Εμφανίζει 232 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Ροδόπης
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 1ου Γυμνάσιου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU012.01
 • Αρχείο
 • 1975-1999

Βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, αλληλογραφίας επί αποδείξει, εμπιστευτική αλληλογραφία- ημερολόγιο σχολείου - ποινολόγιο - πρωτόκολλο δικαιολόγησης απουσιών - μαθητολόγιο - βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών - βιβλίο πράξεων συλλόγου - βιβλίο σχολικής επιτροπής - βοηθητικό ειδικού ελέγχου - πρωτόκολλο αλληλογραφίας - βιβλία διδασκόμενης ύλης - βιβλία φοιτήσεως - φάκελος εξετάσεων (θέματα) - φάκελος εσόδων/εξόδων - φάκελος προγραμματισμού διδασκαλίας - φάκελος εξωδιδακτικής εκδηλ. - τίτλοι σπουδών φακ. 21 - βιβλίο εργασιών - βιβλίο κατατακτήριων εξετάσεων

Αρχείο 1ου Λυκείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU017.01
 • Αρχείο
 • 1977-1997 (1980-1990)

Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτοκόλλου, γραπτών δοκιμίων, θεμάτων εξετάσεων.

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU005.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, σχολικής εφορείας, φοιτήσεως, διδασκόμενης ύλης, εσόδων-εξόδων, επετηρίδας μαθητών, απολυτήρια Δημοτικού, εκδόσεις οικολογικής ομάδας.

Αρχείο 2ου Λυκείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU019.01
 • Αρχείο
 • 1980-1998 (1991-1998)

Ημερολόγιο λειτουργίας, φάκελος εσόδων-εξόδων 1990, βιβλίο φοιτήσεως (απουσιολόγια), βιβλία διδασκόμενης ύλης.

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU013.01
 • Αρχείο
 • 1976-1999 (1976-1994)

Μαθητολόγια, Βιβλία πρωτοκόλλου, πιστοποιητικών σπουδής, γενικού ελέγχου.

Αρχείο 3ου Λυκείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU004.01
 • Αρχείο
 • 1986 - 1990

Βιβλία πρωτοκόλλου, πράξεων διευθυντή, επιβολής κυρώσεων, πρακτικού σχολικού συμβουλίου.

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU011.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1998

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων προσωπικού, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, βιβλίο πράξεων σχολικών εφοριών, βιβλίο υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φάκελος κατατακτήριων εξετάσεων, φάκελος εσόδων/εξόδων, απολογισμός σχολικού έτους 1973.

Αρχείο Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 2010

Περιλαμβάνονται πληροφορίες για εργαζομένους, τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, την ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων στην ορεινή Ροδόπη κ.ά.

Αρχείο Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

 • GRGSA-ROD EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1954-1997

Το αρχείο περιέχει σαράντα τέσσερις (44) φακέλους με έγγραφα για αθλητικά σωματεία και αθλητικές δραστηριότητες στον Νομό Ροδόπης.

Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1980

Βιβλία πρωτοκόλλου, Πιστοποιητικών Σπουδής, Ειδικού Ελέγχου, Πρακτικών, Πράξεων Σχολικής Εφορείας.

Αρχείο Γυμνασίου Σαπών

 • GRGSA-ROD EDU024.01
 • Αρχείο
 • 1945-2007

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία ειδικού ελέγχου, πιστποιητικών σπουδής, διαταγές και εγκυκλίους της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης.

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD ADM030.01
 • Αρχείο
 • 2008-2010

Αποχαρακτηρισμοί εκτάσεων από το δασαρχείο.

Αρχείο Δήμου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD MUN001.02
 • Αρχείο
 • 1984-2002

Δημοτικά έργα (συντήρηση κτιρίων, αναπλάσεις πλατειών και δρόμων, φωτισμός, αθλητικά έργα), πρόγραμμα φιλοξενίας Σέρβων μαθητών.

Αρχείο Δήμου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD MUN001.04
 • Αρχείο
 • 1928-2008 (1994-2008)

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό από το Γραφείο Τύπου (δελτία τύπου, εφημερίδες, περιοδικά της Κομοτηνής και της Θράκης) και το Ληξιαρχείο.

Αρχείο Δήμου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1995-2002 (1999-2002)

Υπηρεσιακά έγγραφα (πιστοποιητικά, άδειες, κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων, προσκλήσεις δημοτικού συμβουλίου, ΠΣΕΑ).

Αρχείο Δήμου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD MUN001.03
 • Αρχείο
 • 1996-2002

Βιβλία πρωτοκόλλου και έγγραφα του Ληξιαρχείου Κομοτηνής (πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, θανάτου).

Αρχείο Δήμου Νέου Σιδηροχωρίου

 • GRGSA-ROD MUN002.01
 • Αρχείο
 • 1940-1966 (1945-1961)

Παλαιά δημοτολόγια κοινοτήτων Σχοινιών, Νέας Ανδριανής, Μαυροματίου, παλαιό γενικό μητρώο δημοτών Σχοινιών, Αγίων Θεοδώρων, Καλαμόκαστρου, παλαιό μητρώο Αρρένων Καλαμόκαστρου, μετανάστευση στην Τουρκία, φωτογραφίες από Αδριανούπολη, Σαμάκοβο.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσούνης.

 • GRGSA-ROD EDU029.01
 • Αρχείο
 • 1945-1975

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους συσσιτίων, παλιά μαθητολόγια, φακέλους εκπαιδευτικών, εξερχομένων εγγράφων και φωτογραφικό υλικό.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Προσκυνητών

 • GRGSA-ROD EDU028.01
 • Αρχείο
 • 1945-2005

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους λυτών εγγράφων, χειρόγραφα βιβλία, παλιές αφίσες, παλιό εκπαιδευτικό υλικό, βιντεοκασέτες από σχολικές γιορτές κ.ά.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πόρπης

 • GRGSA-ROD EDU023.01
 • Αρχείο
 • 1945-1992 (1955-1975)

Βιβλία πρωτοκόλλου, πράξεις σχολικής εφορείας, ενδεικτικά μαθητών, εγκύκλιοι, δύο άλμπουμ φωτογραφιών.

Αρχείο Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμαμτισμού

 • GRGSA-ROD ADM028.01
 • Αρχείο
 • 1998-2000

Ανέγερση Ανθίμειου Εκκλησιαστικού Πολιτιστικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, ανάδειξη ιστορικών μνημείων ορεινής Ροδόπης, Κέντρο Πολιτισμικής Παράδοσης Θράκης, αναστήλωση Ιμαρέτ, πολιτιστικοί σύλλογοι, αποκατάσταση καπναποθήκης Ξάνθης, Σύλλογος Φίλων Μουσικής Καβάλας, παραδοσιακό αρχοντικό στη Μαρώνεια, αποκατάσταση Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης, πολιτιστική προβολή Δράμας κ.ά.

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης

 • GRGSA-ROD ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1982 - 2004

Γενικές εξετάσεις 1984-85-86, 2000-2001, 1990-91, 1992, 1993-94, 1998, 1998-1999, Πανελλαδικές εξετάσεις Β' Λυκείου, Γ' Λυκείου 1999-2000, μεταθέσεις - αποσπάσεις - ανακλήσεις - κενές θέσεις - μόρια, εκλογές και διορισμός αιρετών εκπρόσωπων των εκπαιδευτικών στο ΚΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ, αλληλογραφία με ΥΠΕΠΘ, θέματα προσωπικού ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας

 • GRGSA-ROD ADM021.01
 • Αρχείο
 • 1930 - 2000

Περιέχονται έγγραφα και κατάστιχα σχετικά με την αποκατάσταση προσφύγων στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα θύματα του εμφυλίου, τα θύματα φυσικών καταστροφών, τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • GRGSA-ROD ADM013.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 2009

Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου δημοσίων έργων, βιβλία εισηγήσεων συμβούλων δημοσίων έργων και έγγραφα που αφορούν σε μελέτες έργων σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Αρχείο Ειρηνοδικείο Σαπών

 • GRGSA-ROD JUS005.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1998
 1. Πταίσματα
 2. Εκθέσεις και Πράξεις Ειρηνοδικείου
 3. Αγωγές
 4. Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά
 5. Πρακτικά και αποφάσεις μονομελούς
 6. Ένορκες βεβαιώσεις
 7. Αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών
 8. Αποφάσεις διαταγής πληρωμών
 9. Πρακτικά και αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας
 10. Πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού.

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD JUS004.03
 • Αρχείο
 • 1924-1966

πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά, εκθέσεις, ένορκες βεβαιώσεις, πράξεις, μικροδιαφορές.

Αρχείο Ελένης Αντωνιάδου

 • GRGSA-ROD PRI005.01
 • Αρχείο

Επιστολές, προσωπικά έγγραφα, αλληλογραφία, φωτογραφικό υλικό.

Αρχείο Εφετείο Θράκης

 • GRGSA-ROD JUS002.04
 • Αρχείο
 • 1945-1960

Πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά, εφέσεις, αποφάσεις, πρακτικά και βουλεύματα δικαστηρίου δωσιλόγων.

Αρχείο Εφετείου Θράκης

 • GRGSA-ROD JUS002.05
 • Αρχείο
 • 1996-2006

Δικογραφίες (υποθέσεις μαστρωπείας, νακρωτικών, κλοπές κ.ά.)

1) Αριθ. Β. Εφ. Π. 37/93 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 17/3/1994
2) Αριθ. Β. Εφ. Π. 24/95 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 19/10/1995
3) Αριθ. Β. Εφ. 419/99 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 11/11/2003
4) Αριθ. Β. Εφ. 405/98 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/2001
5) Αριθ. Β. Εφ. 120/2002 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 24/8/1997
6) Αριθ. Β. Εφ. 382/97 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 11/10/2000
7) Αριθ. Β. Εφ. 242/95 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/2001
8) Αριθ. Β. Εφ. 387/95 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/2001
9) Αριθ. Β. Εφ. 25/93 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 20/11/1994
10) Αριθ. Β. Τριμ. Κακ. 70/91 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 5/3/1992
11) Αριθ. 546/2000 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/2001
12) Αριθ. 85/86 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 22/5/2001
13) Αριθ. 448/95 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 18/10/1995
14) Αριθ. 4/94 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 16/12/1995
15) Αριθ. 39/95 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/1996
16) Αριθ. 13/94 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 6/4/1995
17) Αριθ. 332/2000 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 15/10/1998
18) Αριθ. Β. Εφ. Π. 31/95 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 19/10/1995
19) Αριθ. Β. Εφ. Π. 3/95 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 19/10/1995
20) Αριθ. Β. Εφ. Π. 29/95 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 19/10/1995
21) Αριθ. Β. Εφ. Π. 156/2001 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 22/5/2001
22) Αριθ. Β. Εφ. 111/99 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 22/10/2003
23) Αριθ. Β. Εφ. 593/2000 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 6/10/2004
24) Αριθ. Β. Εφ. 183/2001 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/2001
25) Αριθ. Β. Εφ. 554/2000 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/2001
26) Αριθ. Β. Εφ. 164/2001 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 17/12/2003
27) Αριθ. Β. Εφ. 362/2001 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 11/11/2003
28) Αριθ. Β. Εφ. 235/2000 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 11/1/2003
29) Αριθ. Β. Εφ. Π. 69/95 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/1996
30) Αριθ. Β. Εφ. 322/97 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 1/121/1999

Αρχείο Κοινότητας Αμαράντων

 • GRGSA-ROD MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1943-1991

Πρωτόκολλο, βιβλίο εξόδων, βιβλίο αποφάσεων, πρακτικά δημοτικού συμβουλίου, βιβλίο δικαιωμάτων και φορολογικών θεμάτων.

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 232