Εμφανίζει 428 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αχαΐας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • ADM046.04
 • Αρχείο

Ποινικές υποθέσεις Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, φάκελος special Olympics, επιστροφές αλλοδαπών από Ιταλία (Κ.Λ. Πάτρας) κλπ

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αρχείο 10ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU017.01
 • Αρχείο
 • 1926-1949

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, γενικούς ελέγχους, μαθητολόγια.

10ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 11ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU019.01
 • Αρχείο
 • 1930-1960

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία πρακτικών και βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, γενικού ελέγχου.

11ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU015.01
 • Αρχείο
 • 1927-1991

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους αλληλογραφίας, εγκυκλίων κλπ, και βιβλία μαθητολογίων, γενικών ελέγχων, υλικού, βιβλιοθήκης, πρακτικών, σχ. εφορείας, περιουσίας, πιστοποιητικών σπουδής, πρωτοκόλλων κλπ.

12ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 17ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU038.01
 • Αρχείο
 • 1928-1961

Το αρχείο αποτελείται από μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πρακτικών.

17ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας

 • ADM006.01
 • fonds
 • 1930-1980 (περ.)

Αρχείο τέως επιθεωρήσεων
Φάκελοι αλληλογραφίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων
Ατομικοί φάκελοι δημοδιδασκάλων
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας κλπ 3ης - 4ης εκπαιδευτικής περιφέρειας

1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νομαρχίας Αχαΐας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1914-1947

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία γενικού ελέγχου, μαθητολόγια, καταστάσεις δαμαλισμού.

1ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 20ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Αρόης)

 • EDU039.01
 • Αρχείο
 • 1929-1984

Το αρχείο αποτελείται από γενικούς ελέγχους, μαθητολόγια, βιβλία πράξεων σχ. εφορείας, πιστοποιητικών σπουδής, δαμαλισμού, σχολικής ζωής, τίτλους σπουδών-εγγραφής, βιβλία ταμείου, βιβλία πρωτοκόλλων.

20ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 24ου Δημοτικού Σχολείου Γλαύκου Πατρών

 • EDU046.01
 • Αρχείο
 • 1933-1967

Το αρχείο αποτελείται από γενικούς ελέγχους, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, αλληλογραφίας, πρακτικών και αποφάσεων, βιβλία Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων, αλληλογραφία σχολείου.

24 Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 26ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU051.01
 • Αρχείο
 • 1940-1953

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πρακτικών & αποφάσεων, μαθητολογίου, γενικού ελέγχου, αλληλογραφίας, πιστοποιητικών σπουδών.

26ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 2ου Ιδιωτικού Νυκτερινού Σχολείου Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών

 • EDU025.01
 • Αρχείο
 • 1951-1965

Το αρχείο αποτελείται από βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, μαθητολόγιο, γενικό έλεγχο, τίτλους σπουδών και ενδεικτικά, ημερήσιους ελέγχους τάξης κ.ά.

2ο Ιδιωτικό Νυκτερινό Σχολείο Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Μικτό)

 • EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1937-1972

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία γενικών ελέγχων, μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, φακέλους με λυτά έγγραφα: τίλους εγγραφής, έγγραφα διδακτηρίου-απολογιστικά στοιχεία, εγκυκλίους, έγγραφα αλληλογραφίας κ.ά., βιβλία μαθητικών συσσιτίων κλπ.

3ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Μικτό)

Αρχείο 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοπλοΐας

 • ADM046.02
 • Αρχείο
 • 2004-2008

Διοικητική αλληλογραφία, διοικητικά έγγραφα, δημοσιεύματα τύπου, παραβάσεις αιγιαλού, επιθεωρήσεις πλοίων κλπ.

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αρχείο 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • ADM046.01
 • Αρχείο
 • 2000-2006

Το αρχείο περιλαμβάνει τριμηνιαίες επιθεωρήσεις του Γραφείου Κίνησης, αιτήσεις-αναφορές στελεχών και μετακινήσεις αξιωματικών, αλληλογραφία-δικαιολογητικά της Δ/νσης Ασφαλείας και της Δ/νσης Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας.

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αρχείο 6ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

 • ADM060.01
 • Αρχείο
 • 1983-2007

Πολιτιστικές δράσεις, άδειες ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, άδειες κινηματογράφησης, παραχωρήσεις αρχαιολογικών χώρων κ.ά.

6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU001.02
 • Αρχείο
 • 1973-2005

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πράξεων, επιθεωρήσεων-εκθέσεων, πρακτικών και αποφάσεων κλπ, του 6ου Δημοτικού Σχολείου και της 28ης Σχολικής Επιτροπής.

6ο Δημοτικό σχολείο Πατρών

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1927-1951

Το αρχείο περιλαμβάνει μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, γενικούς ελέγχους

6ο Δημοτικό σχολείο Πατρών

Αρχείο 8ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • EDU009.01
 • Αρχείο
 • 1927-1954

Το αρχείο αποτελείται από μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, βιβλία πρακτικών, βιβλίο υλικού.

8ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο Α' Γυμνασίου Αρρένων Πατρών

 • EDU034.01
 • Αρχείο
 • 1870-1964

Το αρχείο περιλαμβάνει μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους, βιβλία πράξεων, βιβλία υλικού, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών.

Α' Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών

Αρχείο Α' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Πατρών (Α' Δ.Ο.Υ.)

 • ADM059.01
 • Αρχείο
 • 1969-2012 (περ.)

Βιβλία μεταγραφής δήλωσης δωρεών-φόρου μεταβίβασης ακινήτων-γονικές παροχές, φωτοτυπίες συμβολαίων γονικών παροχών, βιβλίο ημερησίων διαταγών (1970-1977).

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Α' Πατρών

Αρχείο Α' Ελληνικού Σχολείου Πατρών

 • EDU033.01
 • Αρχείο
 • 1912-1929

Το αρχείο αποτελείται από μαθητολόγιο, γενικό έλεγχο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών.

Α' Ελληνικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο Αικατερίνης Αλλεγκρέττι (Allegretti) - Τάσση

 • PRI010.01
 • fonds
 • 1948-1990

3 φάκελοι με έγγραφα διάφορα του Ιταλικού Προξενείου στην Πάτρα και 3 φάκελοι με έγγραφα εμπορικών επιχειρήσεων.

Αλλεγκρέττι (Allegretti) - Τάσση, Αικατερίνη

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Κάτω Αχαΐας

 • ADM027.01
 • Αρχείο
 • 1985-2000

Υπηρεσιακά έγγραφα-αλληλογραφία σχετικά με άδειες λειτουργίας λούνα παρκ, εργοστασίων, οινοποιείων κ.ά., αιτήσεις-απαντήσεις χορήγησης αντιγράφων του Βιβλίου Συμβάντος, αιτήσεις στρατολογικών γραφείων, συνοδείες υπόπτων στα δικαστήρια, φάκελος επιτροπών-συμβουλίων επιθεωρήσεων (αλληλογραφία), αλληλογραφία με Νομαρχία, αιτήσεις εκκλησιαστικών αρχών, αιτήσεις εκπαιδευτικών αρχών, αιτήσεις δημοτικών και κοινοτικών αρχών, αιτήσεις ναυτικών Αρχών.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίτσας

 • ADM026.01
 • Αρχείο
 • 1972-1985

14 γενικοί φάκελοι με υποφακέλους:

 1. Γενικός φάκελος με αριθμό 200: "Επιτελεία - Επιτελικού Υπηρεσίαι Σώματος" (περιέχει 6 ειδικούς φακέλους)
 2. Γενικός φάκελος με αριθμό 201: (περιέχει 10 ειδικούς φακέλους)
 3. Γενικός φάκελος με αριθμό 202: "Τοπικής και καθ' ύλην αρμοδιότης" (περιέχει 3 ειδικούς φακέλους)
 4. Γενικός φάκελος με αριθμό 203: "Δύναμις χωροφυλακής" (περιέχει 2 ειδικούς φακέλους)
 5. Γενικός φάκελος με αριθμό 204: "Διοίκησις-Αρμοδιότης" (περιέχει 12 ειδικούς φακέλους)
 6. Γενικός φάκελος με αριθμό 205: "Συντονισμός-Έλεγχος" (περιέχει 8 ειδικούς φακέλους)
 7. Γενικός φάκελος με αριθμό 206: "Προγραμματισμός" (περιέχει 5 ειδικούς φακέλους)
 8. Γενικός φάκελος με αριθμό 207: "Τεκμηρίωσις" (περιέχει 2 ειδικούς φακέλους)
 9. Γενικός φάκελος με αριθμό 208: "Εσωτερικαί λειτουργίαι υπηρεσιών χωροφυλακής" (περιέχει 7 ειδικούς φακέλους)
 10. Γενικός φάκελος με αριθμό 209: "Δημόσιαι σχέσεις - οργάνωσις - αποστολή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων" (περιέχει 8 ειδικούς φακέλους)
  11 Γενικός φάκελος με αριθμό 210: "Εθνικαί - θρησκευτικαί εορταί" (περιέχει 11 ειδικούς φακέλλους)
 11. Γενικός φάκελος με αριθμό 211: "Ειδικαί τελεταί - εκδηλώσεις Σώματος" (περιέχει 2 ειδικούς φακέλους)
 12. Γενικός φάκελος με αριθμό 212: "Σχέσεις Σώματος - Κοινωνικαί Υποχρεώσεις" (περιέχει 23 ειδικούς φακέλους)
 13. Γενικός φάκελος με αριθμό 213: "Φεστιβάλ - εκθέσεις - εκδηλώσεις πάσης φύσεως" (περιέχει 11 ειδικούς φακέλους)

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίτσας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίτσας

 • ADM026.03
 • Αρχείο
 • 1971-1974, 1978

Εγκύκλιοι-έντυπα προσκλήσεων του Αρχηγείου Χωροφυλακής προς ιδιώτες για συμμετοχή στον εισιτήριο διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Οπλιτών Χωροφυλακής.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίτσας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίτσας

 • ADM026.02
 • Αρχείο
 • 1969-1985
 1. Γενικός φάκελος με αριθ. 215: "Αθλητισμός - φυσική αγωγή"
 2. Γενικός φάκελος με αριθ. 216: "Κοινωνική αποστολή Χωροφυλακής"
 3. Γενικός φάκελος με αριθ. 218: "Εκδόσεις-περιοδικόν Χωροφυλακής-Ημερολόγιον Χωροφυλακής-έντυπα κλπ"
 4. Γενικός φάκελος με αριθ. 219: "Στατιστικοί πίνακες-απογραφές
 5. Γενικός φάκελος με αριθ. 220: "Μηχανογράφησις"
  6-8. Γενικός φάκελος με αριθ. 221: "Κανονισμοί λειτουργίας Χωροφυλακής" (3 φάκελοι)

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίτσας

Αρχείο Β' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών

 • ADM028.02
 • Αρχείο
 • 1992-2006

Υπηρεσιακή αλληλογραφία, αναφορές, εκθέσεις κλπ σχετικά με τη λήψη μέτρων κατά τις εκδηλώσεις Καρναβαλιού, ποδοσφαιρικών αγώνων, ολυμπιακών αγώνων, γενικές διαταγές-οδηγίες σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, διαβιβαστικά δικογραφιών εργατικών ατυχημάτων, εκθέσεις μηνύσεως κ.ά. περί αρπαγής ανηλίκων.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

Αρχείο Β' Γυμνασίου Αρρένων Πατρών

 • EDU028.01
 • Αρχείο
 • 1881-1949

Το αρχείο αποτελείται από μαθητολόγια, ειδικούς-γενικούς ελέγχους, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων κ.ά.

Β΄Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών

Αρχείο Β' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πατρών Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • ADM056.01
 • Αρχείο
 • 1945-1970

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών, βιβλία σχολικών εφορειών, διάφορες ετήσιες εκθέσεις σχολείων κλπ.

Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Β' Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πατρών

Αρχείο Γ' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών

 • ADM022.02
 • Αρχείο
 • 1989

'Ενα έγγραφο με θέμα "Αντικατάσταση προσωπικού Δ.Α.Τ." από Αστυν. Δ/νση Αχαΐας προς Γ΄Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Γ' Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

Αρχείο Γ' Γυμνασίου Αρρένων Πατρών

 • EDU041.01
 • Αρχείο
 • 1914-1950

Το αρχείο αποτελείται από πρωτόκολλο, μισθολόγιο, γενικό-ειδικό έλεγχο, βιβλίο πράξεων, αλληλογραφίας, πιστοποιητικών σπουδών.

Γ' Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών

Αρχείο Γ' Ελληνικού Σχολείου Πατρών

 • EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1884-1953

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία γενικών-ειδικών ελέγχων, μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών.

Γ' Ελληνικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο Γενικού Χημείου του Κράτους

 • ADM005.01
 • fonds
 • 1975-1987

Αλληλογραφία αγορανομικών δειγμάτων, τελωνειακών δειγμάτων, δειγμάτων διαφόρων δημοσίων αρχών, αλληλογραφία οινοποιείων, οινοπνευματοποιείων, ποτοποιείων, οινοπνευματοποιείων, βιβλία δασμολογίου, στελέχη δελτίων ανάλυσης πάσης φύσεως δειγμάτων, στελέχη αδειών ζύθου, βύνης και παραπροϊόντων αυτών

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αρχείο Γραφείου Εσωτερικών Λειτουργιών Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας

 • ADM030.02
 • Αρχείο
 • 1985-1993

Δύο φάκελοι με έγγραφα, δαπάνες κ.ά. συντήρησης περιπολικών και επιβατικού αυτοκινήτου αστυνομίας, ένας φάκελος (με 9 υποφακέλους και λυτά έγγραφα) με κλητεύσεις αστυνομικών σε δικαστήρια κλπ.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών

Αρχείο Δ' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών

 • ADM016.02
 • Αρχείο
 • 2003-2008

Αναφορές-δηλώσεις χρήσης ημερήσιας ανάπαυσης προσωπικού

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Δ' Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

Αρχείο Δ' Γυμνασίου-Λυκείου Αρρένων Πατρών

 • EDU029.02
 • Αρχείο
 • 1939-1970

Το αρχείο αποτελείται από ειδικούς ελέγχους και βοηθητικά ειδικών ελέγχων Δ' Γυμνασίου-Λυκείου Αρρένων Πατρών, καθώς και ένα βιβλίο βοηθητικού ειδικού ελέγχου Γυμνασιακού Παραρτήματος Χαλανδρίτσας.

Δ' Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών (& Δ' Λύκειο)

Αρχείο Δ' Ελληνικού Σχολείου Πατρών

 • EDU043.01
 • Αρχείο
 • 1890-1929

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία γενικών-ειδικών ελέγχων, μαθητολόγιο, βιβλίο πράξεων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών.

Δ' Ελληνικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας Αχαϊας

 • ADM011.01
 • fonds
 • 1970-1990 (περ.)

Φάκελοι παθόντων (τυφλών) με διάφορα δικαιολογητικά, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικονομικής αδυναμία, αποφάσεις παροχής εφάπαξ οικονομικού βοηθηήματος, αποφάσεις παροχής δωρεάν νοσοκομειακής ιατρικής περίθαλψης

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Αχαΐας

Αρχείο Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Τμήμα ΚΤΕΟ Πατρών

 • ADM013.03
 • fonds
 • 2000-2008

Το αρχείο αποτελείται από δελτία τεχνικού ελέγχου, μπλόκ ελέγχου καυσαερίων, ημερήσιες καταστάσεις Κ.Ε.Κ., πιστοποιητικά καρτέλες σημάτων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών

Αρχείο Δήμων και κοινοτήτων

 • ADM036.01
 • fonds
 • 1989-1995

πρακτικά δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, αποφάσεις και έγγραφα διαφόρων εργολαβιών κλπ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος , Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης

Αρχείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας

 • ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1912-1956 (περ.)

Περιλαμβάνει βιβλία μαθητολογίων, ελέγχων κλπ ιδιωτικών σχολείων, αλληλογραφία ιδιωτικών σχολείων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα εκπαιδευτικών, βιβλία αντιγράφων γενικών ελέγχων ΙΕ' εκπαιδευτικής περιφέρειας, ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών

 • MUN001.01
 • fonds
 • 1942-1973

Βιβλία διπλοτύπων-τριπλοτύπων είσπραξης νοσηλείας, εξέταστρων και εξιτηρίων, καταστάσεις εμπορευμάτων, εκθέσεις δαπανών, τιμολόγια, διατακτικές, μισθοδοσίες, προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισοζύγια, εισηγητικές εκθέσεις, συμβάσεις, προσφορές, δημοπρασίες, διαγωνισμοί, διαιτολόγια, δελτία εισαγωγής τροφίμων, διατακτικές χορήγησης τροφίμων, βιβλία ασθενείας, καταστάσεις δυνάμεως και κινήσεως, φύλλα νοσηλείας συνταγολόγια, αλληλογραφία, κ.α.

Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών "ο Άγιος Ανδρέας"

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αραχωβίτικων Πατρών

 • EDU055.01
 • Αρχείο
 • 1922-1981

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία πρακτικών, ταμείου, πιστοποιητικών σπουδών, γενικούς ελέγχους, μαθητολόγια, βιβλίο δαμαλισμού, φακέλους σχολικής εφορείας, φακέλους διδακτηρίου.

Δημοτικό Σχολείο Αραχωβίτικων Πατρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζαρουχλέικων

 • EDU065.01
 • Αρχείο
 • 1897-1945

Το αρχείο αποτελείται από μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτική Σχολή Γλαύκου-Ζαρουχλέικων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αλισσού Πατρών

 • EDU045.01
 • Αρχείο
 • 1930-1981

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία ταμείου, πρακτικών & αποφάσεων, πιστοποιητικών σπουδών, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, γενικούς ελέγχους, μαθητολόγιο.

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αλισσού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μοιρέικων Πατρών

 • EDU058.01
 • Αρχείο
 • 1938-1990

Το αρχείο περιλαμβάνει μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, περιουσίας, μητρώου προόδου.

Δημοτικό Σχολείο Μοιρέικων Πατρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημιουπόλεως Πατρών

 • EDU053.01
 • Αρχείο
 • 1975-1989

Το αρχείο αποτελείται από μαθητολόγια, γενικό έλεγχο, βιβλίο πρακτικών, υλικού, πιστοποιητικών σπουδών, ταμείου, πρωτόκολλο, βιβλίο μητρώου και προόδου, φάκελο με φύλλα ελέγχου μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημιουπόλεως Πατρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πετρωτού

 • EDU064.01
 • Αρχείο
 • 1930-1966

Το αρχείο αποτελείται από γενικούς ελέγχους, μαθητολόγια και έναν φάκελο προϋπολογισμού.

Δημοτικό Σχολείο Πετρωτού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ρίου Πατρών

 • EDU052.01
 • Αρχείο
 • 1945-1977

Το αρχείο αποτελείται από βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, γενικό έλεγχο, μαθητολόγιο, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλους σπουδών, απολογιστικά στοιχεία, στατιστικά στοιχεία, ετήσιους πίνακες κ.ά.

Δημοτικό Σχολείο Ρίου Πατρών

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Αχαϊας

 • ADM034.01
 • fonds
 • 1937-1993

Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου Ν. Αχαΐας 1938-1939
Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου Ν. Αχαΐας 1939-1943
Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Γεργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Αχαΐας 1943-1945
Βιβλίο πρακτίκων της Δ/νσης Γεωργίας 1964-1978
Βιβλίο ατελειών 1939-1967
Βιβλία ελαιοτριβείων
Φάκελοι με στοιχεία απόδοσης αγελάδων, πριμοδοτήσεις, γεωργικά εισοδήματα, κλπ

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Γεωργίας

Αρχείο Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών και Ν. Αχαΐας

 • ADM044.01
 • fonds
 • 2001-2008

Διαταγές, αποφάσεις, διοικητική αλληλογραφία Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών, 1ου & 2ου πυροσβεστικού σταθμού

Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών και Νομού Αχαΐας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 428