις για ισότητα, ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, κατά της βίας, υπέρ της ειρήνης, κλπ. καθώς και από τις δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και των γυναικείων οργανώσεων και ομάδων.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Συλλογή αφισών

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ15
 • Αρχείο
 • 1983-

Η συλλογή περιέχει αφίσες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και του Συμβουλίου Ισότητας των δύο Φύλων, του ΚΕΘΙ, Πολιτικών Κομμάτων και των Γυναικείων Τμημάτων τους, Ελληνικών και Ξένων Γυναικείων Οργανώσεων και Ομάδων καθώς και αφίσες διαφόρων ξένων και ελληνικών φορέων που αφορούν σε θέματα ισότητας των φύλων.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Συλλογή βιβλίων

 • GR ΓΓΙ/ΙΑΒ/Σ1
 • Αρχείο
 • 1803-1989

Η συλλογή αποτελείται από 244 βιβλία

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Συλλογή διαφόρων σπάνιων τεκμηρίων

 • GR ΓΓΙ/ΙΑΒ/Σ3
 • Αρχείο
 • 1820-1978

Η συλλογή αποτελείται από 1 φάκελο, φωτογραφίες, κάρτες, χειρόγραφα έγγραφα, 1 λεύκωμα φωτογραφιών.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Συλλογή ημερολογίων - ατζεντών

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ22
 • Αρχείο
 • 1984-2001

Η συλλογή περιέχει ατζέντες και ημερολόγια Ελληνικών και Ξένων Γυναικείων Οργανώσεων και Ομάδων

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Συλλογή περιοδικών και εφημερίδων

 • GR ΓΓΙ/ΙΑΒ/Σ2
 • Αρχείο
 • 1881-1962

Η συλλογή αποτελείται από τα παρακάτω περιοδικά και εφημερίδες: "Αλκυονίδες", "Αυριανή Γυναίκα", "Η διάπλασις των παίδων", "Ελληνίς", "Η Εργαζόμενη Γυναίκα", "Η Εφημεριδούλα της Θείας Λένας, "Εφημερίς των Κυριών", "Έρευνα", "La femme Nouvelle", The Girl's Own Annual".

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Συλλογή πολυμέσων

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ14
 • Αρχείο
 • 1984-

Η συλλογή περιέχει 93 βιντεοκασέτες από τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Ισότητας και της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, τηλεοπτικά σποτς, ενημερωτικές ταινίες, κλπ., κυρίως της ΓΓΙ, αλλά και άλλων οργανισμών. Επίσης περιλαμβάνει περίπου 220 διαφάνειες (slides) με φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις (διαδηλώσεις, συνέδρια, συγκεντρώσεις, κλπ), πορτρέτα επώνυμων γυναικών, καλλιτεχνικά έργα, κλπ., 122 κασέτες, 2 κασέτες βιντεοκάμερας, 16 μαγνητοταινίες και3 cds.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο