Εμφανίζει 163 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Γρεβενών
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Γρεβενών

 • EDU029.01
 • Αρχείο
 • 1956-2011

Τίτλοι σπουδών, απολογισμοί, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

1ο Γυμνάσιο Γρεβενών

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών

 • EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1925-1988

Ενδεικτικά, σχολική Εφορεία, μαθητικά συσσίτια, αλληλογραφία, εγκύκλιοι Επιθεωρητή.

1ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Γρεβενών

 • EDU045.01
 • Αρχείο
 • 1976-1998

Τίτλοι σπουδών, μαθητικές κοινότητες, στατιστικοί πίνακες, αλληλογραφία κ.ά.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών

 • EDU040.01
 • Αρχείο
 • 1946-1984

Ενδεικτικά, σχολική εφορεία, φάκελος προσωπικού, απολογισμοί, πιστοποιητικά εγγραφής, μαθητικά συσσίτια, βιβλία χάρτες κ.ά..

3ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Αρχείο Αγροφυλακής Γρεβενών

 • ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1950-1968

Κανονισμός Υπηρεσιών Αγροφυλακής του καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, Βιβλίο Μητρώου Δυνάμεων οργάνων Αγροφυλακής - Αγρονομικών οργάνων.

Αγροφυλακή Γρεβενών

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Γρεβενών

 • ADM014.04
 • Αρχείο
 • 1973-1997

Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ακινήτων, παρακρατούμενοι φόροι εργολάβων, δηλώσεις φόρου μηχανικών, Φ.Μ.Υ..

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Γρεβενών

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Γρεβενών

 • ADM014.03
 • Αρχείο
 • 1971-2012

Φ.Π.Α., κληρονομιές, δωρεές, Φ.Μ.Α. (χρησικτησίας), Φ.Π.Α. αγροτών, μισθώματα Δ.Ο.Υ. Δεσκάτης, βιβλία.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Γρεβενών

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Γρεβενών

 • ADM014.02
 • Αρχείο
 • 1945-1992

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Φ.Μ.Α., Φ.Κ.Ε., Φ.Μ.Υ., αυτοκίνητα, άμβυκες, βιβλία βεβαιώσεων, πρακτικών συνεδριάσεων κ.ά..

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Γρεβενών

Αρχείο Δήμου Γρεβενών

 • MUN012.01
 • Αρχείο
 • 1926-2010

Έργα, πιστοποιητικά, άδειες λειτουργίας καταστημάτων.

Δήμος Γρεβενών

Αρχείο Δήμου Γρεβενών

 • MUN012.02
 • Αρχείο
 • 1850-1968

Βιβλίο Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, μητρώα αρρένων, βιβλία δημοτολογίου.

Δήμος Γρεβενών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρπερού (Γρεβενά)

 • EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1924-2003

Αλληλογραφία, προϋπολογισμοί - απολογισμοί, φάκελος παλαιού διδακτηρίου, μαθητικά συσσίτια, πρωτόκολλα, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι.

Δημοτικό Σχολείο Καρπερού (Γρεβενά)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Φελλίου (Γρεβενά)

 • EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1949-1998

Αλληλογραφία, ενδεικτικά, εγγραφή μαθητών, μαθητικά συσσίτια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μαθητολόγιο, πρακτικά, γενικός έλεγχος.

Δημοτικό Σχολείο Φελλίου (Γρεβενά)

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Γρεβενών

 • ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1965-1997

Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού πάρκου, κατασκευή 2ου δημοτικού σχολείου, κατασκευή αγροτικού ιατρείου Κνίδης, διάθεση μηχανημάτων, δαπάνες οχημάτων, δημοπρασίες, ανακατασκευή κοινοτικού ξενώνα Σαμαρίνας.

Νομαρχία Γρεβενών, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Γρεβενών

 • JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1945-1999

Δικόγραφα αγωγών τακτικής και εκτάκτου διαδικασίας, "αγωγαί ενώπιον του Ειρηνοδίκου", "αγωγαί μικροδιαφορών", ένορκες βεβαιώσεις - εκθέσεις και πράξεις, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, υλικό κοινοτικών εκλογών.

Ειρηνοδικείο Γρεβενών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Γρεβενών

 • JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1931-2014

Εξερχόμενα έγγραφα, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μηνύσεις, πινάκια δικασίμων, δικόγραφα κ.ά..

Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών

Αρχείο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γρεβενών

 • ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1982-2004

Τελωνεία, Αγορανομία, πρακτικά, οικονομικά, επιμορφωτικά και αναπτυξιακά προγράμματα, εκθέσεις, διοικητικά.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Γρεβενών, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού

Αρχείο Εφορείας Καπνού Γρεβενών

 • ADM013.01
 • Αρχείο
 • 1925-1986

Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας, άδειες κατοχής καπνού, καπνοκαλλιέργειας, πρωτόκολλα ελέγχου κ.ά..

Εφορεία Καπνού Γρεβενών

Αρχείο Ι.Κ.Α. Γρεβενών

 • ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1988-1989

Γραμμάτια είσπραξης, εντολές πληρωμής, ταμιακές καταστάσεις, καταστάσεις μισθοδοσίας.

Ι.Κ.Α. Γρεβενών, Γραφείο Οικονομικό

Αρχείο Ι.Κ.Α. Γρεβενών

 • ADM011.03
 • Αρχείο
 • 1993

Γραμμάτια είσπραξης και εντολές πληρωμής.

Ι.Κ.Α. Γρεβενών, Γραφείο Οικονομικό

Αρχείο Κοινότητας Αγίου Κοσμά (Γρεβενά)

 • MUN037.01
 • Αρχείο
 • 1862-2000

Απολογισμοί, έργα, μητρώο αρρένων, δημοτολόγιο, ΟΓΑ,γεωργοκτηνοτροφικά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου κ.ά..

Κοινότητα Αγίου Κοσμά (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Αηδονιών (Γρεβενά)

 • MUN027.01
 • Αρχείο
 • 1859-2003

Απολογισμοί, έργα, Ο.Γ.Α., εκλογικά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, γεωργοκτηνοτροφικά, δημοτολόγια κ.ά..

Κοινότητα Αηδονιών (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Αλατόπετρας (Γρεβενά)

 • MUN025.01
 • Αρχείο
 • 1922-1998

Απολογισμοί, πιστοποιητικά, έργα, πρωτόκολλα, μητρώα αρρένων, Ο.Γ.Α., εξισωτικές αποζημιώσεις.

Κοινότητα Αλατόπετρας (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Ελάτου (Γρεβενά)

 • MUN028.02
 • Αρχείο
 • 1942-2007

Απολογισμός, τριμηνιαίοι λογαριασμοί, έργα, γεωργοκτηνοτροφικά, εκλογικά, ακίνητη περιουσία, αποφάσεις κ.ά..

Κοινότητα Ελάτου (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Ελάτου (Γρεβενά)

 • MUN028.01
 • Αρχείο
 • 1870-2007

Απολογισμοί, δημοτολόγιο, έργα, πιστοποιητικά, εκλογικά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Ο.Γ.Α. κ.ά..

Κοινότητα Ελάτου (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Ελευθέρου (Γρεβενά)

 • MUN031.01
 • Αρχείο
 • 1929-2012

Οικονομικά, έργα, ληξιαρχικά, δημοτολόγιο, εκλογικά, γεωργοκτηνοτροφικά, κτηματολόγιο, βιβλία κ.ά..

Κοινότητα Ελευθέρου (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Ζιάκα (Γρεβενά)

 • MUN015.01
 • Αρχείο
 • 1934-1997

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, προϋπολογισμοί-απολογισμοί, μητρώα αρρένων, έργα, δασικά, δημοτολόγια κ.ά..

Κοινότητα Ζιάκα (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Κέντρου (Γρεβενά)

 • MUN032.01
 • Αρχείο
 • 1870-2013

Απολογισμοί, πιστοποιητικά, έργα, Ο.Γ.Α., γεωργοκτηνοτροφικά, εκλογικά, πρωτόκολλα κ.ά..

Κοινότητα Κέντρου (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Καλλιθέας (Γρεβενά)

 • MUN030.01
 • Αρχείο
 • 1890-2000

Απολογισμοί, δημοτολόγιο, έργα, εκλογικά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Ο.Γ.Α., ΣΑΑΚ κ.ά..

Κοινότητα Καλλιθέας (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Καλλονής (Γρεβενά)

 • MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1946-2000

Απολογισμοί, πιστοποιητικά, έργα, αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,προσωπική εργασία, πρωτόκολλα.

Κοινότητα Καλλονής (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Κηπουρείου (Γρεβενά)

 • MUN029.01
 • Αρχείο
 • 1940-1999

Απολογισμοί, δημοτολόγιο, έργα, πιστοποιητικά, εκλογικά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Ο.Γ.Α. κ.ά..

Κοινότητα Κηπουρείου (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Κιβωτού (Γρεβενά)

 • MUN005.01
 • Αρχείο
 • 1938-2007

Απολογισμοί, έργα, ιαματικές πηγές, Ο.Γ.Α., σεισμός, αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, δημοτολόγια, σιτοκαλλιέργεια, διανομή-αναδασμός, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Κοινότητα Κιβωτού (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Κληματακίου (Γρεβενά)

 • MUN026.01
 • Αρχείο
 • 1864-2005

Απολογισμός, μητρώα αρρένων, δημοτολόγια, Ο.Γ.Α., έργα, γεωργοκτηνοτροφικά, εκλογικά κ.ά..

Κοινότητα Κληματακίου (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Κνίδης (Γρεβενά)

 • MUN014.01
 • Αρχείο
 • 1866-1999

Έργα, Ο.Γ.Α., πρωτόκολλα αλληλογραφίας, απολογισμοί, πιστοποιητικά, κτηνοτροφικά, αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου κ.ά..

Κοινότητα Κνίδης (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Κοκκινιάς (Γρεβενά)

 • MUN004.01
 • Αρχείο
 • 1927-1994

Απολογισμοί, πιστοποιητικά, έργα , Ο.Γ.Α., διανομή κλήρου, φορολογικοί κατάλογοι, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Κοινότητα Κοκκινιάς (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Κρανιάς (Γρεβενά)

 • MUN013.01
 • Αρχείο
 • 1876-2000

Προϋπολογισμοί-απολογισμοί, πιστοποιητικά, αποφάσεις, έργα, Ο.Γ.Α., πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Κοινότητα Κρανιάς (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Λάβδας (Γρεβενά)

 • MUN034.01
 • Αρχείο
 • 1946-1998

Απολογισμοί, πιστοποιητικά, Ο.Γ.Α., γεωργοκτηνοτροφικά, εκλογικά, έργα, βιβλία κ.ά..

Κοινότητα Λάβδας (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Μηλιάς (Γρεβενά)

 • MUN006.01
 • Αρχείο
 • 1884-2005

Απολογισμοί, φορολογικοί κατάλογοι, εκλογές, γεωργοκτηνοτροφικά, Ο.Γ.Α., ΕΛΓΑ, πιστοποιητικά, έργα.

Κοινότητα Μηλιάς (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Μυρσίνης (Γρεβενά)

 • MUN008.01
 • Αρχείο
 • 1935-2012

Απολογισμοί, πιστοποιητικά, έργα, αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Ο.Γ.Α., φορολογικοί κατάλογοι.

Κοινότητα Μυρσίνης (Γρεβενά)

Αρχείο Κοινότητας Πηγαδίτσας (Γρεβενά)

 • MUN016.01
 • Αρχείο
 • 1945-2012

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, προϋπολογισμοί-απολογισμοί, έργα, ύδρευσης, ζημίες, Ο.Γ.Α., γεωργοκτηνοτροφικά κ.ά..

Κοινότητα Πηγαδίτσας (Γρεβενά)

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 163